Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Transport, Spedycja, Logistyka: baza szkoleń, kursów, konferencji dla TSL w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (134)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
 Warszawa 22-22.10.2020
Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Transport, Spedycja, Logistyka: baza szkoleń, kursów, konferencji dla TSL w 2020 r. Transport, Spedycja, Logistyka: baza szkoleń, kursów, konferencji dla TSL w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (134)
1
Zobacz również

Transport, spedycja, logistyka

Branża obejmująca transport, spedycję i logistykę nazywana skrótowo TSL pełni bardzo ważną funkcję w gospodarce. To ona odpowiada bowiem za przepływ dóbr w kraju, a także za płynność eksportu i importu. Dowiedz się więcej o złożonej charakterystyce tej branży i jej znaczeniu, a także o kierunkach, w jakich prawdopodobnie będzie się rozwijać.

Czym jest branża TSL?

Mianem branży TSL określa się wszystkie składowe sektora transportu, spedycji i logistyki. Tworzy ona złożony system i charakteryzuje się dużą dynamiką zmian oraz szybkim rozwojem. Każdy element łańcucha TSL jest bardzo istotny, a jej prawidłowe funkcjonowanie zależy w znacznej mierze od współpracy poszczególnych jednostek. Pojęcia transportu, spedycji i logistyki często są mylone lub używane zamiennie przez osoby niezwiązane z tymi branżami, jednak zakres działalności w każdej z nich jest inny.

Czym charakteryzują się części składowe sektora TSL?
  • Transport oznacza przewóz osób lub ładunków z punktu A do punktu B. Jest to najwęższe pojęcie z grupy. Transport można podzielić na lądowy (drogowy, kolejowy), powietrzny i morski.
  • Spedycja jest związana z transportem towarów i odpowiada za jego organizację. Zadaniem spedytorów jest zadbanie o to, by ładunki docierały w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. Dbają oni również o bezpieczeństwo oraz ekonomię transportu.
  • Logistyka jest najszerszym pojęciem z grupy i obejmuje wszystkie działania dotyczące przenoszenia oraz wymiany dóbr. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw i planowanie realizacji związanych z tym zadań.
Przynależność do każdej z tych trzech branż podległych sektorowi TSL zależy od spektrum realizowanych przez daną firmę zadań i procesów.

Bardzo ważnym aspektem działalności TSL jest optymalizacja kosztów i usprawnienie przesyłu dóbr do miejsc, w których są aktualnie potrzebne. Między innymi z tego powodu jest to segment bardzo konkurencyjny, zarówno w Polsce, jak i w Europie czy na świecie. Budowanie przewagi rynkowej ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw z tego sektora. Dlatego coraz częściej starają się one wdrażać innowacyjne rozwiązania i dbać o możliwość elastycznego dopasowania się do potrzeb klientów.

Transport, spedycja, logistyka – znaczenie dla gospodarki i biznesu

Znaczenie branży TSL zarówno dla gospodarki, jak i dla biznesu jest ogromne. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie działalności większości firm czy instytucji bez sprawnie działającego łańcucha dostaw. Największymi klientami branży są przedsiębiorstwa produkcyjne. Jest ona jednak również bardzo ważna dla sektora handlowego. Branża TSL ma jednak znaczenie dla każdego człowieka. Konsumenci korzystają z jej usług pośrednio chociażby dokonując zakupów, ale również bezpośrednio, np. poprzez firmy kurierskie. Mimo tego, że sektor TSL w Polsce należy do dość dobrze rozwiniętych, ma on wciąż bardzo duży potencjał rozwojowy. Położenie naszego kraju w połączeniu z dobrym dostępem do zasobów i atrakcyjnym z punktu widzenia pracodawcy rynkiem pracy decydują o tym, że Polska ma szansę, by zdominować branżę transportową, spedycyjną i logistyczną w Europie.

Rynek jest zdominowany przez duże przedsiębiorstwa, często o globalnym wręcz zasięgu działalności. W sektorze nie brakuje jednak również małych i średnich firm, które dążą do wyróżnienia się poprzez oferowanie specjalistycznych usług oraz większych możliwości personalizacji, często koncentrując się na niszach rynkowych. Charakterystyczne dla firm z segmentu TSL jest jednak dostrzeganie potrzeby współpracy i budowanie więzi pozwalających na integrację procesów, a tym samym zwiększanie jakości usług dla klientów.

Branża TSL w przyszłości – wyzwania i szanse

Ogólnie pojęta logistyka skupia się nie tylko na przewozie dóbr, ale również zarządzaniem dostawami czy dystrybucją. Rozwój nowoczesnych technologii stwarza szanse na stałe udoskonalanie tych obszarów poprzez automatyzację pewnych procesów. Tym samym możliwe jest też trafniejsze dostosowanie się do wymogów klientów, którzy oczekują coraz większej wygody i elastyczności, a także coraz niższych cen.

Wdrażanie innowacji z pewnością może stanowić wyzwanie, ale może się okazać niezbędne do pozostania konkurencyjnym na nasyconym rynku. Dlatego sektor TSL sygnalizuje duże zapotrzebowanie na specjalistów. Liczy się jednak nie tylko branżowe wykształcenie, ale również dodatkowe umiejętności czy wiedza. Dlatego firmy chętnie wysyłają swoich pracowników na szkolenia.

Szkolenia, kursy i konferencje dla branży TSL

Szkolenia, kursy i konferencje dla branży transportu, spedycji i logistyki, czyli popularnego TSL mogą być doskonałą drogą nie tylko podnoszenia poziomu wiedzy zatrudnionych pracowników, ale też doskonałym źródłem kontaktów. Branża TSL żyje de facto kontaktami, a wszelkie wydarzenia branżowe organizowane w formule stacjonarnej oraz coraz częściej online sprzyjają integracji, nawiązywaniu znajomości biznesowych oraz poznawaniu i rozpowszechnianiu trendów w tej dziedzinie. Najpopularniejsze kursy i szkolenie dla branży TSL to przede wszystkim: Tego rodzaju szkolenia, kursy czy konferencje często dostępne są również dla osób, które chcą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w logistyce lub aplikować na bardziej odpowiedzialne stanowiska. Klasycznym kursem pozwalającym uzyskać zatrudnienie w TSL jest kurs spedytora czy kurs agenta celnego, które pozwalają uzyskać odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wiedzę m.in. z zakresu transportu międzynarodowego, zarówno drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego oraz intermodalnych sposób transportu; spedycji międzynarodowej, przepisów celnych i akcyzowych itp.
 
Inne szkolenia, którymi warto zainteresować się pracując w branży TSL:

Na górze strony można znaleźć listę szkoleń, kursów i konferencji w 2020 roku dla branży TSL organizowanych w całej Polsce. Powyższa baza szkoleń, kursów i konferencji TSL pozwala szybko odnaleźć wydarzenie na interesujący nas temat, poznać program merytoryczny wydarzenia, a także ceny i zasady uczestnictwa. Rejestracja możliwa jest do wykonania online!