Szkolenia finanse, kursy finansowe i konferencje dla finansów!

 • Zapoznaj się z listą konferencji finansowych, szkoleń i kursów z finansów
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia finanse

Szkolenia finanse, kursy finansowe: 1133

 • Gdańsk, 20 czerwiec 2022
 • 89 zł
89 zł
 • Rzeszów, 13 czerwiec 2022
 • 89 zł
89 zł
 • Toruń, 13 czerwiec 2022
 • 89 zł
89 zł
 • Białystok, 6 czerwiec 2022
 • 89 zł
89 zł
Artykuł

Finanse: szkolenia finanse, kursy finansowe i konferencje dla działów finansowych!

Sprawna i przede wszystkim prawidłowa realizacja zadań związanych z rachunkowością, księgowością i podatkami jest kluczowa dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie wymaga szerokich kompetencji i stale uzupełnianej wiedzy. Dlatego w nowoczesnych organizacjach tworzy się odrębne działy finansowe. Wyjaśniamy, jakie jest ich znaczenie i najważniejsze obowiązki oraz jak zarządzać pracą działu finansów, by stanowił tak potrzebne wsparcie działalności firmy.

Dział finansów – obowiązki

Dział finansowy czy finansowo-księgowy może realizować zróżnicowany zakres zadań, jednak jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy zawsze jest bardzo duże. Jego podstawowym obowiązkiem jest rejestrowanie wszelkich operacji finansowych poprzez wymaganą formę prowadzenia księgowości. Księgi rachunkowe (lub PKPiR czy ewidencja przychodów w przypadku innych form rozliczenia) są bowiem podstawowym dokumentem służącym nie tylko do celów prawnych i podatkowych, ale również do wewnętrznej analizy działań przedsiębiorstwa – np. w zakresie kosztów czy inwestycji. Muszą być prowadzone przede wszystkim zgodnie z wymogami prawa. Poza prowadzeniem ewidencji zdarzeń gospodarczych dział finansów zazwyczaj:

 • gromadzi i archiwizuje dokumenty związane z finansami firmy,
 • sporządza zestawienia i sprawozdania finansowe,
 • sporządza bilanse firmy,
 • sporządza i wysyła do odpowiednich organów rozliczenia i wszelkie dokumenty podatkowe czy finansowe,
 • zajmuje się współpracą z organami podatkowymi (US, ZUS) oraz GUS-em,
 • zarządza instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa,
 • zajmuje się zarządzaniem przepływami pieniężnymi i zapewnieniem finansowania,
 • odpowiada za współpracę z bankami, leasingodawcami i innymi dostawcami usług finansowych.

Zakres odpowiedzialności działu finansowego

Prowadzenie księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków oraz skrupulatności. Jest to praca wymagająca i obciążona niemałą odpowiedzialnością. W przypadku błędów popełnionych w rozliczeniach z organami państwowymi konsekwencje może ponieść zarówno firma, jak i jednostka, jeśli umyślnie dopuści się postępowania niezgodnego z prawem (np. nie zaksięguje pewnych operacji lub zawrze w dokumentach firmy nierzetelne dane). Dokładny zakres odpowiedzialności księgowego zawarty jest w aktach prawnych takich jak:

 • Ustawa o rachunkowości,
 • Ordynacja podatkowa,
 • Kodeks karno-skarbowy,
 • Kodeks karny
 • Kodeks pracy,
 • ustawy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Wyzwania w pracy współczesnych działów finansowych

Prawidłowa praca działów finansowych i finansowo-księgowych zależy od kilku czynników. Pierwszym jest organizacja. W większych firmach zwykle zatrudnia się kilku specjalistów konkretnych dziedzin, którzy mają jasno określone obowiązki (np. ewidencjonowanie, fakturowanie, sprawozdawczość finansowa itd.). Można zastosować podział na mniejsze komórki organizacyjne w celu zachowania jasnej struktury funkcjonowania działu. Kompetencje takiego zespołu powinny idealnie ze sobą współgrać, dlatego należy uważnie go tworzyć, a wszelkie braki kadrowe uzupełniać w oparciu o dokładną analizę potrzeb w tym zakresie.

Drugim wyzwaniem działów księgowości jest konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy pracowników. Obowiązujące w tej dziedzinie przepisy potrafią się zmieniać nawet kilka razy w roku, dlatego należy bezwzględnie śledzić poczynania prawodawcy. Warto przeciwdziałać ewentualnym błędom wynikającym z braku aktualnej wiedzy, regularnie szkoląc personel działu finansowego. Na rynku dostępne są szkolenia dotyczące wszelkich nowych regulacji i orzecznictwa, dlatego pozyskanie rzetelnej wiedzy nie powinno być problemem. Należy przy tym pamiętać, że inwestowanie w kompetencje pracowników jest w tym przypadku również ważną inwestycją w rozwój oraz bezpieczeństwo organizacji.

Trendy w finansach

Finanse niezwiązanym z nią osobom zazwyczaj jawą się jako nudna branża, ale nie oznacza to, że nie jest ona dynamiczna czy podatna na trendy. Nowoczesne finanse przede wszystkim w znacznej mierze przenoszą się do przestrzeni internetowej, co ułatwiają również nowe przepisy prawa wymagające przesyłania ważnych dokumentów drogą elektroniczną. To prawdziwa rewolucja, która początkowo może stanowić wyzwanie, jednak w istocie jest ogromnym udogodnieniem. Nowoczesne systemy znacznie usprawniają pracę księgowych, co pozwala na redukcję kosztów i uniknięcie ewentualnych błędów związanych z tzw. czynnikiem ludzkim. Z tego powodu na znaczeniu zyskuje też outsourcing księgowości – obsługa firm na odległość jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dziś część obowiązków związanych z rachunkowością delegują zewnętrznym firmom nawet większe organizacje, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Ponadto wiele zadań może być już realizowanych w sposób automatyczny. Wszystkie te trendy wpływają zaś na konieczność stosowania zaawansowanych systemów zabezpieczeń w celu ochrony danych.

Jakie szkolenia, kursy i konferencje dla działów finansów warto rozważyć?

Rzeczywistość działów finansowych ulega ciągłym zmianom. Każdego roku w Polsce uchwalanych jest kilkadziesiąt aktów prawnych, które zmieniają zasady funkcjonowania firm w obszarze podatków i rachunkowości. W rekordowych latach pojawiało się nawet ponad sto aktów normatywnych z zakresu podatków, nie licząc zmieniających się interpretacji skarbowych. Wymusza to ciągłe szkolenia ze zmian podatkowych, zwłaszcza w obszarze podatku VAT, podatku CIT i PIT, a także na przykład cen transferowych. Na rynku powstał cały szereg firm szkoleniowych oraz doradczych specjalizujących się w organizowaniu kursów i szkoleń dla finansów.

Czego dotyczą i do kogo skierowane są szkolenia finansowe?

Znajomość zagadnień finansowych jest istotna nie tylko dla dyrektora finansowego czy głównego ksiegowego. Prezesi zarządów, dyrektorzy operacyjni i funkcyjni, kierownicy działów i zespołów w firmie to stanowiska, na których potrzebne są szerokie umiejętności organizacyjne, ale również świadomość i wiedza z zakresu finansów. Jakie szkolenia finansowe skierowane do finansistów i nie-finansistów cieszą się największą popularnością? Które kursy finansowe warto rozważyć w firmie?

Szkolenia finansowe dotyczą takich zagadnień jak: analiza sprawozdań finansowych i bilansu, rachunek wyników, controlling finansowy, budżetowanie, cash flow, cash pooling, finanse dla niefinansistów, rachunkowość zarządcza, wycena przedsiębiorstw. Szkolenia finansowe dedykowane są dyrektorom finansowym, analitykom finansowym, głównym księgowym, ale również kadrze menedżerskiej poza departamentu finansowanego, w tym dla:

 • właścicieli firm i udziałowców,
 • prezesów zarządu i członków zarządów,
 • członków rady nadzorczej,
 • dyrektorów handlowych, marketingu i operacyjnych,
 • kadry kierowniczej pionów niefinansowych,
 • przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za finanse publiczne.
Popularne szkolenia, warsztaty i kursy finansowe

Szkolenia podatkowe i związane z podatkami: podatkipodatek dochodowyprawo podatkoweakcyza podatek akcyzowy.

Szkolenia z rachunkowości: rachunkowość, rachunkowość zarządcza, rachunkowość budżetowa, MSR MSSF, środki trwałe.

Szkolenia dla księgowych i działów księgowości: usługowe prowadzenie ksiąg, księgowegłówny księgowy.

Inne szkolenia dla działów finansów: budżetowaniecash flowanaliza finansowacontrolling finansowy, analityk finansowy, dyrektor finansowywindykacja.

Najczęściej spotykane na rynku kursy i szkolenia finansowe to między innymi:

 • Analiza finansowa i zarządzanie finansami w firmie
 • Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 • Controlling finansowy - profesjonalny analityk finansowy
 • Certyfikowany Specjalista ds. controllingu
 • Kurs Dyrektora Controllingu
 • Sprawozdanie finansowe
 • Lean controlling
 • Kurs głównego księgowego
 • CFO: Dyrektor finansowy
 • Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa
 • Finanse dla nie-finansistów
 • Prezentacja informacji finansowych
 • Podejmowanie decyzji i wielowymiarowa analiza rentowności
 • Zarządzanie kosztami i rentownością
 • Zarządzanie płynnością finansową (Cash Flow)
 • Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
 • Finanse publiczne w praktyce
 • Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Planowanie i kontrola finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i controlling menedżerski
 • Planowanie i controlling inwestycji
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Systemy informatyczne ERP wspierające controlling i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI)
 • Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 • Modelowanie finansowe
 • Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
Gdzie szukać szkoleń finansowych stacjonarnych oraz kursów finansowych online?

Szkolenia finansowe bez trudu znajdziemy we wszystkich dużych miastach w całym kraju. Oferta szkoleń finansowych stacjonarnych najszersza jest oczywiście w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Rzeszów czy Bydgoszcz. Mieszkając z dala od tych ośrodków miejskich częściej zdani jesteśmy na ofertę szkoleń i kursów online. Są one realizowane przez Internet w formule na żywo (co oznacza z reguły zajęcia prowadzone na platformie do wideokonferencji) bądź zdalnie na żądanie – wówczas otrzymujemy dostęp do kursu online, który ma postać nagrań wideo bądź ćwiczeń i prezentacji na platformie do e-learningu, co umożliwia realizację programu kursy w dogodnym tempie i czasie. Najpopularniejsze wciąż jednak są szkolenia online prowadzone na żywo: ich zaletą jest możliwość zadawania pytań i uzyskania indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Kalendarz szkoleń finansowych, kursów finansowych oraz wszelkiego typu warsztatów, seminariów, konferencji i kongresów kierowanych do działów finansów znaleźć można na górze strony. W katalogu zgromadziliśmy oferty od czołowych polskich firm szkoleniowych. Katalog umożliwia szybkie wyszukiwanie szkoleń, porównanie ich programu, zapoznanie się z sylwetkami prelegentów i trenerów oraz sprawdzenie cen szkoleń i kursów finansowych. Rejestracji na wybrane szkolenie lub kurs dokonać można z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji na szkolenie.

Finanse: szkolenia finanse, kursy finansowe i konferencje dla działów finansowych!
Finanse

Artykuły, newsy, poradniki

Platformy do kursów online i szkoleń internetowych
23 maja 2022
Platformy do kursów online i szkoleń internetowych

Sprawdź czym są platformy do kursów i szkoleń online i jakie są najpopularniejsze programy i platformy do tworzenia, prowadzenia i wyszukiwania szkoleń i kursów internetowych.

Czytaj więcej
Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?
20 maja 2022
Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Zastanawiasz się czy twój pracodawca może pomóc Ci sfinansować udział w szkoleniu lub kursie? Sprawdź jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę oraz pobierz nasz bezpłatny wzór.

Czytaj więcej
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!
5 maja 2022
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!

Sprawdź co oznacza słowo compliance, jakie są zadania compliance oraz kto zobowiązany jest wdrożyć system compliance w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwo, instytucja lub organizacja prowadzą działalność zgodnie z prawem.

Czytaj więcej
10% przychodu z marca 2022 przekażemy na pomoc Ukrainie!
4 marca 2022
10% przychodu z marca 2022 przekażemy na pomoc Ukrainie!

Serwis Eventis.pl przekaże 10% przychodu z marca 2022 na rzecz organizacji humanitarnych zajmujących się pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz mieszkańcom Ukrainy.

Czytaj więcej
Szkolenia finanse, kursy i konferencje dla finansów

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wydarzeniach dedykowanych dla działów finansów!