Szkolenia i kursy onboarding. Baza ofert z całej Polski!

 • Sprawdź terminy szkoleń, warsztatów i kursów onbordingowych
 • Poznaj program zajęć, trenerów prowadzących oraz ceny
 • Zapisz się na wybrane szkolenie lub kurs online!
kursy, warsztaty i szkolenia z onbordingu

Szkolenia onboarding: 8

 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 0 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 2 250 zł
2 250 zł
Artykuł

Czym jest onboarding? Jak szkolenia z prowadzenia procesów onboaringowych mogą pomóc organizacji?

Na rynku pracownika procesy rekrutacji i selekcji pracowników, a następnie efktywny onboarding pozwalający na utrzymanie nowych pracowników, zaangażowanie ich i uwolnienie potencjału, stają się kluczowe dla retencji i utrzymania talentów w organizacji. Dowiedz się jak warsztaty, kursy i szkolenia z onboardingu mogą pomóc Twojej organizacji wdrożyć efektywny proces adaptacji nowego pracownika.

Co to jest onboarding?

Onboarding to proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji. To nie jest tylko działania operacyjne, poprzez które pracownicy poznają zasady działania firmy, ale kompleksowy proces, który może trwać nawet kilka miesięcy, podczas którego nowi pracownicy uczą się o swoich rolach, kulturze firmy, wartościach i normach, a także budują relacje z innymi członkami zespołu.

Proces onboardingu pracowniczego może obejmować takie elementy jak:

 1. Formalne szkolenia i instruktaże - na przykład szkolenia z procedur bezpieczeństwa, zasad etyki, itp.
 2. Szkolenia na stanowisku - nauka konkretnych umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy na nowym stanowisku.
 3. Szkolenia dotyczące kultury firmy - nauka o misji, wizji, wartościach firmy, a także o jej zasadach i procedurach.
 4. Budowanie relacji - pomoc nowym pracownikom w nawiązaniu relacji z kolegami, menedżerami i podwładnymi.
 5. Ciągłe wsparcie i feedback - regularne spotkania z menedżerami i zespołem, aby dostarczyć nowym pracownikom informacji zwrotnych i wsparcia.

Onboarding pracowniczy jest niezwykle ważny dla sukcesu organizacji, ponieważ pomaga nowym pracownikom szybciej się dostosować i zwiększa ich zaangażowanie i produktywność. Również zmniejsza to ryzyko, że nowi pracownicy szybko odejdą z firmy.

Znaczenie onboardingu dla organizacji

Jakość wdrożenia nowego pracownika do organizacji wpływa na szereg kluczowych aspektów, takich jak:

 • możliwość zbudowania odpowiedniego zaangażowania pracownika,
 • możliwość szybszego osiągnięcia pełnej efektywności nowego pracownika,
 • minimalizacja ryzyka nieudanej rekrutacji i odejścia pracownika po okresie próbnym,
 • poprawne rozumienie obowiązków i odpowiedzialności pracownika i członków zespołu,
 • wzmocnienie poprawnej komunikacji wewnętrznej dotyczącej celów pracowników na poszczególnych stanowiskach,
 • zapewnienie dobrej atmosfery w zespole i budowę zespołu.

Poprawnie zbudowany proces onboardingu przekłada się na wizerunek pracodawcy, wpływa pozytywnie na odsetek udanych rekrutacji, osiąganie efektywności przez pracownika oraz zespoły, do których on dołącza. Pozwala pracownikowi oraz współpracownikom poprawnie rozumieć podział obowiązków i odpowiedzialności, a dzięki temu zapewnić efektywną współpracę w zespołach. Jest to tym ważniejsze, że rekrutowanie i selekcja pracowników stają się coraz trudniejsze na rynku pracownika. Pozyskanie i utrzymanie talentów, sprawienie że pracownicy są w stanie uwolnić swój potencjał, w coraz większej liczbie branż może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa wspierać w tym zakresie powinny efektywne procesy adaptacji pracownika, czyli właśnie onboardingu. W jego wdrożeniu pomóc mogą specjalistyczne warsztaty i szkolenia onboardingowe.

Program szkolenia z onboardingu

Jakie zagadnienia omawiane są w programie typowego szkolenia onboaring? Każde szkolenie onboardingowe oferuje indywidualnie przygotowany program zajęć, jednakże są elementy, które znajdziemy w znacznej większości kursów i warsztatów z onbordingu. Są to przede wszystkim:

 • Co to jest onbording: rodzaje onboardingu, cele i zadania w procesie onboardingowym, modele procesu wdrożeniowego...
 • Wdrażanie procesu onboardingowego: definiowanie celów, potrzeb i problemów organizacji, kategorie pracowników i ich potrzeby onboardingowe, interesariusze w procesie onboardingu, przygotowanie ścieżki wdrożeniowej, mapa i standardy onboardingu, wskaźniki sukcesu, plan operacyjny...
 • Dobre praktyki: zaangażowanie pracowników i mendżerów, kreatywne metody onboardingu, onboarding stacjonarny a zdalny, automatyzacja, pakiet powitalny, personalizacja procesu, badanie doświadczenia pracownika...
Onboarding szkolenia, kursy onboardingowe, warsztaty z onboardingu – gdzie ich szukać?

Listę szkoleń, kursów i warsztatów onboardingowych znaleźć można na górze strony. Katalog pozwala zapoznać się z terminami i lokalizacją planowanych szkoleń z onboardingu, zapoznać się z programem kursów i szkoleń oraz porównać ceny kursów z onboardingu. W katalogu znajdziemy zarówno szkolenia online, jak i typowe szkolenia i warsztaty stacjonarne, realizowane głównie w dużych miastach, takich jak między innymi Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań czy Gdańsk.

Rejestracji na kursy, szkolenia i warsztaty z onboardingu dokonać można całkowicie online poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji. Po jego otrzymaniu organizator niezwłocznie skontaktuje się, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie informacje organizacyjne (sposób przyjęcia płatności, miejsce realizacji szkolenia czy kursu itp.).

Kursy i szkolenia z onboardingu: cena

Nasza analiza pokazuje, że koszt przeciętnego dwudniowego szkolenia z onboardingu waha się od 800 do nawet 2 tysięcy złotych za uczestnika. Najatrakcyjniejsze cenowo są kursy online z onboardingu realizowane na platformach multimedialnych i e-learningowych. Ich wadą jest brak bezpośredniego kontaktu z autorem kursu. Droższe, ale umożliwiające kontakt z trenerem na żywo, zadawanie pytań i uzyskanie indywidualnych konsultacji, są szkolenia online realizowane na żywo oraz szkolenia i warsztaty onboardingowe realizowane stacjonarnie.

Kto powinein brać udział w procesie onboaringu?

Wszyscy nowi pracownicy firmy, bez względu na poziom i rolę, powinni wziąć udział w procesie onboardingu. Oznacza to wszystkich, od pracowników na stanowiskach początkujących po średni i wyższy szczebel zarządzania. Nawet pracownicy na stanowiskach dyrektorskich i C-level (CEO, CFO, CTO, itd.) mogą skorzystać z programów onboardingu.

W niektórych firmach, proces onboardingu może również obejmować pracowników, którzy są przenoszeni na nowe stanowiska lub przechodzą na inne role w organizacji. Jest to często nazywane "onboardingiem wewnętrznym" lub "re-boardingiem".

Ponadto, niektóre firmy rozważają również programy "pre-boardingu", które zaczynają się, zanim nowy pracownik oficjalnie dołączy do firmy. Mogą one obejmować działania takie jak wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail, udostępnianie informacji o firmie i roli, a nawet organizowanie spotkań z zespołem.

Ostatecznie, chociaż bezpośredni udział w programie onboardingu jest najważniejszy dla nowych pracowników, wszyscy w firmie mogą mieć jakąś rolę w procesie onboardingu, na przykład poprzez udział w sesjach powitalnych, mentorowanie nowych pracowników, lub udzielanie im wsparcia i orientacji.

Czym jest onboarding? Jak szkolenia z prowadzenia procesów onboaringowych mogą pomóc organizacji?
Szkolenia onboarding, kursy onboarding

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o nowo dodanych terminach i szkoleniach z onboardingu pracowniczego!