Program Płatnik, ePłatnik: baza szkoleń i kursów!

 • Zapoznaj się z listą warsztatów, szkoleń i kursów z programu Płatnik w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
kurs Płatnik, szkolenie Płatnik
Artykuł

Program Płatnik krok po kroku: zasady działania, kursy i szkolenia z obsługi programu Płatnik

W ostatnich latach coraz więcej spraw urzędowych można, a nawet trzeba załatwiać elektronicznie. Zdarza się również, że instytucje państwowe uruchamiają specjalne programy i aplikacje do komunikacji w konkretnych sprawach. Taki jest właśnie program Płatnik skierowany do osób i firm zobowiązanych do przesyłania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentów ubezpieczeniowych. Dowiedz się więcej o jego funkcjonowaniu i zastosowaniu! Poznaj ofertę internetowych kursów z programu Płatnik oraz szkoleń stacjonarnych.

Czym jest program Płatnik i w jaki sposób się go wykorzystuje?

Program Płatnik to bezpłatna aplikacja, która umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów z zakresu ubezpieczenia społecznego. Można ją pobrać ze strony ZUS. Program dostępny jest jedynie w systemie Microsoft Windows.

Wykorzystywany jest przez księgowych, zespoły kadr i płac oraz każdego płatnika składek ZUS, ułatwiając dostarczanie dokumentów do urzędu, a także kontrolę płatności i danych płatników. Dzięki temu, że jest zsynchronizowany z bazami danych ZUS, natychmiast wyłapuje i wskazuje błędy w dokumentach. Ponadto współpracuje z oprogramowaniem kadrowo-płacowym, umożliwiając import danych i ich łatwiejsze przekazanie do urzędu. Wiele funkcji aplikacji jest nakierowanych na automatyzację procesu sporządzania i przesyłania dokumentacji, dlatego jest on dużym ułatwieniem dla płatników i osób obsługujących ich dane. W programie Płatnik znajdziemy też wszelkie najnowsze informacje dotyczące zmian obowiązków płatnika względem ZUS.

Funkcje programu Płatnik

Program Płatnik jest dość rozbudowany, jeśli chodzi o funkcje. Wraz z kolejnymi aktualizacjami przybywa również opcji mających ułatwić obsługę danych. Do podstawowych funkcji programu należą obecnie:

 • automatyczna aktualizacja,
 • synchronizacja z bazą ZUS i weryfikacja danych,
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, a także ich drukowanie,
 • podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów,
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych,
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS,
 • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego.

Przedsiębiorcy mają również dostęp do aplikacji internetowej Płatnik obsługiwanej z poziomu przeglądarki, czyli bez konieczności instalowania oprogramowania.

W programie Płatnik utworzymy komplet dokumentów rozliczeniowych, czyli:

 • ZUS DRA,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.
Jak działa program Płatnik?

Dużym atutem programu Płatnik jest jego szerokie zastosowanie. Jednocześnie ogrom funkcji może jednak stanowić przeszkodę, szczególnie dla nowych użytkowników i osób niezbyt pewnie czujących się w obsłudze systemów komputerowych. Interfejs aplikacji ma tradycyjną budowę, przez co poszukiwanie potrzebnych funkcji może być nieco utrudnione. Wiedzę na temat działania programu i jego funkcji można pozyskać samodzielnie – np. ze źródeł internetowych, których nie brakuje. Osoby, którym zależy na dogłębnym poznaniu funkcji Płatnika, mogą udać się na jedno ze specjalistycznych szkoleń organizowanych w zasadzie w całym kraju. Krótki kurs obsługi pozwoli zapoznać się z budową programu i sposobem jego użytkowania zgodnie z potrzebami. Dzięki konkretnej wiedzy szkolenie może pomóc w efektywniejszym i skuteczniejszym wypełnianiu przyszłych dokumentów.

Co ważne, jeden program Płatnik może obsługiwać wielu płatników (czyli zobligowanych z tytułu podlegania pod ubezpieczenia do naliczenia należnych składek oraz ich zapłacenia do ZUS). Nie trzeba więc korzystać z osobnych programów dla każdego ubezpieczonego. Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy dodać płatnika do rejestru z użyciem intuicyjnego kreatora. Potrzebne są wówczas dane takie jak imię i nazwisko, NIP, PESEL czy REGON. Po weryfikacji i zapisaniu danych płatnika można dokonywać zgłoszeń ubezpieczonych oraz przesyłać dokumenty rozliczeniowe do ZUS w ramach dostępnych na koncie funkcji.

Kto powinien używać programu Płatnik?

Przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną jest dostępne dla każdego płatnika. Dokumenty w formie „papierowej”, wypełnione ręcznie mogą tylko płatnicy zatrudniający mniej niż 5 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi lub samymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ze względu na wygodę i mniejsze ryzyko popełnienia błędu zaleca się jednak korzystanie z drogi elektronicznej wszystkim płatnikom.

Najprostszym sposobem na przekazanie danych do ZUS jest darmowy program Płatnik lub platforma internetowa ePłatnik. Warto jednak wiedzieć, że ich używanie nie jest obowiązkowe – dokumenty można również przesłać za pomocą innych, tworzonych komercyjnie systemów. Każdy płatnik, a także dział księgowy lub kadrowy ma więc wybór w zakresie stosowanego oprogramowania. Ważne jedynie, by nie przekraczać terminów dostarczenia dokumentów do ZUS.

Program Płatnik i Interaktywny Płatnik Plus: szkolenia i kursy z Płatnika krok po kroku

Wszystkie osoby zainteresowane poznaniem programu Płatnik oraz interaktywny Płatnik Plus, ich funkcjonalności oraz sposobu działania zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń z Płatnika ZUS. Szkolenia z programu Płatnik realizowane są zarówno online, jak i w postaci szkoleń stacjonarnych, których najszerszą ofertę znajdziemy w dużych miastach, takich jak: Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Szczecin, Białystok, Bydgoszcz, Łódź czy Gdańsk. Osobną kategorię stanowią kursy online z Płatnika - pozwalają one na dostęp do lekcji wideo oraz prezentacji i ćwiczeń dostępnych na platformie do nauczania zdalnego. Uczestnik kursu Płatnik sam decyduje o czasie i tempie realizacji zajęć wchodzących w skład kursu. Ich niewątpliwą zaletą jest również cena - ceny kursu z Płatnika zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych od osoby. Droższe są typowe szkolenia online na żywo oraz szkolenia stacjonarne, gdzie koszt szkolenia z ePłatnik i Płatnik zaczyna się od 250 złotych. Mają one też tę przewagę nad kursami, że pozwalają na udział w zajęciach na żywo, a co za tym idzie zadawanie pytań prowadzącemu i uzyskanie indywidualnych konsultacji w nurtujących nas tematach.

Jak zgłosić się na szkolenie z Płatnika bądź kurs Płatnik?

To bardzo proste, wystarczy zapoznać się z listą warsztatów, kursów, seminariów i szkoleń z Płatnika dostępną na góze strony, wybrać szkolenie lub kurs w dogodnym terminie i miejscu, a następnie wypełnić bezpłatny formularz rejestracji dostępny na stronie z programem szkolenia. Trafi on bezpośrednio do organizatora szkolenia, który skontaktuje się telefonicznie lub mailowo, aby potwierdzić rejestrację, dopełnić formalności (np. płatność) i przekazać informacje organizacyjne.

Program Płatnik krok po kroku: zasady działania, kursy i szkolenia z obsługi programu Płatnik