Spedycja krajowa i międzynarodowa: baza szkoleń i kursów spedycyjnych!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów spedycyjnych z całej Polski
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów spedycyjnych z całej Polski
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia spedycja, kursy spedycyjne
Przewiń stronę

Szkolenia spedycja: 38

Artykuł

Spedytor i spedycja - kompendium wiedzy

Myśląc o branży transportowej i logistycznej, najczęściej koncentruje się na kwestiach związanych z pracą samych kierowców lub detalami technicznymi związanymi z załadunkiem towarów. Tymczasem sercem całego systemu, który pozwala ładunkowi dotrzeć od nadawcy do odbiorcy, jest spedycja. Na czym dokładnie polega działalność w tym zakresie i jaką rolę w procesach logistycznych odgrywa spedytor? Wyjaśniamy.

Kim jest spedytor?
Pojęcie spedytora można rozumieć dwojako. Z jednej strony w ten sposób określa się firmy, których działalność koncentruje się na spedycji, a więc organizacji transportu. Z drugiej zaś, pracowników, którzy podejmują się bezpośrednio wykonywania tych działań – mogą być zatrudnieni albo przez firmy spedycyjne, albo przez przedsiębiorstwa z innych branż, które samodzielnie realizują zadania transportowe. Dzieje się tak zarówno w firmach prowadzących dostawę towarów na niewielką skalę, jak i tych z rozbudowaną flotą ciężarówek.

Jednak bez względu na to, z której definicji spedytora się skorzysta, zadania na nim spoczywające są podobne. Odpowiada on głównie za:
 • zaplanowanie przebiegu procesu transportowego od strony organizacyjnej – a więc np. kwestie związane z doborem pojazdu o odpowiedniej ładowności i parametrach do specyfiki towaru oraz zaaranżowanie wszystkich działań związanych z przygotowaniem do transportu (pakowanie i załadunek) oraz przewozem w określonym terminie,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa oraz innych standardów obowiązujących w branży logistycznej,
 • dopełnienie formalności związanych z przewozem – to szczególnie istotne wówczas, gdy mowa o transporcie międzynarodowym, zwłaszcza do krajów poza strefą Schengen (chodzi np. o kwestie związane z opłaceniem cła i przepisy celne),
 • pośrednictwo między nadawcą a odbiorcą ładunku – w tym doradztwo stronom kontraktu jeszcze przed jego zawarciem,
 • rozliczenie operacyjnych kosztów spedycyjnych w imieniu zleceniodawcy.
Funkcje spedytora związane z koordynacją
Jak pokazuje powyższe, bardzo uogólnione wyliczenie, zadania, jakie spoczywają na spedytorze są bardzo obszerne. Dlatego, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ciągła koordynacja procesów transportowych realizowanych na szeroką skalę (np. w dużych firmach działających w tej branży), tworzy się osobne działy zajmujące się realizacją poszczególnych funkcji związanych ze spedycją. Dlatego można wyróżnić spedytorów:
 • technologów przemieszczania ładunków i ich składowania – ich zadaniem jest przede wszystkim organizowanie kwestii związanych np. z przewozem kontenerów, sposobu zapakowania poszczególnych towarów czy czasowego magazynowania na drodze do odbiorcy docelowego,
 • operatorów środków i urządzeń transportowych – do jego zadań należy koordynowanie kwestii związanych z magazynowaniem, ładunków i przeładunków, całopojazdowymi przewozami, transportem multimodalnym, optymalizacją przejazdów w celu uniknięcia tzw. pustych przebiegów, transportem i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych (szkolenia ADR),
 • logistyków – zajmują się opracowywaniem całościowych koncepcji łańcuchów transportowych tak, aby maksymalnie uprościć i zwiększyć efektywność procesów związanych z przewozem rzeczy (zobacz szkolenia z optymalizacji procesów logistycznych),
 • maklerów – ich zadaniem jest zadbanie o prawidłowe ubezpieczenie ładunków na wszystkich odcinkach pokonywanej trasy oraz ich włączeniem w obrót handlowy.
Warto też wspomnieć, że w firmach spedycyjnych lub działach spedycyjnych działają również osoby specjalizujące się w doradztwie finansowym. Merytoryczna wiedza jest istotna w tym aspekcie, zwłaszcza gdy firma transportowa podejmuje się rozliczenia należności z tytułu transportu w imieniu zleceniodawcy – zgodnie z regułami INCOTERMS.
 
Jakie kompetencje powinien mieć dobry spedytor?
Spedycja, jak widać, jest więc obszarem branży TSL, na którym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego osoby, które podejmują zatrudnienie w tym obszarze rynku, muszą się wyróżniać istotnymi kompetencjami. Ważne będą m.in.:
 • praktyczna znajomość prawa transportowego oraz zapisów kodeksu cywilnego mówiących o odpowiedzialności spedytora (art. 794-801 k.c.),
 • wysokie zdolności organizacyjne – zarówno związane z organizacją pracy własnej (często w tym zawodzie działa się pod presją), jak i koordynacją obsługiwanych procesów,
 • dobra znajomość specyfiki procesów transportowych,
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem z obszaru Car Fleet Management, które coraz częściej stosuje się do szeroko pojętego zarządzania flotami pojazdów w firmach transportowych,
 • wysokie zdolności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • kompetencje analityczne,
 • znajomość języków obcych – a zwłaszcza angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego (przy spedycji międzynarodowej).
Kluczowe jest również doświadczenie praktyczne, którego nabycie pozwoli awansować na bardziej odpowiedzialne stanowiska w branży TSL.
 
Spedytor i spedycja - kompendium wiedzy