Szkolenia dla kierowników produkcji, z zarządzania produkcją...

 • Szkolenia planowanie produkcji, zarządzanie produkcją dla liderów i kierowników
 • Sprawdź program zajęć, terminy i ceny i zapisz się na szkolenie!
Rozwiń Interesują Cię szkolenia dla kierowników produkcji takie jak szkolenie planowanie produkcji, szkolenie zarządzanie produkcją, szkolenia przemysł 4.0, szkolenia lider produkcji oraz szef produkcji? Zapoznaj się z naszą bazą obejmującą szkolenia dla kierowników produkcji online oraz stacjonarne w całej Polsce. Sprawdź program zajęć szkolenia  zarządzanie produkcją i planowanie produkcji i zapisz się na szkolenie przez nasz bezpłatny formularz rejestracji! Zwiń

szkolenia zarządzanie produkcją

Szkolenia zarządzanie produkcją: 175

 • już od 2 492 zł
2 492 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 2 880 zł
2 880 zł
 • już od 3 365 zł
3 365 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 2 201 zł
2 201 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 2 490 zł
2 490 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 580 zł
580 zł
 • już od 3 391 zł
3 391 zł
Artykuł

Planowanie i zarządzanie produkcją: szkolenia dla kierowników produkcji.

Produkcja rozmaitych towarów – zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i akcesoriów przemysłowych – towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Do XX wieku zmieniały się głównie technologie, jakimi była prowadzona produkcja – prawdziwą rewolucję przyniosło wprowadzenie maszyny parowej. Ale dopiero w ubiegłym stuleciu spojrzano na proces wytwarzania z innej, ludzkiej perspektywy. To wówczas pojawiły się koncepcje, na których zarządzanie produkcją bazuje do dziś. Zobacz, czym dokładnie jest i jakie metody są dziś powszechnie wykorzystywane.

Spis treści:

 1. Zarządzanie produkcją
 2. Metody zarządzania produkcją
 3. Jak wybrać metodę zarządzania produkcją?
 4. Szkolenia zarządzanie produkcją, szkolenia dla kierowników produkcji
 5. Gdzie znaleźć szkolenia zarządzanie produkcją?
Zarządzanie produkcją

Co to jest zarządzanie produkcją? Zarządzanie produkcją jest uporządkowanym procesem planowania, organizacji oraz kierowania procesami wytwórczymi, a także kontrolowania ich. To zatem wszystkie działania, które są podejmowane, aby produkowanie towaru odbywało się:

 • płynnie i bez zbędnych przestojów,
 • efektywnie,
 • w trosce o najwyższą jakość towarów,
 • bezpiecznie,
 • przy zaangażowaniu minimum środków, a uzyskaniu maksimum zysku.

Zrealizowanie tych celów jest poważnym wyzwaniem, ponieważ na powodzenie ma wpływ wiele czynników – zarówno technologicznych, jak i ludzkich. Właśnie dlatego nowoczesne metody produkcyjne zwracają uwagę na oba aspekty, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój.

Metody zarządzania produkcją

Rynek rozwija się niezwykle dynamicznie, a konkurencja w sektorach przemysłowych i produkcyjnych jest coraz większa. Rosną również oczekiwania klientów, dlatego nowoczesne firmy muszą poszukiwać coraz to nowych rozwiązań – takich, dzięki którym mogą się wyróżnić i zdobyć przewagę. I to nie tylko dobrą ceną, ale przede wszystkim jakością i innowacyjnością. Wdrożenie odpowiednio dopasowanej, nowoczesnej metody zarządzania produkcją to doskonały kierunek działania. Odpowiedni system pozwoli:

 • wzmocnić zaangażowanie zespołu w proces produkcyjny – motywacja pracowników przełoży się na jakość procesu i pozwoli na nieustanny rozwój,
 • udoskonalić procesy produkcyjne na wielu poziomach – tak, aby wyeliminować niepotrzebne działania, a skupić się na tych, które przynoszą wymierne efekty,
 • zyskać oszczędności poprzez obniżenie kosztów wytwarzania bez rezygnacji z jakości,
 • zwiększyć efektywność działania – przyspieszyć produkcję lub zwiększyć je nakłady.

Rachunek jest zatem prosty: choć wdrożenie udoskonalonego procesu produkcyjnego to znaczna inwestycja, to w długofalowej perspektywie zyski z niej znacznie przewyższą koszty. Pytanie zatem nie, „czy” poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, ale które z szerokiej palety wybrać. Źródeł nowoczesnych metod zarządzania produkcją należy szukać w branży motoryzacyjnej – m.in. w amerykańskiej fabryce Forda z początków XX wieku, gdzie zostały przeprowadzone pierwsze badania nad czynnikami wpływającymi na jakość pracy. Jednak kluczowy wkład w rozwój powszechnie stosowanych technik miały zakłady produkcyjne w Japonii – z Toyotą na czele.

To właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni wypracowano najbardziej znane i powszechnie dziś stosowane (w wielu odmianach) metody z obszaru lean manufacturing, a więc „szczupłego wytwarzania”. W czym rzecz? W nastawieniu na maksymalne redukowanie strat – czasu, materiału i zasobów ludzkich. Jednym z pierwszych, uznanym za przełomowy system zarządzania produkcją jest Toyota Production System (TPS), a więc system produkcyjny, który wprowadził proste i przejrzyste zasady pozwalające:

 • skrócić cykl produkcyjny przez wyeliminowanie z niego zbędnych procesów,
 • wprowadzić system produkcji just-in-time, a co za tym idzie – ograniczyć konieczność magazynowania komponentów i koszty,
 • wyeliminować marnotrawstwo (muda) czasu, zasobów i zbędnych czynności.

W oparciu o TPS, w duchu Kaizen (a zatem nieustannego doskonalenia się organizacji), powstały m.in. takie metody jak 3M, SMED czy Kanban. Warto również wyróżnić w tym gronie metodę SixSigma – opracowaną nie w Japonii, a w USA, przez koncern Motorola. Oparta również o „zwinne” zasady produkcji, koncentruje się na ograniczeniu do absolutnego minimum błędów, jakie mogą się pojawić w procesie wytwórczym przy podejmowaniu masowych działań. Za to na utrzymaniu ciągłości ruchu koncentruje się metoda Total Productive Maintenance.

Jak wybrać metodę zarządzania produkcją?

Jako że liczba metod i technik zarządzania produkcją, jakie są obecnie wdrażane w zakładach na całym świecie jest ogromna, kadra menadżerska firmy może się zastanawiać, z której z nich najlepiej skorzystać. Dróg, którymi można podążyć, jest kilka.

Można wybrać jedną ze wspomnianych technik i wdrożyć ją w „czystej” postaci. Można również połączyć kilka technik w ramach jednej strategii albo na ich bazie wypracować własną – dostosowaną precyzyjnie do specyfiki realizowanych procesów produkcyjnych. To ostatnie rozwiązanie, choć stanowi największe wyzwanie, niesie za sobą jednocześnie najwięcej korzyści. Decyzję warto jednak podjąć po dokładnym przeanalizowaniu „za” i „przeciw” każdego z rozwiązań.

Szkolenia zarządzanie produkcją, szkolenia dla kierowników produkcji

Wiedzę z zakresu zarządzania produkcją rozwijać możemy na specjalistycznych kursach i szkoleniach z zarządzania produkcją. Są one skierowane gównie do kierownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych (zarząd, dyrekcja, właściciele), dyrektorów i kierowników produkcji, planistów, liderów i szefów produkcji, osób odpowiedzialnych za zapewnienie efektywności procesów logistycznych, zaopatrzeniowych, inżynierów i kontrolerów jakości. Uczestnictwo w szkoleniu zarządzanie produkcją pozwala dowiedzieć się jak usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy produkcyjne, w tym poznać narzędzia i techniki stosowane w procesie produkcyjnym, dowiedzieć się jak umiejscowić dział produkcji w strukturze przedsiębiorstwa, jaka jest rola kierownika produkcji, kierownika jakości czy służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, jak zorganizować efektywne zarządzanie zespołem oraz procesy produkcyjno-logistyczne w przedsiębiorstwie: w tym procesy magazynowania, transportu, kontroli jakości, zarządzania odpadami, zaopatrzenia itp.

W programie szkolenia planowanie produkcji lub szkolenia zarządzanie produkcją znajdziemy między innymi następujące zagadnienia:

 • strategicze zarządzanie produkcją: metodologia zarządzania produkcją, tworzenie i rozwój nowych produktów, techniczne przygotowanie produkcji, struktura systemu produkcyjnego, organizacja i sterowanie przepływem produkcji, nowoczesne koncepcje sterowania produkcją, organizacja procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • planowanie i organizacja produkcji,
 • planowanie zasobów produkcyjnych,
 • optymalizacja kosztów produkcji,
 • mierzenie wydajności i efektywności procesó produkcyjnych,
 • zarządzanie ludźmi i zespołami w produkcji,
 • zarządzanie gospodarką magazynową, transportem i logistyką - łańcuch dostaw,
 • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Gdzie znaleźć szkolenia zarządzanie produkcją?

Kalendarz warsztatów, szkoleń i kursów dotyczących planowania i zarządzania produkcją znajdą Państwo powyżej. W bazie zgromadziliśmy informacje o terminie i miejscu organizacji szkoleń, ich organizatorach, osobach prowadzących zajęcia oraz programie zajęć. Jakie szkolenia, warsztaty i kursy z zarządzania produkcją znajdziemy w bazie? Są to przede wszystkim:

 • szkolenia dla kierowników produkcji, dla liderów produkcji, dla managerów produkcji, dla inżynierów produkcji itp.
 • kursy i warsztaty poświęcone metodom zarządzania produkcją,
 • szkolenia dotyczące planowania produkcji, szkolenia dla planistów produkcji,
 • kursy i warsztaty dotyczące kontroli produkcji, dla kontrolerów jakości itp.
 • warsztaty poświęcone udoskonalaniu procesów produkcyjnych, dla technologów produkcji,
 • szkolenia z zarządzania działem produkcji i zespołami produkcji, dla menedżerów produkcji,
 • szkolenia dla pracowników produkcji, dla brygadzistów produkcji itp.

W bazie znajdą Państwo informacje o cenach poszczególnych szkoleń i kursów z zarządzania i planowania produkcji. W ofercie dostępne są zarówno szkolenia stacjonarne organizowane w największych miastach w Polsce (Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz), szkolenia wyjazdowe (Zakopane, Sopot) oraz kursy i szkolenia online. Rejestracji na wybrane szkolenie, warsztat lub kurs mogą Państwo dokonać z użyciem formularza rejestracji online, który trafia do organizatora danego wydarzenia.

Szkolenie planowanie produkcją

Szkolenie z zakresu planowania produkcji to program rozwojowy, który pomaga uczestnikom zrozumieć i nauczyć się różnych strategii, technik i narzędzi niezbędnych do efektywnego planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi w organizacji. Zagadnienia omawiane w programie szkolenia obejmują między innymi:

 1. Podstawy planowania produkcji: omówienie podstawowych pojęć, takich jak prognozowanie popytu, zarządzanie zapasami, harmonogramowanie produkcji itp.

 2. Zarządzanie zapasami i popytem: w trakcie tego bloku uczestnicy mogą nauczyć się, jak dokonywać precyzyjnych prognoz i jak skutecznie zarządzać zapasami, aby zminimalizować koszty i zapewnić ciągłość produkcji.

 3. Planowanie zasobów: w sekcji tej omawiane są metody optymalizacji wykorzystania zasobów, takie jak maszyny, ludzie, materiały itp.

 4. Zarządzanie jakością: w trakcie bloku omawiane są koncepcje takie jak kontrola jakości, zarządzanie procesem, normy jakości itp.

 5. Zastosowanie technologii w planowaniu produkcji: w tej cześci programu omawiane są systemy ERP (Enterprise Resource Planning), oprogramowanie do planowania produkcji, automatyzacja itp.

 6. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji: szkolenie może obejmować również techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w kontekście planowania produkcji.

Szkolenie z planowania produkcji jest skierowane do profesjonalistów związanych z procesami produkcyjnymi, takich jak menedżerowie produkcji, kierownicy zakładów, planiści produkcji, analitycy biznesowi itp. Warto uczestniczyć w takim szkoleniu, gdyż przedstawiaja ono najnowsze i najskuteczniejsze metody zarządzania produkcją. Pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, które uczestnicy mogą natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy. Pozwala to firmom zredukować marnotrawstwo, zwiększyć wydajność i poprawić jakość swoich produktów.

Planowanie i zarządzanie produkcją: szkolenia dla kierowników produkcji.
Szkolenie dla kierowników produkcji, szkolenie zarządzanie produkcją

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie dla liderów produkcji.