Szkolenia jakościowe, kursy z zarządzania jakością!

 • Znajdź szkolenia jakość oraz kursy i warsztaty z zapewnienia jakości
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia jakość, szkolenia jakościowe

Kursy i szkolenia jakość: 264

 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 550 zł
550 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
Artykuł

Najpopularniejsze szkolenia z jakości oraz kursy i konferencje jakościowe.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz częstszym posunięciem firm z różnych branż, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Nie jest to bowiem zadanie łatwe, dlatego warto korzystać  z pomocy ekspertów – np. uzupełniając swoją wiedzę na dedykowanych szkoleniach jakościowych, kursach czy konferencjach z jakości. Sprawdź, jakie szkolenia jakościowe cieszą się popularnością oraz jakie korzyści mogą one przynieść firmie. Dowiedz się również, jak wybrać właściwe szkolenie z jakości dla swojego zespołu!

Spis treści:

 1. Co to jest zarządzanie jakością?
 2. Co to jest system zarządzania jakością?
 3. Szkolenia jakościowe
 4. Jak wybierać szkolenia i kursy z jakości?
 5. Gdzie znaleźć kursy i szkolenia jakościowe?
Co to jest zarządzanie jakością?

Zarządzanie jakością (Quality Management) to zespół działań, procesów i narzędzi, których użycie pozwala na zyskanie i utrzymanie pożądanego poziom doskonałości. Obejmuje to określenie polityki jakości, tworzenie i wdrażanie planowania i zapewniania jakości oraz kontrolę jakości i poprawę jakości. Często mówiąc o zarządzaniu jakością mówimy też o całkowitym zarządzaniu jakością, czyli Total Quality Management (TQM). Zarządzanie jakością można rówież zdefiniować jako strategię biznesową, która opiera się na nieustannym poszukiwaniu sposobów na zapewnienie klientowi rozwiązań:

 • odpowiadających jego bieżącym potrzebom,
 • przewyższających ofertę konkurencji, w tym pod względem jakości,
 • będących nieustannie wzbogacanymi o usprawnienia i udoskonalania,
 • wytwarzanych w coraz bardziej efektywnych procesach gwarantujących niezawodność.

Już ta definicja pokazuje, że doskonalenie jakości jest długofalowym procesem, a nie jednorazowo podejmowanym działaniem. Zarządzanie jakością obejmuje między innymi:

 • kontrolę jakości,
 • sterowanie jakością,
 • zapewnianie jakości,
 • zarządzanie przez jakość.

Zarządzanie jakością pojawiło się jeszcze w XX wieku, a dziś jest absolutną podstawą działalności w biznesie – zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Najważniejsze systemy zarządzania jakością z powodzeniem można poznać w trakcie profesjonalnych kursów z jakości, szkoleń jakościowych oraz warsztatów i konferencji poświęconych tematyce jakości.

Co to jest system zarządzania jakością?

System zarządzania jakością to zbiór zasad, procedur oraz metod i narzędzi, które umożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów jakości. Mogą one być zorientowane na wyniki przedsiębiorstwa, na klienta, a także na schematy funkcjonowania firmy lub jej kulturę organizacyjną. Doskonalenie jakości wymaga zawsze podejmowania usystematyzowanych, przemyślanych działań – takich, które prowadzą do osiągania stałej poprawy wyników. Dlatego przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć projakościowe podejście, wybierają zazwyczaj jeden z opracowanych przez ekspertów systemów. Najpopularniejsze systemy zarządzania jakością to między innymi:

 • Zarządzanie przez jakość - są to wszystkie strategie, w których – zgodnie z nazwą – jakość jest postawiona w centrum uwagi. Inaczej są one określane mianem Total Quality Management i opierają się na wprowadzaniu małych, niepozornych zmian, które w sumie prowadzą do optymalizacji procesów i efektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji we wszystkich aspektach. Strategie z obszaru TQM kładą też duży nacisk na politykę CSR, czyli odpowiedzialności społecznej prowadzonej działalności.
 • Lean, Lean Management - nazywane inaczej metodologiami „zwinnymi”. Chodzi w nich o optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa – zwłaszcza ludzkich oraz materialnych. Kluczowe jest w nich postawienie na maksymalnie wysoką jakość produktu końcowego przy racjonalnym zarządzaniu zapasami, z wykorzystaniem koncepcji just-in-time.
 • normy ISO, w tym przede wszystkim ISO 9001 - to swoisty złoty standard na świecie. Jeden z najpopularniejszych systemów w oparciu o który jest prowadzone zarządzanie jakością. To uniwersalne rozwiązanie, które może wykorzystać każdy menadżer jakości, bez względu na profil działalności jego organizacji. Certyfikacja w obszarze ISO przynosi rówież bardzo duży prestiż organizacji i stanowi świetną rekomendację dla świadczonych usług i wytwarzanych produktów.
 • Six sigma - to jedna z deterministycznych strategii zarządzania, w której menadżer jakości koncentruje się na uzyskaniu maksymalnej powtarzalności produktów – tak, aby finalny wyrób spotkał się z uznaniem klientów, a odsetek zwrotów i reklamacji został ograniczony do zera.

jednak dostępnych jest znacznie więcej standardów. Niektóre z nich są uniwersalne, a inne przeznaczone dla wybranych sektorów. Duża konkurencja rynkowa w większości branż sprawia, że zainteresowanie nimi jest bardzo duże.

Szkolenia jakościowe

Poznanie współczesnych koncepcji zarządzania jakością oraz zasad wdrażania systemów zapewnienia jakości możliwe jest poprzez profesjonalne szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje poświęcone jakości, zarządzaniu jakością, zapewnieniu jakości, kontroli jakości, TQM itp. Ich szeroką ofertę zgromadziliśmy na góze strony. Na liście znajdziemy między innymi:

Jak wybierać szkolenia i kursy z jakości?

Nie tylko tematyka szkolenia jakościowego jest ważna, ale również jego program zajęć czy zastosowana metodyka dydaktyczna. Ośrodki szkoleniowe zwykle udostępniają dość szczegółowe programy prowadzonych kursów, dzięki czemu można łatwo porównać je pod względem poruszanych zagadnień i aspektów. Zanim zapiszemy się na dane szkolenie z jakości lub kurs jakościowy warto przeanalizować na ile program szkolenia uwzględnia zagadnienia, na których poznaniu najbardziej nam zależy. Zweryfikujmy również czy organizator przewidział jedynie prelekcje z prezentacją, czy też może panele dyskusyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry strategiczne itp. Dobre szkolenie z jakości pozwoli uzyskać nie tylko wiedzę, ale też przećwiczyć ją w praktyce, co pozytywnie wpłynie na sprawniejsze wdrożenie jej w życie. Szkolenia jakościowe powinny być ciekawe – szczególnie, jeśli przeszkolenia wymaga cały personel. Wiedza podana „w pigułce”, dodatkowe materiały oraz praktyczne przykłady to najlepszy sposób, by pracownicy chętnie zaangażowali się w zmiany.

Korzyści z przeprowadzania szkoleń jakościowych w firmie mogą być ogromne. Niezmiernie ważne jest jednak rozważne podejście do tej kwestii. Dzięki temu koszty poniesione na dokształcanie na pewno szybko się zwrócą. Zakres powinien być dopasowany do kompetencji i obowiązków pracownika. W większych zespołach korzystne jest organizowanie zamkniętych szkoleń o szczegółowo ustalonym i indywidualnie opracowanym programie. W przypadku otwartych kursów z jakości warto upewnić się, że wybrany organizator cieszy się renomą i uznaniem i posiada niezbędne doświadczenie – stanowi to potwierdzenie jakości stosowanych metod i praktycznej wartości szkoleń.

Warto również brać udział w innych wydarzeniach branżowych dotyczących jakości, w tym w konferencjach, kongresach i sympozjach. Pozwalają one nie tylko zapoznać się z trendami dotyczącymi zapewnienia jakości, ale również nawiązać cenne kontakty zawodowe i branżowe, w tym z dostawcami produktów i usług zapewniających sprawne zarządzanie jakością. Listę tego typu konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów znajdą Państwo na górze strony.

Gdzie znaleźć kursy i szkolenia jakościowe?

Listę kursów, szkoleń, ale też seminariów, konferencji i warsztatów jakościowych znaleźć można na górze strony. Katalog zebranych w bazie szkoleń i kursów jakościowych obejmuje zarówno szkolenia online z jakości, jak i typowe szkolenia stacjonarne, realizowane przez różne firmy szkoleniowe w całym kraju. Szkolenia z jakości stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych takich jak Poznań, Kraków, Warszwa, Katowice i Śląsk, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz czy Szczecin. Osobną kategorię stanowią kursy online realizowane w formule on demand, czyli na żądanie. Po wykupieniu dostępu do takiego kursu uczestnik samodzielnie decyduje o czasie i tempie relizacji programu zajęć.

Najpopularniejsze szkolenia z jakości oraz kursy i konferencje jakościowe.
Zarządzanie jakością

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Wszystko co chcesz wiedzieć o ISO 9001
9 lipca 2021
Wszystko co chcesz wiedzieć o ISO 9001

ISO 9001 zdobywa coraz szerszą popularność wśród przedsiębiorstw, które chcą wyróżnić się jakością oferowanych produktów i usług. Dowiedz się czym jest System Zarządzania Jakością i jak go wdrożyć w organizacji.

Czytaj więcej
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej
Kompendium wiedzy o ISO 17025
20 września 2021
Kompendium wiedzy o ISO 17025

Zapewnienie jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących możliwe jest między innymi dzięki wdrożeniu ISO 17025. Dowiedz się czego dotyczy norma ISO 17025 i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?
30 marca 2021
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Zastanawiasz się jaką stawką VAT powinno być objęte szkolenie, kurs bądź inna usługa szkoleniowa? Dowiedz się jak wygląda opodatkowanie szkoleń podatkiem VAT i kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT w szkoleniach.

Czytaj więcej
Szkolenia jakość, szkolenia jakościowe

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach jakościowych i z zarządzania jakością!