Kursy zarządzanie, konferencje i szkolenia zarządzanie strategiczne!

 • Zapoznaj się z listą konferencji, szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu
 • Poznaj program poszczególnych szkoleń oraz ich ceny
 • Wybierz pozycję dla siebie i zapisz się na zajęcia!
kurs zarządzania

Szkolenia zarządzanie: 1163

 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 2 999 zł
2 999 zł
 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 960 zł
960 zł
 • już od 2 028 zł
2 028 zł
 • już od 1 746 zł
1 746 zł
 • już od 5 388 zł
5 388 zł
 • już od 750 zł
750 zł
Artykuł

Kurs zarządzania, szkolenia z zarządzania - co warto wiedzieć?

Zarządzanie może być definiowane na wiele sposobów, a jego pierwszych odmian można doszukiwać się już w starożytności. Koncepcje, metody i style zarządzania zmieniały się przez lata, jednak dziś nie sposób podważyć jego znaczenia dla efektywności i rentowności przedsiębiorstw. Dowiedz się, w jaki sposób ewoluowało podejście do zarządzania strategicznego i jaką rolę odgrywa ono we współczesnych organizacjach. Sprawdź jakie szkolenia z zarządzania oraz kursy zarządzania mogą pomóc Ci podnosić poziom wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania?

Spis treści:

 1. Co to jest zarządzanie?
 2. Podejścia do zarządzania
 3. Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 4. Szkolenia zarządzanie, gdzie ich szukać?
 5. Kurs zarządzania, szkolenie zarządzanie - dla kogo?
 6. Jak wybrać szkolenie lub kurs zarządzania?
 7. Popularne szkolenia z zarządzania
Co to jest zarządzanie?

Zarządzanie to zbiór procesów i technik związanych z administrowaniem organizacją polegających na planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu. Istotą podejmowania działań związanych z zarządzaniem w organizacji jest realizacja jej celów. Pojęcie zarządzanie jest jednak używane nie tylko w kontekście biznesowym. Zarządzać można bowiem w zasadzie wszystkim – począwszy od dokumentacji, porzez projekt, zespół, a skończywszy na stresie. Ogólne zasady zarządzania są dość uniwersalne i mogą być stosowane w wielu aspektach życia. Istnieje jednak również wiele dodatkowych reguł stosowanych w konkretnych procesach zarządczych. Osobę odpowiedzialną za proces zarządzania w organizacji najczęściej nazywa się menedżerem czy kierownikiem. Ponadto może ona zatrudniać specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, ryzykiem i wieloma innymi procesami.

Podejścia do zarządzania

Zarządzanie było stosowane w praktyce od tysiącleci, jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto rozważania teoretyczne na temat tej dziedziny. W ciągu kilkudziesięciu lat sformułowano też trzy podstawowe podejścia do zarządzania. Jakie?

Podejście klasyczne

Opierało się na wprowadzaniu usprawnień w organizacji na podstawie prowadzonych badań. Jeden z twórców tego modelu – Fryderyk Taylor – mierzył czas pracy robotników podczas wykonywanych zadań i na tej podstawie opracował wzorzec najefektywniejszej metody postępowania. Z kolei Henry Fayol opracował 14 zasad sprawnego zarządzania stanowiących podwaliny klasycznej teorii organizacji.

Podejście behawioralne

Kładzie nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe, dostrzegając znaczenie procesów behawioralnych w miejscu pracy. Efektem pracy wielu przedstawicieli nurtu było dostrzeżenie znaczenia zaufania i pozytywnych relacji w firmie dla samopoczucia pracowników i w efekcie ich większego zaangażowania oraz efektywniejszej pracy. Ważną rolę odgrywa w tym przypadku informowanie pracowników o planach, zadaniach, sukcesach czy problemach przedsiębiorstwa.

Podejście ilościowe

Koncentruje się na wykorzystaniu liczb, komputerów i technik matematycznych do podejmowania decyzji. Dokładne zebranie i analiza rozwiązań pozwalają na wybór tego najkorzystniejszego. Jego odmiana – zarządzanie operacyjne – to metoda mniej zmatematyzowana i mniej skomplikowane statystycznie. Jej techniki pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie produktów i usług oraz mają zastosowanie w wielu dziedzinach i problemach.

Te trzy szkoły zarządzania nie muszą się wzajemnie wykluczać, wręcz przeciwnie mogą się doskonale uzupełniać. Dlatego istnieją również podejścia integrujące ich zasady – to spojrzenie systemowe i sytuacyjne. Więcej o metodach zarządzania dowiedzieć się można w trakcie szkoleń dla biznesu poświęconych zarządzaniu.

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

W latach 50 i 60 XX wieku opracowano też koncepcję zarządzania strategicznego. Dotyczy ono organizacji działalności przedsiębiorstwa w ujęciu całościowym i długofalowym. Niejako w opozycji do zarządzania strategicznego stoi zarządzanie operacyjne, którego celem jest zapewnienie płynnej kontynuacji codziennych działań.

Wiele organizacji skupia się za zarządzaniu operacyjnym, pomijając niezwykle ważne procesy związane z zarządzaniem strategicznym. To podejście skupiające się na rozwoju w dalszej perspektywie, poszukiwaniu innowacji i sposobów na doskonalenie procesów, rozwoju i wzbogacaniu oferty. Dobrze funkcjonująca organizacja powinna dbać zarówno o zarządzanie operacyjne (dotyczące bieżącej działalności i zapewnienia jej stabilności), jak i to strategiczne pomagające osiągać przewagę konkurencyjną. Doświadczenie pokazuje bowiem, że działanie z myślą o dłuższym horyzoncie czasowym jest potrzebne. Ważne jednak, by było ono dostosowane do współczesnych realiów, wymogów i wyzwań stojących przed kadrą zarządzającą. Koncepcję zarządzania strategicznego możemy poznać w trakcie szkolenia zarządzanie strategiczne. Szkolenie zarządzanie strategiczne pozwala zapoznać się zarówno z teoretycznymi podstawami zarządzania strategicznego jak i rozwinąć umiejętności praktyczne poprzez udział w ćwiczeniach grupowych czy grach symulacyjnych składających się na program szkolenia zarządzanie stretegiczne.

Szkolenia zarządzanie, gdzie ich szukać?

Szkolenia poświęcone zarządzaniu, a także wszelkiego typu kursy, warsztaty czy konferencje z zarządzania to domena przede wszystkim dużych miast. Najszerszą ofertę szkoleń, warsztatów i konferencji stacjonarnych z zarządzania znajdziemy w Warszawie. Oferta tego typu szkoleń bogata jest również w miastach takich jak Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Opole czy Olsztyn.

Coraz więcej szkoleń i kursów zarządzania organizowanych jest jednak również przez Internet. Szkolenia z zarządzania online mogą być realizowane zarówno w postaci zajęć prowadzonych na żywo, z możliwością kontaktu z prowadzącym i innymi uczestnikami poprzez programy do wideokonferencji, jak też w postaci typowych kursów internetowych online. W przypadku kursu zarządzania online zyskujemy dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszone są materiały szkoleniowe w postaci nagrań, prezentacji, artykułów, ćwiczeń itp. Samodzielnie decydujemy kiedy realizujemy kolejne lekcje wchodzące w skład takiego kursu zarządzania oraz w jakim tempie.

Kurs zarządzania, szkolenie zarządzanie - dla kogo?

Kurs zarządzania online to oferta przede wszystkim dla tzw. nowo upieczonych menedżerów czy przedsiębiorców, którym zależy na poznaniu podstaw zarządzania. Jego zadaniem jest zaznajomić uczestników z teorią zarządzania oraz najważniejszymi koncepracjmi i obszarami zarządzania, od zarządzania produktem, poprzez zarządzanie działaniami reklamowymi, zespołem, aż po zarządzanie finansami. Kursy tego typu znajdziemy pod tytułami takimi jak "Kurs zarządzania przedsiębiorstwem", "Kurs zarządzania firmą", "Kurs podstawy zarządzania" itp.

Szkolenie zarządzanie stanowi z reguły kolejny krok w rozwoju wiedzy i umiejętności menedżera. Większość szkoleń z zarządzania ma ściśle zdefiniowany obszar tematyczny, a jego zadaniem jest głębokie zapoznanie uczestników z danym obszarem zarządzania. Dobrym przykłądem mogą być szkolenia z zarzadzania zespołami, które zapoznają menedżera z etapami formowania się zespołu, sposobmi wpływania na motywację jego członków, technikami integracji pracowników, angażowania w osiąganie wspólnych celów itp. Najczęściej spotykane szkolenia z zarządzania dotyczą:

Szkolenia z zarządzania mogą być doskonałą metodą podnoszenia kompetencji pracowników, a przez to wpływania na konkurencyjność prowadzonej działalności.

Jak wybrać szkolenie lub kurs zarządzania?

Chcąc dobrze wybrać szkolenie z zarządzania lub kurs zarządzania powinniśmy poświęcić czas na analizę naszych potrzeb i celów jakie sobie stawiamy. Inne szkolenie czy kurs wybierzemy, gdy dopiero rozpoczynamy naszą przygodę z zarządzaniem w danym obszarze i potrzebujemy zapoznać się przekrojowo z możliwościami zarządzania w danym obszarze, a inne gdy chcemy przećwiczyć praktyczne umiejętności. Wówczas wybór warsztatu lub szkolenia z ćwiczeniami będzie zdecydowanie lepszym wyborem.

Wybierając szkolenia, kurs czy konferencję z zarządzania warto zapoznać się z ofertą wielu różnych organizatorów - pozwala to dobrać wydarzenie do naszych potrzeb poz względem programu zajęć czy prelekcji, ale też w w atrakcyjnej cenie. Zwłaszcza, że ceny szkoleń z zarządzania oraz kursów poświęconych zarządzaniu znacząco się różnią. Listę szkoleń z zarządzania, kursów, warsztatów, a także konferencji organizowanych na terenie całego kraju oraz online można znaleźć w naszej bazie szkoleń i kursów z zarządzania. Baza umożliwia sprawdzenie terminów, zapoznanie się z programem szkolenia czy kursu, sylwetkami trenerów i mówców, a także cenami. Rejestracja na wybrane szkolenie, kurs lub konferencję za pośrednictwem serwisu jest bezpłatna. Ponosimy jedynie koszt udziału w danym wydarzeniu bezpośrednio do jego organizatora.

Popularne szkolenia z zarządzania

Wśród ciekawych tematów szkoleń i kursów z zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego oraz technik zarządzania wymienić można między innymi:

 • Metody i techniki zarządzania zespołem
 • Przywództwo w praktyce: nowoczesne techniki zarządzania zespołem
 • Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
 • Świeżo upieczony menedżer: zarządzanie zespołem, przywództwo, motywowanie
 • Zwinne zarządzanie z wykorzystaniem metodyk Agile
 • Zarządzanie pracownikami w pracy zdalnej
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Kurs zarządzania strategicznego, szkolenie zarządzanie strategiczne - Szkolenie zarządzanie strategiczne to rodzaj szkolenia, które ma na celu nauczenie uczestników umiejętności planowania i wdrażania strategii w organizacji. Może obejmować różne tematy, takie jak identyfikowanie celów strategicznych, tworzenie planów działania, analiza sytuacji rynkowej i konkurencji, a także zarządzanie zasobami i zarządzanie zmianą. Celem szkolenia zarządzanie strategiczne jest pomoc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności myślenia strategicznego i wyposażenie ich w narzędzia i umiejętności potrzebne do planowania i realizacji długoterminowych celów organizacji.
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Zarządzanie zmianą
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Szkolenie zarządzanie strategiczne i controlling strategiczny
 • Zarządzanie finansami dla niefinansistów
 • Zarządzanie kosztami i rentownością
 • Kurs Podstawy zarządzania
 • Kurs zarządzania firmą dla MSP

Wiele ze szkoleń z zarządzania prowadzonych jest w oparciu o zaawansowane symulacje strategiczne i gry menedżerskie. Popularne są również wszelkiego typu ćwiczenia, zajęcia grupowe oraz studia przypadków, których celem jest zdobywanie wiedzy i rozwój kompetencji z zakresu zarządzania w możliwie praktycznej formule, pozwalającej zastosować zdobyte umiejętności w codziennej praktyce zarządzania organizacją. Kursy i szkolenia z zarządzania prowadzone są najczęściej przez praktyków biznesu, doświadczonych menedżerów, którzy przeszli również liczne szkolenia dla trenerów biznesu, co pozwala połączyć doświadczenie zawodowe i znajomość realiów zarządzania z umiejętnością przekazywania wiedzy i angażowania uczestników szkolenia czy kursu. Tego typu szkolenie czy kurs mogą stanowić skuteczne wsparcie w rozwoju umiejętności menedżerskich!

Kurs zarządzania, szkolenia z zarządzania - co warto wiedzieć?
Zarządzanie

Artykuły, poradniki oraz newsy

Agile mindset
10 lipca 2021
Agile mindset

Metodyki zwinne zgodne z manifestem Agile szturmem zdobywają biznes. Czym jest Agile, jak przestawić organizację na zwinne metodyki i myślenie?

Czytaj więcej
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy
25 marca 2021
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy

Coraz więcej firm inwestuje w zespoły zarządzające projektami - ich sprawne działanie może być kluczem do wygranej na mocno konkurencyjnym rynku. Poznaj Scrum, Prince2 oraz PMBoK.

Czytaj więcej
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Szkolenia zarządzanie strategiczne, kursy zarządzanie

Zapisz się i odbieraj mailowe powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach z zarządzania!