Sebastian Nowak

Incoterms 2020 - poznaj reguły Incoterms 2020

Handel międzynarodowy odbywa się w bardzo zróżnicowanych systemach prawnych, stąd potrzeba uregulowania go w postaci wspólnych zasad. Dowiedz się czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms 2020, nazywane również: warunki Incoterms, formuły Incoterms czy reguły Incoterms. Sprawdź listę obowiązujących reguł Incoterms oraz pobierz reguły Incoterms po polsku w PDF.

Spis treści:

 1. Incoterms® 2020?
 2. Formuły Incoterms 2020
 3. Reguły Incoterms 2020 - lista
 4. Czym się różnią reguły Incoterms® 2020 od 2010?
 5. Pobierz PDF Incoterms 2020
 6. Szkolenia i kursy Incoterms 2020
 7. Podsumowanie
Incoterms® 2020

Co to są reguły Incoterms? Incoterms® 2020 to najnowsza wersja reguł handlowych opracowywanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) od 1936 roku. Reguły Incoterms spełniają funkcję ogólnoświatowych zasad handlowych regulujących międzynarodowe kupno i sprzedaż towarów wraz z podziałem obowiązków, kosztów i ryzyka pomiędzy wszystkie strony transakcji. Reguły Incoterms® obejmują szereg terminów handlowych, oznaczanych trzyliterowymi skrótami. Każdy z nich ma ściśle sprecyzowane znaczenie w odniesieniu do sprzedaży i dostawy towarów na całym świecie, co sprawia, że wystarczy rzucić okiem na skrót, aby rozumieć, jak wygląda podział obowiązków pomiędzy sprzedającego, kupującego i inne strony transakcji.

Do 31 grudnia 2019 r. obowiązywały reguły Incoterms® 2010, a od 1 stycznia 2020 r. obowiązują reguły Incoterms® 2020.

Zobacz szkolenia Incoterms 2020

Formuły Incoterms 2020

Formuły Incoterms w praktycznym obiegu są określane jako między innymi reguły Incoterms, warunki dostawy Incoterms, warunki Incoterms 2020 itp. Incoterms 2020 składa się z 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli stosowane we wszystkich środkach i gałęziach transportu oraz stosowane jedynie w transporcie morskim oraz wodnym śródlądowym.

 • reguły Incoterms powszechne to: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP,
 • reguły incoterms dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego to: FAS, FOB, CFR i CIF.
Reguły Incoterms 2020 - lista

EXW EX Works (z zakładu) – reguła ta oznacza, że sprzedający oddaje towar do dyspozycji kupującego (np. w magazynie). Podział obowiązków między strony można określić następująco:

 • sprzedający nie ponosi żadnych kosztów transportu i cła,
 • jego rola polega na wydaniu towaru z magazynu (bądź z fabryki itp.),
 • zapewnienie transportu, w tym pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia leży po stronie kupującego, jak również ewentualnej odprawy,
 • przeniesienie ryzyka odbywa się w chwili udostępnienia towaru kupującemu w miejscu określonym przez sprzedającego.

FCA Free Carrier (dostarczone do przewoźnika) – reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towar kupującemu. Podział obowiązków kształtuje się następująco:

 • sprzedający dostarcza towar po odprawie celnej do wskazanego przez sprzedającego przewoźnika w określonej lokalizacji,
 • transport, pokrycie jego kosztów i ubezpieczenia do wskazanej lokalizacji ponosi sprzedający, a od momentu dostarczenia do lokalizacji kupujący,
 • przekazanie ryzyka również następuje w chwili przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi lub dostarczenia do wskazanej lokalizacji.

CPT Carriage Paid To (przewóz opłacony do) – zastosowanie reguły CPT oznacza, że sprzedający dostarcza towary do miejsce przeznaczania, a ryzyko przenosi w chwili przekazania towarów przewoźnikowi. Podział obowiązków w regule CPT:

 • sprzedający opłaca transport towaru do określonego miejsca przeznaczenia,
 • przekazanie ryzyka na odbiorcę następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.

CIP Carriage and Insurance Paid To (przewóz i ubezpieczenie opłacone do) – zastosowanie reguły CIP oznacza, że sprzedający dostarcza towary – i przenosi ryzyko – na kupującego przez przekazanie ich przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego. Sprzedający zwiera również umowę ubezpieczenia, od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów do punktu przeznaczenia. Podział obowiązków zgodnie z formułą CIP:

 • sprzedający ponosi koszty transportu, ale też ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty lub uszkodzenia aż do określonego miejsca przeznaczenia towaru,
 • przekazanie ryzyka na kupującego następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.

DAP Delivered at Place (dostarczone do miejsca) – reguła DAP oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko po dostarczeniu ich w uzgodnione miejsce. Podział obowiązków w regule DAP oznacza, że:

 • sprzedający pokrywa wszystkie koszty transportu w formule "od drzwi do drzwi" do punktu wskazanego przez importera,
 • kupujący pokrywa wszystkie koszty odprawy celnej i cła,
 • przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.

DPU Delivered at Place Unloaded (dostarczone do miejsca wyładowane) – zastosowanie reguły DPU oznacza, że sprzedający nie tylko dostarcza towary i ponosi ryzyko aż do uzgodnionego miejsca, ale też organizuje ich wyładunek w miejscu docelowym. Podział obowiązków pomiędzy strony umowy w regule DPU oznacza, że:

 • sprzedający ponosi zarówno koszty transportu i ryzyka do momentu, gdy oddaje towar do dyspozycji importera we wskazanym przez niego punkcie, po wyładunku towaru ze środka transportu,
 • kupujący dokonuje odprawy importowej.

DDP Delivered Duty Paid (dostarczone cło opłacone) – zastosowanie DDP oznacza, że sprzedający dostarcza towary do kupującego do uzgodnionego punktu i ponosi wszelkie ryzyko i koszty. Zastosowanie reguły DDP oznacza następujący podział obowiązków:

 • wszystkie koszty transportu i cła leżą po stronie sprzedającego,
 • kupujący opłaca jedynie podatki w kraju dostawy,
 • przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.

Pozostałe reguły mają zastosowanie do transportu morskiego oraz transportu wodnego śródlądowego. Są to:

 • FAS Free Alongside Ship (dostarczone wzdłuż burty statku),
 • FOB Free On Board (dostarczony na statek),
 • CFR Cost and Freight (koszt i fracht),
 • CIF Cost Insurance and Freight (koszt ubezpieczenie i fracht).
Czym się różnią reguły Incoterms 2020 od 2010?

Główne zmiany jakie zaszły w warunkach handlowych Incoterms® 2020 względem Incoterms® 2010 to:

 • zmiana nazwy reguły DAT na DPU. Uzasadnieniem zmiany było mylne sugerowanie przez nazwę DAT (Delivered at Terminal), że miejscem dostarczenia towaru może być wyłącznie terminal. Aktualna nazwa, czyli DPU (Delivered at Place Unloaded) precyzyjniej wskazuje, że miejscem dostarczenia towaru nie musi być terminal.
 • zmiana zasad funkcjonowania reguły FCA, w której sprzedający zobowiązany był do dostarczenia kupującemu dowodu dostawy towaru, czyli stosownego dokumentu przewozowego. W wersji Incoterms 2020 doprecyzowane są obowiązki w tej kwestii i rozłożone pomiędzy sprzedającego a kupującego.
 • Incoterms w wersji 2020 to również szereg drobniejszych uzupełnień i uporządkowanie reguł.
Pobierz PDF Incoterms 2020

Międzynarodowa Izba Handlowa udostępnia PDF z opisem reguł handlowych. Dokument PDF pozwala szybko zapoznać się z podziałem obowiązków pomiędzy kupującego a sprzedającego. Osobom często korzystającym z reguł Incoterms zaleca się wydrukowanie dokumentu PDF i umieszczenie go w dogodnym miejscu, aby przyśpieszyć pracę z regułami.

Pobierz reguły Incoterms 2020 w pliku .pdf

Szkolenia i kursy Incoterms 2020

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zawierającą nadchodzące kursy i szkolenia Incoterms 2020 organizowane zarówno online, jak i stacjonarnie w największych miastach w całej Polsce. Lista zawiera informacje o terminach szkoleń i kursów, program zajęć, opis prelegentów i wykładowców, a także warunki uczestnictwa i ceny poszczególnych kursów, warsztatów i szkoleń. Zgłoszenie na wybrane wydarzenie możliwe jest poprzez bezpłatny formularz zgłoszenia udostępniony na stronie każdego z nich. Warto również zapoznać się ze szkoleniami celnymi, kursami na agenta celnego oraz szkoleniami dla spedytorów.

Podsumowanie

Co to jest Incoterms® 2020? Jest to najnowsza wersja międzynarodowych reguł handlowych określających podział obowiązków pomiędzy sprzedającego i kupującego w handlu międzynarodowym. Ile jest reguł Incoterms® 2020? W najnowszej wersji warunków handlowych znajdziemy 11 reguł. Jak ułatwić sobie korzystanie z reguł Incoterms® 2020? Zachęcamy do pobrania i wydrukowania PDF przygotowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Incoterms 2020

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

Ostatnie artykuły

Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!
10 sierpnia 2022
Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!

Sprawdź listę najbardziej opłacalnych zawodów dla kobiet oraz dziewczyn w 2022 roku w Polsce oraz na świecie. Jakie zawody pozwalają uzyskać atrakcyjne zarobki? Jakie zawody są chętnie wybierane przez kobiety?

Czytaj więcej
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?
8 sierpnia 2022
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?

Sprawdź jakie kursy warto zrobić kobiecie w 2022 roku? Jakie kursy i szkolenia pozwalają liczyć na zatrudnienie oraz atrakcyjne zarobki?

Czytaj więcej
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?
5 sierpnia 2022
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?

Dowiedz się czym jest 5s, poznaj pięć zasad systemu 5s i sprawdź w jaki sposób system 5s na produkcji, w hali produkcyjnej bądź biurze może pomóc twojej firmie osiągnąć wyższą produktywność.

Czytaj więcej
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej