PR: szkolenia i kursy Public Relations w całej Polsce!

 • Zapoznaj się z ofertą najlepszych szkoleń PR (Public Relations) w Polsce
 • Sprawdź ich program, zapoznaj się z sylwetkami prelegentów oraz cenami
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia PR

Szkolenia PR: 134

 • Online, 5-6 maj 2022
 • już od 1700 PLN
już od 1700 PLN
 • Online, 25 kwiecień 2022
 • już od 900 PLN
już od 900 PLN
już od 2500 PLN
Artykuł

Public relations w firmie: szkolenia i kursy PR.

Wizerunek firmy ma ogromne znaczenie. To, jak jest ona odbierana w otoczeniu, przekłada się zarówno na jej wartość rynkową, jak i potencjał rozwojowy i osiągane wyniki sprzedażowe. Dlatego tak istotne jest podejmowanie świadomych i przemyślanych działań z obszaru public relations. A czym jest PR i jak konkretnie zarządzać wizerunkiem firmy? Oto przegląd najważniejszych zagadnień z tego zakresu.

Public relations, czyli co?

Public relations, w dosłownym tłumaczeniu oznacza relacje publiczne. Próbując zdefiniować, co oznacza to pojęcie, można powiedzieć, że są to systematyczne, celowe, zaplanowane działanie organizacji, którego celem jest pozytywne oddziaływanie na szeroko pojęte otoczenie.

Chodzi zatem o:

 • kreowanie dobrego wizerunku organizacji,
 • zachowanie przejrzystej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • budowanie i wzmacnianie dobrych relacji wewnętrznych (z zespołem) oraz zewnętrznych (z otoczeniem biznesowym, społecznością lokalną oraz organizacjami).

Warto pamiętać, że choć PR jest często kojarzone z marketingiem i reklamą, a same pojęcia wiąże pokrewieństwo, nie są ze sobą tożsame. Fundamentem PR jest sprawna komunikacja nastawiona na budowanie pozytywnych relacji – to one są podstawowym celem.

Natomiast marketing i reklama są nakierowane bezpośrednio na stymulowanie lepszych wyników sprzedażowych firmy i wzmacnianie jej potencjału rynkowego.

PR wewnętrzny a PR zewnętrzny

Skoro public relations to systematyczne i planowe działania, zanim się je podejmie, konieczne jest ustalenie założeń wyjściowych. Podstawowe to określenie audytorium, do którego kierowana jest komunikacja. Główny podział, który się stosuje w tym kontekście, to ten na PR wewnętrzny i zewnętrzny.

 • Wewnętrzny PR to działania nakierowane, zgodnie z nazwą, na odbiorców znajdujących się wewnątrz organizacji. Chodzi przede wszystkim o sprawną komunikację z pracownikami, ale także kierownictwem, radą nadzorczą, akcjonariuszami oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi działającymi w zakładzie. Działania w tym obszarze mają ogromne przełożenie na motywację zespołu, jego identyfikację z organizacją oraz stosunek do niej. Warto pamiętać, że każdy pracownik jest wizytówką firmy, a jego dobra opinia o działalności staje się de facto narzędziem budowania wizerunku na zewnątrz.
 • Zewnętrzny PR to działania podejmowane w otoczeniu biznesowym i środowiskowym przedsiębiorstwa. Są one nakierowane przede wszystkim na klientów, ale także na kontrahentów i partnerów biznesowych, konkurencję, instytucje publiczne czy media.
Główne obszary działania public relations

Działania z obszaru PR można podzielić również z uwagi na obszary, w których są podejmowane. Warto wspomnieć o takich aspektach public relations jak:

 • media relations – a zatem komunikacja z mediami. Zazwyczaj wymaga aktywności ze strony osoby pełniącej funkcję rzecznika przedsiębiorstwa, np. przesyłania komunikatów prasowych o wydarzeniach z życia organizacji, które mogą wzbudzić zainteresowanie,
 • corporate identity – to działania głównie z obszaru PR wewnętrznego, których celem jest wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą,
 • public affairs – to wszelkie działania komunikacyjne i wizerunkowe podejmowane w otoczeniu gospodarczym, politycznym i biznesowym (np. związane z uczestnictwem w pracach w organizacjach lokalnych, networkingiem itp.),
 • relacje z inwestorami – kluczowe zwłaszcza w spółkach akcyjnych,
 • działania z obszaru CSR, a więc społecznej odpowiedzialności biznesu, np. poprzez zaangażowanie się w działalność charytatywną czy proekologiczną.
Jak dobrać odpowiednie narzędzia PR-u?

Jak pokazuje powyższe wyliczenie, działania z obszaru public relations mogą być prowadzone na wiele sposobów. Pojawia się więc pytanie, jak optymalnie dobrać strategię i narzędzia komunikacji wizerunkowej? Nie ma na nie jednej dobrej odpowiedzi. Wszystko jest uzależnione od:

 • wielkości organizacji – np. w dużych przedsiębiorstwach większy nacisk kładzie się na systemowe działania z obszaru PR-u wewnętrznego, a w małych nie odgrywają one tak istotnej roli jak komunikacja z otoczeniem zewnętrznym,
 • specyfiki branży działalności,
 • charakteru otoczenia zewnętrznego organizacji,
 • jej modelu działania – czy jest to B2B (wówczas najważniejsza będzie komunikacja branżowa, networking, udział w targach, konferencjach tematycznych itp.), czy B2C (wtedy działania PR-owe powinny dążyć do uzyskania jak największego zasięgu dotarcia komunikatów).

Jednak w każdym przypadku w organizacji warto powołać osobę odpowiedzialną za kreowanie i prowadzenie polityki PR-owej lub cały dział, który zajmie się kierowaniem wizerunku. Inwestycja w działania w tym obszarze przełożą się na pozycję firmy na rynku w długofalowej perspektywie.

Szkolenia PR, kursy PR: gdzie ich szukać?

Listę szkoleń i kursów Public Relations znaleźć można na górze strony wraz z informacjami o programie zajęć, sylwetkach i życiorysach zawodowych prelegentów oraz informacjami o cenach. Już krótka analiza pokazuje, że większość szkoleń z Public Relations oraz kursów PR realizowanych jest przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin czy Rzeszów. Coraz więcej szkoleń PR dostępnych jest jednak również online. Zajęcia realizowane są na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej w programie Microsoft Teams czy Zoom.

Public relations w firmie: szkolenia i kursy PR.
Szkolenia PR, kursy PR

Subskrybuj powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach Public Relations opublikowanych w bazie!