Program Płatnik, ePłatnik: baza szkoleń i kursów!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z programu Płatnik organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z programu Płatnik organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
kursy Płatnik
Przewiń stronę

Szkolenia ePłatnik: 17

 • Kraków, 24 października 2012
 • już od 320 PLN
już od 320 PLN
 • Warszawa, 18 - 19 października 2012
 • już od 890 PLN
już od 890 PLN
Artykuł

Program Płatnik

W ostatnich latach coraz więcej spraw urzędowych można, a nawet trzeba załatwiać elektronicznie. Zdarza się również, że instytucje państwowe uruchamiają specjalne programy i aplikacje do komunikacji w konkretnych sprawach. Taki jest właśnie program Płatnik skierowany do osób i firm zobowiązanych do przesyłania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentów ubezpieczeniowych. Dowiedz się więcej o jego funkcjonowaniu i zastosowaniu!

Czym jest program Płatnik i w jaki sposób się go wykorzystuje?

Program Płatnik to bezpłatna aplikacja, która umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów z zakresu ubezpieczenia społecznego. Można ją pobrać ze strony ZUS. Program dostępny jest jedynie w systemie MS Windows.

Wykorzystywany jest przez księgowych, zespoły kadr i płac oraz każdego płatnika składek ZUS, ułatwiając dostarczanie dokumentów do urzędu, a także kontrolę płatności i danych płatników. Dzięki temu, że jest zsynchronizowany z bazami danych ZUS, natychmiast wyłapuje i wskazuje błędy w dokumentach. Ponadto współpracuje z oprogramowaniem kadrowo-płacowym, umożliwiając import danych i ich łatwiejsze przekazanie do urzędu. Wiele funkcji aplikacji jest nakierowanych na automatyzację procesu sporządzania i przesyłania dokumentacji, dlatego jest on dużym ułatwieniem dla płatników i osób obsługujących ich dane. W programie Płatnik znajdziemy też wszelkie najnowsze informacje dotyczące zmian obowiązków płatnika względem ZUS.

Funkcje programu Płatnik

Program Płatnik jest dość rozbudowany, jeśli chodzi o funkcje. Wraz z kolejnymi aktualizacjami przybywa również opcji mających ułatwić obsługę danych. Do podstawowych funkcji programu należą obecnie:
 • automatyczna aktualizacja,
 • synchronizacja z bazą ZUS i weryfikacja danych,
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, a także ich drukowanie,
 • podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów,
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych,
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS,
 • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego.
Przedsiębiorcy mają również dostęp do aplikacji internetowej Płatnik obsługiwanej z poziomu przeglądarki, czyli bez konieczności instalowania oprogramowania.

W programie Płatnik utworzymy komplet dokumentów rozliczeniowych, czyli:
 • ZUS DRA,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Jak działa program Płatnik?

Dużym atutem programu Płatnik jest jego szerokie zastosowanie. Jednocześnie ogrom funkcji może jednak stanowić przeszkodę, szczególnie dla nowych użytkowników i osób niezbyt pewnie czujących się w obsłudze systemów komputerowych. Interfejs aplikacji ma tradycyjną budowę, przez co poszukiwanie potrzebnych funkcji może być nieco utrudnione. Wiedzę na temat działania programu i jego funkcji można pozyskać samodzielnie – np. ze źródeł internetowych, których nie brakuje. Osoby, którym zależy na dogłębnym poznaniu funkcji Płatnika, mogą udać się na jedno ze specjalistycznych szkoleń organizowanych w zasadzie w całym kraju. Krótki kurs obsługi pozwoli zapoznać się z budową programu i sposobem jego użytkowania zgodnie z potrzebami. Dzięki konkretnej wiedzy szkolenie może pomóc w efektywniejszym i skuteczniejszym wypełnianiu przyszłych dokumentów.

Co ważne, jeden program Płatnik może obsługiwać wielu płatników (czyli zobligowanych z tytułu podlegania pod ubezpieczenia do naliczenia należnych składek oraz ich zapłacenia do ZUS). Nie trzeba więc korzystać z osobnych programów dla każdego ubezpieczonego. Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy dodać płatnika do rejestru z użyciem intuicyjnego kreatora. Potrzebne są wówczas dane takie jak imię i nazwisko, NIP, PESEL czy REGON. Po weryfikacji i zapisaniu danych płatnika można dokonywać zgłoszeń ubezpieczonych oraz przesyłać dokumenty rozliczeniowe do ZUS w ramach dostępnych na koncie funkcji.

Kto powinien używać programu Płatnik?

Przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną jest dostępne dla każdego płatnika. Dokumenty w formie „papierowej”, wypełnione ręcznie mogą tylko płatnicy zatrudniający mniej niż 5 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi lub samymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ze względu na wygodę i mniejsze ryzyko popełnienia błędu zaleca się jednak korzystanie z drogi elektronicznej wszystkim płatnikom.

Najprostszym sposobem na przekazanie danych do ZUS jest darmowy program Płatnik lub platforma internetowa ePłatnik. Warto jednak wiedzieć, że ich używanie nie jest obowiązkowe – dokumenty można również przesłać za pomocą innych, tworzonych komercyjnie systemów. Każdy płatnik, a także dział księgowy lub kadrowy ma więc wybór w zakresie stosowanego oprogramowania. Ważne jedynie, by nie przekraczać terminów dostarczenia dokumentów do ZUS.
Program Płatnik