Lista szkoleń i kursów Incoterms 2020!

Poniżej znajdziesz najlepsze szkolenia Incoterms z całej Polski - organizowane zarówno online, jak i formule stacjonarnej. Zachęcamy do porównania ofert szkoleń i kursów Incoterms, poznania ich programu oraz cen, a następnie wybrania szkolenia, które najlepiej spełnia Państwa potrzeby i zarejestrowania się na nie już dzisiaj! W tym celu udostępniamy łatwy i bezpłatny formularz rejestracji online!

Szkolenia Incoterms: 4

 • już od 1 301 zł
1 301 zł
 • już od 890 zł
890 zł
 • już od 480 zł
480 zł
Artykuł

Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Handel międzynarodowy odbywa się w bardzo zróżnicowanych systemach prawnych, stąd potrzeba uregulowania go w postaci wspólnych zasad. Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms® 2020 to zbiór kluczowych zasad regulujących przebieg transakcji handlowych na polu międzynarodowym. Przepisy te obejmują kluczowe kwestie związane z odpowiedzialnością za ładunek i przebieg jego dostawy – wskazując jasno, która ze stron, sprzedający czy kupujący, przejmuje na siebie obowiązki na poszczególnych etapach realizacji transakcji. Dowiedz się czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms 2020, nazywane również: warunki Incoterms, formuły Incoterms czy reguły Incoterms. Sprawdź listę obowiązujących reguł Incoterms oraz pobierz reguły Incoterms po polsku w PDF.

Spis treści:

 1. Incoterms® 2020?
 2. Formuły Incoterms 2020
 3. Reguły Incoterms 2020 - lista
 4. Czym się różnią reguły Incoterms® 2020 od 2010?
 5. Pobierz PDF Incoterms 2020
 6. Szkolenia i kursy Incoterms 2020
 7. Podsumowanie
Incoterms® 2020

Co to są reguły Incoterms? Incoterms® 2020 to najnowsza wersja reguł handlowych opracowywanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) od 1936 roku. Reguły Incoterms spełniają funkcję ogólnoświatowych zasad handlowych regulujących międzynarodowe kupno i sprzedaż towarów wraz z podziałem obowiązków, kosztów i ryzyka pomiędzy wszystkie strony transakcji. Reguły Incoterms® obejmują szereg terminów handlowych, oznaczanych trzyliterowymi skrótami. Każdy z nich ma ściśle sprecyzowane znaczenie w odniesieniu do sprzedaży i dostawy towarów na całym świecie, co sprawia, że wystarczy rzucić okiem na skrót, aby rozumieć, jak wygląda podział obowiązków pomiędzy sprzedającego, kupującego i inne strony transakcji.

Do 31 grudnia 2019 r. obowiązywały reguły Incoterms® 2010, a od 1 stycznia 2020 r. obowiązują reguły Incoterms® 2020.

Zobacz szkolenia Incoterms 2020

Kogo obowiązują reguły Incoterms® 2020? Warto już na początku jasno podkreślić, że Incoterms to zwyczaje handlowe, a więc zespół ogólnie przyjętych reguł, których stosowanie nie jest obligatoryjne. Jednak mimo że Międzynarodowe Warunki Handlowe są fakultatywne, stosuje się do nich zdecydowana większość przedsiębiorstw na całym świecie. Z czego wynika popularność Incoterms? Przede wszystkim z faktu, że sporządzane na ich podstawie kontrakty handlowe są przejrzyste i pozwalają na efektywną współpracę na linii sprzedawca – kupujący. Co istotne, Incoterms® 2020 obowiązują tylko importera i eksportera, a więc strony transakcji. Należy też zwrócić uwagę, że pierwszeństwo wobec tych warunków dostaw mają przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

Formuły Incoterms 2020

Formuły Incoterms w praktycznym obiegu są określane jako między innymi reguły Incoterms, warunki dostawy Incoterms, warunki Incoterms 2020 itp. Incoterms 2020 składa się z 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli stosowane we wszystkich środkach i gałęziach transportu oraz stosowane jedynie w transporcie morskim oraz wodnym śródlądowym.

 • reguły Incoterms powszechne to: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP,
 • reguły incoterms dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego to: FAS, FOB, CFR i CIF.
Reguły Incoterms 2020 - lista

EXW EX Works (z zakładu) – reguła ta oznacza, że sprzedający oddaje towar do dyspozycji kupującego (np. w magazynie). Podział obowiązków między strony można określić następująco:

 • sprzedający nie ponosi żadnych kosztów transportu i cła,
 • jego rola polega na wydaniu towaru z magazynu (bądź z fabryki itp.),
 • zapewnienie transportu, w tym pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia leży po stronie kupującego, jak również ewentualnej odprawy,
 • przeniesienie ryzyka odbywa się w chwili udostępnienia towaru kupującemu w miejscu określonym przez sprzedającego.

FCA Free Carrier (dostarczone do przewoźnika) – reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towar kupującemu. Podział obowiązków kształtuje się następująco:

 • sprzedający dostarcza towar po odprawie celnej do wskazanego przez sprzedającego przewoźnika w określonej lokalizacji,
 • transport, pokrycie jego kosztów i ubezpieczenia do wskazanej lokalizacji ponosi sprzedający, a od momentu dostarczenia do lokalizacji kupujący,
 • przekazanie ryzyka również następuje w chwili przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi lub dostarczenia do wskazanej lokalizacji.

CPT Carriage Paid To (przewóz opłacony do) – zastosowanie reguły CPT oznacza, że sprzedający dostarcza towary do miejsce przeznaczania, a ryzyko przenosi w chwili przekazania towarów przewoźnikowi. Podział obowiązków w regule CPT:

 • sprzedający opłaca transport towaru do określonego miejsca przeznaczenia,
 • przekazanie ryzyka na odbiorcę następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.

CIP Carriage and Insurance Paid To (przewóz i ubezpieczenie opłacone do) – zastosowanie reguły CIP oznacza, że sprzedający dostarcza towary – i przenosi ryzyko – na kupującego przez przekazanie ich przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego. Sprzedający zwiera również umowę ubezpieczenia, od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów do punktu przeznaczenia. Podział obowiązków zgodnie z formułą CIP:

 • sprzedający ponosi koszty transportu, ale też ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty lub uszkodzenia aż do określonego miejsca przeznaczenia towaru,
 • przekazanie ryzyka na kupującego następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.

DAP Delivered at Place (dostarczone do miejsca) – reguła DAP oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko po dostarczeniu ich w uzgodnione miejsce. Podział obowiązków w regule DAP oznacza, że:

 • sprzedający pokrywa wszystkie koszty transportu w formule "od drzwi do drzwi" do punktu wskazanego przez importera,
 • kupujący pokrywa wszystkie koszty odprawy celnej i cła,
 • przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.

DPU Delivered at Place Unloaded (dostarczone do miejsca wyładowane) – zastosowanie reguły DPU oznacza, że sprzedający nie tylko dostarcza towary i ponosi ryzyko aż do uzgodnionego miejsca, ale też organizuje ich wyładunek w miejscu docelowym. Podział obowiązków pomiędzy strony umowy w regule DPU oznacza, że:

 • sprzedający ponosi zarówno koszty transportu i ryzyka do momentu, gdy oddaje towar do dyspozycji importera we wskazanym przez niego punkcie, po wyładunku towaru ze środka transportu,
 • kupujący dokonuje odprawy importowej.

DDP Delivered Duty Paid (dostarczone cło opłacone) – zastosowanie DDP oznacza, że sprzedający dostarcza towary do kupującego do uzgodnionego punktu i ponosi wszelkie ryzyko i koszty. Zastosowanie reguły DDP oznacza następujący podział obowiązków:

 • wszystkie koszty transportu i cła leżą po stronie sprzedającego,
 • kupujący opłaca jedynie podatki w kraju dostawy,
 • przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.

Pozostałe reguły mają zastosowanie do transportu morskiego oraz transportu wodnego śródlądowego. Są to:

 • FAS Free Alongside Ship (dostarczone wzdłuż burty statku),
 • FOB Free On Board (dostarczony na statek),
 • CFR Cost and Freight (koszt i fracht),
 • CIF Cost Insurance and Freight (koszt ubezpieczenie i fracht).
Czym się różnią reguły Incoterms 2020 od 2010?

Główne zmiany jakie zaszły w warunkach handlowych Incoterms® 2020 względem Incoterms® 2010 to:

 • zmiana nazwy reguły DAT na DPU. Uzasadnieniem zmiany było mylne sugerowanie przez nazwę DAT (Delivered at Terminal), że miejscem dostarczenia towaru może być wyłącznie terminal. Aktualna nazwa, czyli DPU (Delivered at Place Unloaded) precyzyjniej wskazuje, że miejscem dostarczenia towaru nie musi być terminal.
 • zmiana zasad funkcjonowania reguły FCA, w której sprzedający zobowiązany był do dostarczenia kupującemu dowodu dostawy towaru, czyli stosownego dokumentu przewozowego. W wersji Incoterms 2020 doprecyzowane są obowiązki w tej kwestii i rozłożone pomiędzy sprzedającego a kupującego.
 • Incoterms w wersji 2020 to również szereg drobniejszych uzupełnień i uporządkowanie reguł.
Pobierz PDF Incoterms 2020

Międzynarodowa Izba Handlowa udostępnia PDF z opisem reguł handlowych. Dokument PDF pozwala szybko zapoznać się z podziałem obowiązków pomiędzy kupującego a sprzedającego. Osobom często korzystającym z reguł Incoterms zaleca się wydrukowanie dokumentu PDF i umieszczenie go w dogodnym miejscu, aby przyśpieszyć pracę z regułami.

Pobierz reguły Incoterms 2020 w pliku .pdf

Szkolenia i kursy Incoterms 2020

Zachęcamy do zapoznania się z listą nadchodzących kursów i szkoleń Incoterms 2020 organizowanych zarówno online, jak i stacjonarnie w największych miastach w całej Polsce. Lista zawiera informacje o terminach szkoleń i kursów, program zajęć, opis prelegentów i wykładowców, a także warunki uczestnictwa i ceny poszczególnych kursów, warsztatów i szkoleń. Zgłoszenie na wybrane wydarzenie możliwe jest poprzez bezpłatny formularz zgłoszenia udostępniony na stronie każdego z nich. 

Otoczenie gospodarcze w transporcie, spedycji, logistyce i handlu międzynarodowym ulega dynamicznym przeobrażeniom. Za zmianami biznesowej rzeczywistości muszą nadążać również prawo, w tym prawo przewozowe oraz branżowe zwyczaje, stąd też pojawienie się zaktualizowanych zasad Incoterms. Ich znaczna złożoność może nastręczać pracownikom przedsiębiorstw pewnych trudności, dlatego warto rozważyć udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach, kórych celem jest zapoznanie ze zmianami. W trakcie szkoleń omawiane są najistotniejsze praktyczne zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa kontraktowego, sposobów układania stosunków z kontrahentami zagranicznymi, jak też najczęściej popełnianych błędów w umowach.

O znaczeniu sprawnego handlu i trasnportu miedzynarodowego przekonaliśmy się jako społeczeństwa w trakcie panedmii koronawirusa. Wiele łańcuchów dostaw przestało funkcjonować z pożądaną niezawodnością. Reguły INCOTERMS 2020® pomagają w utrzymaniu sprawnego obiegu towarowego. Jeśli więc nasza firma zajmuje się handlem międzynarodowym, importem lub eksportem, transportem i spedycją międzynarodową, to potrzebujemy na pokładzie specjalistów, którzy będą doskonale rozumieć zasady Incoterms. Warto zainwestować w wiedzę zespołu poprzez odpowiednie i cykliczne szkolenia i kursy pozwalające śledzić zmiany w regułach, a także zdobyć i przećwiczyć umiejętność ich stosowania w praktyce. Oferta szkoleń i kursów Incoterms 2020 stale się poszerza, co ważne, wiele z nich dostępnych jest w postaci szkoleń i kursów online - co pozwala zoptymalizować koszt inwestycji w wiedzę i zwiększa dostępność do wiedzy bez względu na to, w jakim regionie prowadzimy działalność.

Rodzaje warsztatów, kursów i szkoleń INCOTERMS 2020®

Na rynku dostępnych jest kilka typów szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych Incoterms:

 • otwarte szkolenia stacjonarne INCOTERMS 2020® - zajęcia realizowane są w sali szkoleniowej, co stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerenm oraz innymi uczestnikami szkolenia. Pozwala to na zadawanie pytań, uzyskanie indywidualnych konsultacji, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. Szkolenia stacjonarne wciąż uchodzą za najefektywniejszą formę nauki dzięki pełnemu zaangażowaniu w zajęcia. Oferta tego typu szkoleń i warsztatów najbogatsza jest w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Toruń czy Białystok.
 • szkolenia Incoterms online prowadzone na żywo - szkolenia tego typu realizowane są na platformach do wideokonferencji, co również pozwala na bliski kontakt z prowadzącym i zadawanie pytań. Dodatkową zaletą tego typu szkoleń jest ich wysoka dostępność, brak konieczności odbywania podróży służbowych oraz cena. Ceny szkoleń online z Incoterms są niższe niż ich tradycyjnych odpowiedników.
 • kursy online multimedialne poświęcone Incoterms - oferta tego typu kursów poświęconych Incoterms jest wciąż ograniczona. Kursy tego typu polegają na uzyskaniu dostępu do wcześniej nagranych materiałów wideo oraz ćwiczeń na platformach do e-learning. Zaletą tego typu kursów online jest możliwość realizacji programu zajęć we własnym tempie i dogodnym terminie. Istotną wadą jest fakt, że nie mamy możliwości bezpośredniego zadawania pytań i uzyskania szybkiej odpowiedzi na wątpliwości.
Podsumowanie

Co to jest Incoterms® 2020? Jest to najnowsza wersja międzynarodowych reguł handlowych określających podział obowiązków pomiędzy sprzedającego i kupującego w handlu międzynarodowym. Ile jest reguł Incoterms® 2020? W najnowszej wersji warunków handlowych znajdziemy 11 reguł. Jak ułatwić sobie korzystanie z reguł Incoterms® 2020? Zachęcamy do pobrania i wydrukowania PDF przygotowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Incoterms 2020

Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia i kursy Incoterms® 2020

Dowiedz się więcej na temat naszej bazy szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych Incoterms® 2020.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Na górze strony znajdziesz listę zbilżających się kursów, szkoleń i warsztatów poświęconych warunkom dostaw Incoterms® 2020. Wybierz wydarzenie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb, a następnie kliknij Weź udział. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a trafi on do organizatora wydarzenia, który w ciągu max. 48h skontaktuje się, aby potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i przekazać wszelkie informacje organizacyjne.

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, cena szkoleń i kursów z Incoterms zależna jest od formuły szkolenia (online lub stacjonarnie), miejsca, czasu trwania i organizatora. Przeciętne kursy realizowane online w formule e-learning są cechują się największą przystępnością cenową, ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za kurs. Szkolenia online realizowane na żywo są droższe, ale w cenie otrzymujemy możliwość kontaktu z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia - ceny jednodniowych szkoleń online na żywo kształtują się z reguły w przedziale od 250 do 800 zł za szkolenie. Najdroższe są szkolenia stacjonarne poświęcone Incoterms, gdzie organizator zapewnia również salę szkoleniową oraz serwis kawowy i obiad - kosz tego typu szkoleń kształtuje się zwyczajowo w przedziale od 400 do 1 200 zł za szkolenie od osoby.

Szkolenia poświęcone warunkom handlowym Incoterms® 2020 organizowane są zarówno w formule tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, jak też szkoleń i kursów online, co znacząco zwiększa ich dostępność. Kursy online dotyczące Incoterms 2020 charakteryzują się również niższą ceną niż szkolenia stacjonarne. Szkolenia stacjonarne znajdziemy, głównie w największych miastach w Polsce, takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź czy Lublin.
Alerty o nowych szkoleniach i kursach!

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach z Incoterms 2020.