Spedycja międzynarodowa: znajdź szkolenia spedytorskie w całym kraju!

 • Zapoznaj się z terminami nadchodzących kursów i szkoleń spedytorskich
 • Porównaj program zajęć oraz waunki uczestnictwa w poszczególnych kursach
 • Wybierz najlepszą ofertę i zgłoś swój udział już dzisiaj!
 • Zapoznaj się z terminami nadchodzących kursów i szkoleń spedytorskich
 • Porównaj program zajęć oraz waunki uczestnictwa w poszczególnych kursach
 • Wybierz najlepszą ofertę i zgłoś swój udział już dzisiaj!
szkolenia ze spedycji międzynarodowej
Przewiń stronę

Szkolenia spedycja międzynarodowa: 24

 • Poznań, 10 - 11 października 2019
 • już od 1340 PLN
już od 1340 PLN
 • Warszawa, 15 - 16 marca 2012
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
Artykuł

Spedycja międzynarodowa

W erze globalizacji import i eksport produktów na skalę światową nikogo już nie dziwi. Również w Polsce, usytuowanej na jednym z kluczowych szlaków tranzytowych transportu drogowego oraz kolejowego, dynamicznie rozwijają się międzynarodowe usługi z branży TSL. Jednym z ich kluczowych ich elementów jest spedycja międzynarodowa. Na czym dokładnie polega i na jakie aspekty powinna zwrócić uwagę firma, która prowadzi działalność w tym sektorze? Oto najważniejsze informacje.

Czym jest spedycja międzynarodowa?
Zanim poznasz, z czym wiąże się spedycja międzynarodowa, warto poświęcić kilka chwil na zdefiniowaniu zadań, które ciążą na spedytorze w ogóle – zwłaszcza, że temu zagadnieniu nie poświęca się zazwyczaj wiele czasu.

O ile obszary transportu oraz logistyki są dość jasne, o tyle spedycja może budzić wątpliwości osób niezwiązanych z branżą. Tymczasem jest ona tak naprawdę sercem branży TSL.

Spedytor – rozumiany jako podmiot realizujący usługi w tym zakresie – odpowiada kompleksowo za proces organizacji transportu od strony formalnej oraz szeroko pojętego managementu. Jego obowiązki obejmują m.in.:
 • ustalenie i przygotowanie instrukcji przewozu, według której powinien postępować przewoźnik (fizycznie realizujący transport) – musi ona wskazywać wymagane warunki przewozu, środki transportu, które mają być zastosowane oraz ustalenia trasy,
 • zadbanie o przygotowanie ładunku do transportu – a zatem o kwestie takie jak właściwe opakowanie, oznakowanie i zabezpieczenie towarów, weryfikacja ich wagi, przeładunek i rozładunek,
 • monitorowanie przestrzegania warunków składowania ładunku (zobacz szkolenia gospodarka magazynowa),
 • organizację odprawy celnej i dopełnianie innych formalności na każdym etapie realizacji przewozu,
 • kontrolę stanu realizacji usługi przewozowej – w tym weryfikacja postępów na trasie i bardzo często pośrednictwo w kontakcie między zleceniodawcą a przewoźnikiem,
 • ustalenie warunków transportowania ładunku, które będą korzystne dla zleceniodawcy i dbanie o ich przestrzeganie.
Jak zatem widać, praca spedytora jest niezwykle odpowiedzialna, a od osoby, która jest bezpośrednio zaangażowana w koordynację procesów transportowych, powinno się oczekiwać m.in. dużej odporności na stres oraz doskonałej organizacji pracy.

A czym zatem jest spedycja międzynarodowa? Mówiąc najprościej, jest to realizowanie opisanych powyżej zadań podczas realizacji transportu międzynarodowego.
Jakie wyzwania niesie za sobą spedycja międzynarodowa?
Wydaje się, że spedycja międzynarodowa nie różni się zatem znacząco od tej realizowanej na skalę krajową. Trzeba jednak wziąć pod uwagę bardzo ważne zastrzeżenie: transport realizowany na terenie krajów innych niż Polska musi się odbywać w zgodzie z lokalnymi przepisami, jak również – co oczywiste – adekwatnie do wspólnotowych regulacji prawnych.

Dlatego też podmioty, których specjalnością jest spedycja międzynarodowa, muszą m.in.:
 • przygotować deklaracje celne i zadbać o dopełnienie formalności w tym zakresie,
 • zadbać o ubezpieczenie towaru, które będzie honorowane na terenie wszystkich krajów przemierzanych przez ładunek,
 • zaaranżować transport multimodalny – tj. z wykorzystaniem różnych środków transportu, które są po drodze zmieniane (np. transport morski, następnie kolejowy, a następnie drogowy), a co za tym idzie dopełnić szeregu kolejnych formalności,
 • dokonać zgłoszeń przewozowych zgodnie z prawem lokalnym obowiązującym w określonych państwach – zwłaszcza poza strefą Schengen.
Aby poprawnie dopełnić wszystkich obowiązków w tym zakresie i zorganizować przewozy międzynarodowe zgodnie z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi, spedytor musi się więc wyróżniać szerokim zakresem wiedzy i kompetencji. Kluczowe są m.in. znajomość:
 • najnowszej wersji Warunków Handlowych Incoterms 2020, zgodnie z którymi są zawierane umowy na usługi transportowe na niemal całym świecie – definiują one przede wszystkim podział odpowiedzialności między zleceniodawcą a firmą realizującą transport,
 • przepisy celne oraz – w wielu przypadkach – również akcyzowe,
 • zasady sporządzania umowy spedycji przy współpracy z kontrahentami zagranicznymi,
 • zapisy CMR, a więc Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.
Szkolenia spedycja międzynarodowa
Warto wiedzieć, że przepisy oraz zasady, na których odbywa się transport międzynarodowy, ulegają częstym zmianom. Dlatego nawet przedsiębiorstwa, które od lat prowadzą działalność z obszaru TSL również poza Polską, muszą nieustannie aktualizować i poszerzać wiedzę – np. podczas szkoleń specjalistycznych. Pozwalają one być na bieżąco z trendami na rynku i efektywnie konkurować z pozostałymi podmiotami.

Listę szkoleń i kursów z obszaru spedycji międzynarodowej oraz dla spedytorów można znaleźć powyżej. Warto również rozwijać wiedzę w innych kwestiach istotnych dla branży TSL i międzynarodowego obrotu towarowego: prawo przewozowe, zasady przewozów drobnicowych, przewozów kontenerowych czy też sporządzanie deklaracji Intrastat.
 
Spedycja międzynarodowa