Znajdź kurs administracji lub szkolenia dla administracji biurowej!

Rozwiń Pracujesz w administracji biurowej bądź chcesz podjąć pracę w administracji? Sprawdź szkolenia dla administracji, kursy administracyjne, kursy administracji biurowej oraz szkolenia dla pracowników administracji biurowej realizowane online, jak i stacjonarnie w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Olsztyn i Białystok. Sprawdź ceny kursów i szkoleń dla pracowników biurowych i działów administracji biurowej, a także terminy i program zajęć. Rejestracji na wybrane szkolenie administracji lub kurs biurowy dokonasz za darmo z użyciem naszego bezpłatnego formularza rejestracji online! Zwiń

szkolenie administracja, kurs administracji

Szkolenia administracja: 90

 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 338 zł
1 338 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 203 zł
203 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 300 zł
1 300 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 260 zł
1 260 zł
 • już od 453 zł
453 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 2 821 zł
2 821 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
Artykuł

Kurs administracji biurowej, szkolenia administracyjne oraz szkolenia dla pracowników biurowych!

Dział administracji biurowej w firmie pełni funkcję pomocniczą, ale niezwykle ważną. I choć praca w nim rzadko kojarzy się z czymś ekscytującym, na członków zespołów administracyjnych czekają zróżnicowane obowiązki, a niekiedy również spore wyzwania. Dowiedz się, czym dokładnie zajmują się działy administracji i sprawdź, czy praca w tym zawodzie jest dla Ciebie? Dowiedz się też jak kurs administracji biurowej pomoże Ci w znalezieniu zatrudnienia w administracji oraz jak rozwijać wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników administracji poprzez warsztaty administracyjne, kursy biurowe i szkolenia administracja biurowa.

Spis treści

 1. Administracja biurowa
 2. Czym zajmuje się dział administracji w firmie?
 3. Praca w administracji – wymagania
 4. Szkolenia administracji, szkolenia administracyjne, kursy administracji biurowej
 5. Gdzie szukać szkoleń administracyjnych oraz kursów i warsztatów z administracji biurowej?
 6. Konferencje dla administracji biurowej
Administracja biurowa

Administracja biurowa to dziedzina, która zajmuje się organizacją pracy przedsiębiorstwa lub innej organizacji. Często mówiąc o administracji biurowej mamy na myśli dział administracji biurowej, a więc wyspecjalizowaną komórkę, której zadaniem jest zapewenienie warunków do pracy oraz organizacja działania miejsca pracy obejmująca takie elementy jak zarządzanie nieruchomościami i powierzchnią biurową, utrzymanie i zaopatrzenie biura, zapewnienie wsparcia administracyjnego dla innych komórek przedsiębiorstwa itp.

W dziale administracji biurowej pracują oczywiście pracownicy biurowi, jednak w dziale tym spotykamy cały szereg wyspecjalizowanych stanowisk, wybrane z nich to: dyrektor ds. administracji, kierownik ds. administracji, office manager, kierownik recepcji, kierownik biura, kierownik oddziału, szef biura zarządu, kierownik kancelarii tajnej, inspektor ochrony danych osobowych, specjalista ds. administatracji, sekretarka, asystentka, pracownik kancelarii tajnej, archiwista, recepcjonista, recepcjonistka, aystent biura, sekretarz itp.

Czym zajmuje się dział administracji w firmie?

Administracja biurowa to pojęcie bardzo rozległe, co oznacza, że w każdym przedsiębiorstwie może być ona rozumiana w inny sposób. Pracowników działów administracji najczęściej postrzega się jako gospodarzy firmy, którzy odpowiadają za zapewenienie odpowiednich warunków pracy dla innych działów. Zakres ich obowiązków może być jednak zróżnicowany, podobnie jak ich umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dział administracji odpowiada za zarządzanie nieruchomościami wykorzystywanymi przez organizację i kwestie związane z ich eksploatacją oraz utrzymaniem. Należą do niego też wszelkie sprawy związane z wyposażeniem biura – począwszy od mebli i wyposażenia, a skończywszy na zaopatrzeniu firmowej kuchni w herbatę czy kawę. To jednak często zaledwie niewielka część pracy działu administracji – jego zadania mogą być bowiem znacznie szersze. Obowiązki działu administracji zależą od potrzeb i charakterystyki firmy, a także jej struktury. Do najczęstszych zadań tej jednostki należą jednak:

 • administrowanie budynkiem lub powierzchnią biurową (należącą do firmy lub wynajmowaną), a także np. kwestie związane z ubezpieczeniem nieruchomości;
 • odpowiedzialność za czystość i konserwację biura, budynku oraz jego otoczenia;
 • wyposażenie i zaopatrzenie biur w niezbędny sprzęt oraz materiały, a także nadzór nad ich konserwacją, naprawami i przeglądami;
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów;
 • prowadzenie szkoleń BHP i podstawowa administracja kadrowo-płacowa,
 • koordynacja wykorzystania powierzchni biurowej;
 • koordynacja pracy recepcji, kancelarii, w tym kancelarii tajnej;
 • obsługa korespondencji;
 • obsługa kontrahentów;
 • organizacja spotkań i konferencji, a także podróży służbowych;
 • koordynacja przepływu informacji i dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami organizacji;
 • zawieranie i rozliczanie umów z dostawcami energii elektrycznej, wody, gazu, operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami usług np. ochrony czy sprzątania;
 • nadzór nad umieszczaniem wewnątrz i na zewnątrz budynku tablic informacyjnych, reklam, a także np. flag czy dekoracji świątecznych;
 • zarządzanie flotą samochodową i nadzorowanie sposobu użytkowania aut służbowych;

Z tego też powodu praca w tym dziale może wymagać szeregu różnorodnych kompetencji. W większych firmach i w jednostkach o szerszym zakresie obowiązków zwykle potrzebnych jest przynajmniej kilka osób o zróżnicowanym doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym. Jednocześnie praca w administracji może stwarzać okazję nabycia wielu kompetencji, otwierając przed pracownikiem liczne ścieżki dalszego rozwoju.

Praca w administracji – wymagania

Jakie wymagania powinien spełniać pracownik administracji? Zależy to oczywiście w znacznej mierze od struktury i potrzeb danej organizacji. Można jednak wyróżnić kilka podstawowych kompetencji jakie powienien posiadać kandydat na pracownika biurowego w dziale administracji. Pracodawcy oczekują zwykle:

 • wykształcenia wyższego (w kierunku administracji, ale również zarządzania, ekonomii lub prawa lub innych kierunków) lub wykształcenia średniego uzupełnionego o odpowiednie kursy, szkolenia i warsztaty;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i najpopularniejszych programów, a często także urządzeń biurowych;
 • umiejętności tworzenia pism i oficjalnych dokumentów;
 • wiedzy z zakresu administracji, prawa, księgowości, logistyki lub HR;
 • znajomości przynajmniej jednego języka obcego (szczególnie w międzynarodowych firmach).

Bardzo duże znaczenie mają też kompetencje miękkie, takie jak:

 • zdolności organizacyjne i analityczne,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

Kompetencje tego typu oraz umiejętnoości zawodowe można rozwijać w trakcie wydarzeń takich jak kurs administracyjno-biurowy, kurs administracji biurowej, kurs pracownik biurowy administracji, a także szkolenia dla administracji biurowej, kursy administracyjne, szkolenia dla pracowników biurowych administracji.

Szkolenia administracji, szkolenia administracyjne, kursy administracji biurowej

Pracowników administracji biurowej powinna charakteryzować również chęć do stałego rozwoju. Stanowiska administracyjne może bowiem wyróżniać duża dynamika i konieczność dostosowania się do zmiennej sytuacji prawnej czy rynkowej. Pracodawcy nie powinni więc zapominać o szkoleniu dla pracowników biurowych administracji – tym sposobem mogą wyposażyć ich w narzędzia pozwalające na sprawniejsze i bardziej precyzyjne realizowanie służbowych zadań. Istnieją również kursy administracyjne dla osób, które chcą wkroczyć na tę ścieżkę kariery. Do popularnych tematów szkoleń administracyjnych i kursów biurowych i warsztatów dla działów administracji biurowej należą między innymi:

 • kurs administacji biurowej oraz kurs pracownik biurowy - obydwa kursy skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem pracy w administracji biurowej, a ich ukończenie pozwala na uzyskanie certyfikatu z kodem zawodu, który może buć pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • profesjonalna sekretarka i asystentka, prowadzenie sekretariatu i wirtualna asystentka, sekretarka zarządu – to programy pozwalający na zdobycie podstawowych kompetencji pracownika administracyjnno-biurowego;
 • archiwizacja – szkolenie dotyczące zasad archiwizacji dokumentacji: kurs archiwisty: archiwizacja dokumentów biurowych, szkolenie archiwistów I i II stopnia, kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia;
 • kurs dla pracowników kancelarii tajnych, instrukcja kancelaryjna – sąto kursy i szkolenia pozwalające poszerzyć kompetencje o procedury związane z postępowaniem z dokumentami niejawnymi, obsługą korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • szkolenia związane z RODO i ochroną danych osobowych, jak też kursy dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – w celu zwiększenia pracowników administracji o kompetencje związane z bezpieczeństwem danych;
 • szkolenia związane z BHP oraz organizacją miejsca pracy,
 • zasady funkcjonowania biura zarządu – przygotowujące do pracy w biurach zarządów spółek kapitałowych,
 • szkolenia dla pracowników biurowych z narzędzi codziennej pracy: Microsoft Office, Excel, PowerPoint...
 • szkolenia z zarządzania flotą samochodową,
 • kursy administracyjne dotyczące redagowania pism urzędowych i oficjalnych,
 • szkolenia dla administracji biurowej, szkolenia administracja biurowa, szkolenia administracyjne oraz szkolenia z administracji,
 • szkolenie pracownik biurowy od podstaw, kurs biurowy,
 • kursy administracyjno-biurowe, kurs pracownik administracyjno-biurowy, kurs administracji online,
 • warsztaty dla pracowników administracyjno-biurowych, 
 • pracownik administracyjno-biurowy, kurs dla Office Managera,
 • dokument elektroniczny i podpis elektroniczny oraz elektroniczny obieg dokumentacji w firmie,
 • administrowanie budynkami dla firm i instytucji publicznych,
 • prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • Facility Management, czyli zarządzanie nieruchomościami,
 • procedury administrowania nieruchomościami - obowiązki właściciela lub zarządcy oraz administratora obiektu budowlanego,
 • obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia kontroli okresowej.
Gdzie szukać szkoleń administracyjnych oraz kursów i warsztatów z administracji biurowej?

Szkolenia administracyjne, kursy administracji, a także warsztaty administracji biurowej oraz kursy biurowe skierowane do pracowników administracyjno-biurowych znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach w całej Polsce. Miast, które możemy w tym kontekście wymienić to przede wszystkim Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok i Rzeszów. Osoby spoza wymienionych ośrodków miejskich dużo częściej zdane są na podróże służbowe w celu wzięcia udziału w szkoleniu administracyjnym bądź też skorzystanie ze szkoleń i kursów online. Realizowane są one zarówno na żywo, jak i w postaci kursów e-learning, w których to uczestnik decyduje o miejscu i terminie realizacji poszczególnych partii programu. Kursy administracji występują również w formie kursów certyfikowanych, których ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności, co może być przydatne w trakcie poszukiwania pracy w administracji. Sporadzycznie dostępne są kursy administracji online za darmo oraz bezpłatne szkolenia z podstaw administracji biurowej.

Konferencje dla administracji biurowej

Warto wspomnieć, że dla pracowników administracyjno-biurowych rynek oferuje nie tylko szkolenia i kursy, ale też cały szereg innych wydarzeń merytorycznych, takich jak konferencje, kongresy czy sympozja. Pozwalają one nie tylko zapoznać się ze zmianami w prawie, trendami i nowinkami w administracji biurowej, ale też budować sieć kontaktów zawodowych, która w tej dziedzinie jest niezwykle istotna. Konferencje administracyjne i dla działów administracji biurowej bez wątpienia stwarzają ku temu świetną okazję!

Kurs administracji biurowej, szkolenia administracyjne oraz szkolenia dla pracowników biurowych!
Administracja kursy, Administracja szkolenia

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy kurs biurowy, kurs administracji biurowej lub kurs pracownik biurowy!