Zarządzanie produkcją: szkolenia i kursy w całej Polsce!

 • Sprawdź listę szkoleń i kursów z zarządzania produkacją organizowanych w Polsce
 • Porównaj program i ceny szkoleń od różnych ogranizatorów
 • Zarejestruj się na wybrane szkolenie przez formularz rejestracji online
szkolenia zarządzanie produkcją

Szkolenia z zarządzania produkcją: 104

 • Poznań, 9-10 maj 2022
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
 • Online, 5-6 maj 2022
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
 • Online, 14-15 marzec 2022
 • już od 1215 PLN
już od 1215 PLN
Artykuł

Zarządzanie produkcją - szkolenia dla kierowników produkcji

Produkcja rozmaitych towarów – zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i akcesoriów przemysłowych – towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Do XX wieku zmieniały się głównie technologie, jakimi była prowadzona produkcja – prawdziwą rewolucję przyniosło wprowadzenie maszyny parowej. Ale dopiero w ubiegłym stuleciu spojrzano na proces wytwarzania z innej, ludzkiej perspektywy. To wówczas pojawiły się koncepcje, na których zarządzanie produkcją bazuje do dziś. Zobacz, czym dokładnie jest i jakie metody są dziś powszechnie wykorzystywane.

Czym jest zarządzanie produkcją?

Zarządzanie produkcją jest uporządkowanym procesem planowania, organizacji oraz kierowania procesami wytwórczymi, a także kontrolowania ich. To zatem wszystkie działania, które są podejmowane, aby produkowanie towaru odbywało się:

 • płynnie i bez zbędnych przestojów,
 • efektywnie,
 • w trosce o najwyższą jakość towarów,
 • bezpiecznie,
 • przy zaangażowaniu minimum środków, a uzyskaniu maksimum zysku.

Zrealizowanie tych celów jest poważnym wyzwaniem, ponieważ na powodzenie ma wpływ wiele czynników – zarówno technologicznych, jak i ludzkich. Właśnie dlatego nowoczesne metody produkcyjne zwracają uwagę na oba aspekty, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój.

Dlaczego warto poszukiwać nowoczesnych metod zarządzania produkcją?

Rynek rozwija się niezwykle dynamicznie. Obecnie nawet w niszach, które mogą się wydawać bardzo niewielkie, przedsiębiorcy muszą ze sobą konkurować. Z drugiej strony, wraz ze wzrostem podaży, rosną oczekiwania klientów. Dlatego nowoczesne firmy muszą poszukiwać coraz to nowych rozwiązań – takich, dzięki którym mogą się wyróżnić i zdobyć przewagę. I to nie tylko dobrą ceną, ale przede wszystkim jakością i innowacyjnością.

Wdrożenie odpowiednio dopasowanej, nowoczesnej metody zarządzania produkcją to jedyny możliwy kierunek działania. Odpowiedni system pozwoli:

 • wzmocnić zaangażowanie zespołu w proces produkcyjny – motywacja pracowników przełoży się na jakość procesu i pozwoli na nieustanny rozwój,
 • udoskonalić procesy produkcyjne na wielu poziomach – tak, aby wyeliminować niepotrzebne działania, a skupić się na tych, które przynoszą wymierne efekty,
 • zyskać oszczędności poprzez obniżenie kosztów wytwarzania bez rezygnacji z jakości,
 • zwiększyć efektywność działania – przyspieszyć produkcję lub zwiększyć je nakłady.

Rachunek jest zatem prosty: choć wdrożenie nowego sposobu działania to inwestycja w długotrwały proces, w długofalowej perspektywie zyski znacznie przewyższą koszty. Pytanie zatem nie, „czy” poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, ale które z szerokiej palety wybrać.

Jakie nowoczesne metody zarządzania produkcją można wykorzystać?

Źródeł nowoczesnych metod zarządzania produkcją należy szukać w branży motoryzacyjnej – m.in. w amerykańskiej fabryce Forda z początków XX wieku, gdzie zostały przeprowadzone pierwsze badania nad czynnikami wpływającymi na jakość pracy. Jednak kluczowy wkład w rozwój powszechnie stosowanych technik miały zakłady produkcyjne w Japonii – z Toyotą na czele.

To właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni wypracowano najbardziej znane i powszechnie dziś stosowane (w wielu odmianach) metody z obszaru lean manufacturing, a więc „szczupłego wytwarzania”. W czym rzecz? W nastawieniu na maksymalne redukowanie strat – czasu, materiału i zasobów ludzkich.

Jednym z pierwszych, uznanym za przełomowy system zarządzania produkcją w tym duchu powstał właśnie w fabryce Toyoty. Znany do dziś pod nazwą Toyota Production System (TPS), wprowadził proste i przejrzyste zasady, które pozwoliły:

 • skrócić cykl produkcyjny przez wyeliminowanie z niego zbędnych procesów,
 • wprowadzić system produkcji just-in-time, a co za tym idzie – ograniczyć konieczność magazynowania komponentów i koszty,
 • wyeliminować marnotrawstwo (muda) czasu, zasobów i zbędnych czynności.

W oparciu o TPS, w duchu kaizen (a zatem nieustannego doskonalenia się organizacji), powstały m.in. takie metody jak 3M, SMED czy Kanban. Warto również wyróżnić w tym gronie metodę Six Sigma – opracowaną nie w Japonii, a w USA, przez koncern Motorola. Oparta również o „zwinne” zasady produkcji, koncentruje się na ograniczeniu do absolutnego minimum błędów, jakie mogą się pojawić w procesie wytwórczym przy podejmowaniu masowych działań. Za to na utrzymaniu ciągłości ruchu koncentruje się metoda Total Productive Maintenance.

Jak wybrać odpowiednią metodę zarządzania produkcją?

Jako że liczba metod i technik zarządzania produkcją, jakie są obecnie wdrażane w zakładach na całym świecie jest ogromna, kadra menadżerska firmy może się zastanawiać, z której z nich najlepiej skorzystać. Dróg, którymi można podążyć, jest kilka.

Można wybrać jedną ze wspomnianych technik i wdrożyć ją w „czystej” postaci. Można również połączyć kilka technik w ramach jednej strategii albo na ich bazie wypracować własną – dostosowaną precyzyjnie do specyfiki realizowanych procesów produkcyjnych. To ostatnie rozwiązanie, choć stanowi największe wyzwanie, niesie za sobą jednocześnie najwięcej korzyści. Decyzję warto jednak podjąć po dokładnym przeanalizowaniu „za” i „przeciw” każdego z rozwiązań.

Kursy i szkolenia z zarządzania produkcją

Wiedzę z zakresu zarządzania produkcją rozwijać możemy na specjalistycznych kursach i szkoleniach z zarządzania produkcją. Są one skierowane gównie do kierownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych (zarząd, dyrekcja, właściciele), dyrektorów i kierowników produkcji, planistów, liderów zmian, osób odpowiedzialnych za zapewnienie efektywności procesów logistycznych, zaopatrzeniowych, inżynierów i kontrolerów jakości. Uczestnictwo w kursach z zarządzania produkcją pozwala dowiedzieć się jak usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy produkcyjne, w tym jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym, jak umiejscowić dział produkcji w strukturze przedsiębiorstwa, jaka jest rola kierownika produkcji, kierownika jakości czy służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, jak zorganizować efektywne zarządzanie zespołem oraz procesy produkcyjno-logistyczne w przedsiębiorstwie: w tym procesy magazynowania, transportu, kontroli jakości, zarządzania odpadami, zaopatrzenia itp.

W programie szkoleń z planowania i zarządzania produkcją znajdziemy między innymi następujące zagadnienia:

 • strategicze zarządzanie produkcją: metodologia zarządzania produkcją, tworzenie i rozwój nowych produktów, techniczne przygotowanie produkcji, struktura systemu produkcyjnego, organizacja i sterowanie przepływem produkcji, nowoczesne koncepcje sterowania produkcją, organizacja procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • planowanie i organizacja produkcji,
 • planowanie zasobów produkcyjnych,
 • optymalizacja kosztów produkcji,
 • mierzenie wydajności i efektywności procesó produkcyjnych,
 • zarządzanie ludźmi i zespołami w produkcji,
 • zarządzanie gospodarką magazynową, transportem i logistyką - łańcuch dostaw,
 • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Kalendarz warsztatów, szkoleń i kursów dotyczących planowania i zarządzania produkcją znajdą Państwo powyżej. W bazie zgromadziliśmy informacje o terminie i miejscu organizacji szkoleń, ich organizatorach, osobach prowadzących zajęcia oraz programie zajęć. Jakie szkolenia, warsztaty i kursy z zarządzania produkcją znajdziemy w bazie? Są to przede wszystkim:

 • szkolenia dla kierowników produkcji, kursy dla liderów produkcji,
 • kursy i warsztaty poświęcone metodom zarządzania produkcją,
 • szkolenia dotyczące planowania produkcji,
 • kursy i warsztaty dotyczące kontroli produkcji,
 • warsztaty poświęcone udoskonalaniu procesów produkcyjnych,
 • szkolenia z zarządzania działem produkcji i zespołami produkcji.

W bazie znajdą Państwo informacje o cenach poszczególnych szkoleń i kursów z zarządzania i planowania produkcji. W ofercie dostępne są zarówno szkolenia stacjonarne organizowane w największych miastach w Polsce (Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz), szkolenia wyjazdowe (Zakopane, Sopot) oraz kursy i szkolenia online. Rejestracji na wybrane szkolenie, warsztat lub kurs mogą Państwo dokonać z użyciem formularza rejestracji online, który trafia do organizatora danego wydarzenia.

Zarządzanie produkcją - szkolenia dla kierowników produkcji