Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-i-praktyczne-rozwiazania-w-logistyce-dystrybucji-i-analizach-sprzedazy-74800-id18686

Informacje o kursie

 • Excel i praktyczne rozwiązania w logistyce, dystrybucji i analizach sprzedaży


  ID kursu: 74800
  Typ: Kursy
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu stosowania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel w rozwiązywaniu analitycznych i optymalizacyjnych problemów w zarządzaniu sprzedażą,

- tworzyć modele kalkulacji kosztów, cen i zysku, oraz korzystać z przydatnych funkcji i narzędzi arkusza MS Excel,

- pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,

- tworzyć tabelę przestawną i wykorzystywać jej możliwości w analizie danych,

- klasyfikować towary/kontrahentów wg metody ABC,

- klasyfikować towary/kontrahentów wg metody XYZ,

- analizować wielkość i strukturę zapasów,

- odnajdywać towary, które są zamawiane niepotrzebnie,

- prognozować popyt na towary wg danych historycznych,

- tworzyć bezpieczny zapas magazynowy.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają podstawy programu Microsoft Excel,
 • pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki,
 • chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów.

Program kursu:

1. Sposoby doskonalenia zagadnień logistycznych przy pomocy MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę w dziale logistycznym:

 • zasady prawidłowego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • wypełnianie serią danych,
 • malarz formatów.

2. Metody importu danych do MS Excel. Walidacja importowanych danych logistycznych:

 • import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www,
 • import i analiza danych z plików tekstowych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.

3. Formatowanie warunkowe – zasady używania:

 • budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne,
 • raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,
 • graficzne ujęcie danych.

4. Zastosowanie narzędzia MS Query:

 • wprowadzenie do wybranych elementów relacyjnych baz danych,
 • filtrowanie danych i łączenie danych z wielu tabel w obrębie zapytań.

5. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych przy użyciu funkcji:

 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • funkcje logiczne – jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne – licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki,
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, indeks, podaj.pozycję,
 • funkcje daty i czasu – dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, networkdays, workday,
 • funkcje tekstowe – lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Prognozowanie popytu na towar w zależności od typu rozkładu (Normalny, Poisson).

7. Prognozowanie popytu na towar:

 • średnia arytmetyczna,
 • średnia ruchoma,
 • ruchoma średnia arytmetyczna ważona,
 • wygładzanie wykładnicze.

8. Analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej:

 • zasady budowy i działania tabeli przestawnej,
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
 • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),
 • analiza wielkości i struktury zapasów,
 • analiza sprzedaży,
 • analiza kosztów logistycznych,
 • analiza zachowania się mierników sprzedażowych i logistycznych w czasie.

9. Mierniki w działaniach sprzedażowych i logistycznych:

 • strategiczne wskaźniki,
 • analiza ABC – XYZ w odniesieniu do kosztów sprzedaży,
 • analiza ABC – XYZ w odniesieniu do logistyki.

10.  Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi. Seryjne pobieranie danych z otwartych arkuszy budżetów. Konsolidacja zaimportowanych budżetów cząstkowych.

11. Narzędzie Szukaj wyniku. Dodatek Solver:

 • szukanie wskaźnika narzutu na cenę zakupu uzyskując planowany zysk,
 • szukanie wskaźnika wzrostu sprzedaży uzyskując odpowiedni poziom wzrostu zysku,
 • optymalizacja kosztów transportu,
 • optymalizacja wydatków marketingowych.

12. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

13. Praktyczne aspekty:

 • obliczanie wskaźników rotacji i zalegania, analiza terminów ważności,
 • obliczanie optymalnej wielkości zamówienia,
 • obliczanie częstotliwości składania zamówień,
 • analiza wyników inwentaryzacji w podziale na grupy towarowe, producentów, grupę rotacji, grupę zalegania itp.,
 • analiza zużycia paliwa na podstawie faktury za zakup paliwa w podziale na działy, samochody, stanowiska, dni i godziny tankowania, ilości zatankowanego paliwa.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1254 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel i praktyczne rozwiązania w logistyce, dystrybucji i analizach sprzedaży