Szkolenie

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora w przewozach krajowych i międzynarodowych

O szkoleniu

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej transportem, spedycją i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za planowanie i realizację procesów transportowych sprawne sterowanie obrotem towarowym, do których należy:

· zdefiniowanie systemu transportowo spedycyjnego,

· uniknięcie błędów w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną,

· określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji,

· określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,

· podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem i spedycją,

· określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,

· określenie rozkładu popytu na usługi transportowe i spedycyjne,

· prezentacja standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,

· zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,

· określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,

· planowanie czasu pracy kierowcom i załogom.
Kto powinien wziąć udział?
Dla pracowników działu logistyki.

Program szkolenia

Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi:

· Rynek usług transportowo - spedycyjnych

· Koszty i ceny usług transportowo - spedycyjnych

· Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnejZasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:

· Ustawa - Prawo przewozowe

· Ustawa o transporcie drogowym

· Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

· Ustawa o czasie pracy kierowców

· Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002

· Kodeks Cywilny

· INCOTERMS 2010

· Umowa Przewozu i Umowa SpedycjiPodział odpowiedzialności:

· Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

· Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

· Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym

· Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania

· Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora

· Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora

· Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeńRyzyko szkód i roszczenia

· Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce – na nabywcę

· Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce

· Reklamacje i roszczenia

· Roszczenia i przedawnienie roszczeńZasady odpowiedzialności i składania reklamacji

· Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?

· Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów

· Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania

· Odszkodowania i ich wysokościPraktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 sierpnia 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23% vat
1300 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!