Excel i praktyczne rozwiązania w logistyce, dystrybucji i analizach sprzedaży

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:
- wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu stosowania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel w rozwiązywaniu analitycznych i optymalizacyjnych problemów w zarządzaniu sprzedażą,
- tworzyć modele kalkulacji kosztów, cen i zysku, oraz korzystać z przydatnych funkcji i narzędzi arkusza MS Excel,
- pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
- tworzyć tabelę przestawną i wykorzystywać jej możliwości w analizie danych,
- klasyfikować towary/kontrahentów wg metody ABC,
- klasyfikować towary/kontrahentów wg metody XYZ,
- analizować wielkość i strukturę zapasów,
- odnajdywać towary, które są zamawiane niepotrzebnie,
- prognozować popyt na towary wg danych historycznych,
- tworzyć bezpieczny zapas magazynowy.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby, które:

 • znają podstawy programu Microsoft Excel,
 • pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki,
 • chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów.

Program kursu

1. Sposoby doskonalenia zagadnień logistycznych przy pomocy MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę w dziale logistycznym:

 • zasady prawidłowego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • wypełnianie serią danych,
 • malarz formatów.

2. Metody importu danych do MS Excel. Walidacja importowanych danych logistycznych:

 • import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www,
 • import i analiza danych z plików tekstowych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.

3. Formatowanie warunkowe – zasady używania:

 • budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne,
 • raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,
 • graficzne ujęcie danych.

4. Zastosowanie narzędzia MS Query:

 • wprowadzenie do wybranych elementów relacyjnych baz danych,
 • filtrowanie danych i łączenie danych z wielu tabel w obrębie zapytań.

5. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych przy użyciu funkcji:

 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • funkcje logiczne – jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne – licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki,
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, indeks, podaj.pozycję,
 • funkcje daty i czasu – dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, networkdays, workday,
 • funkcje tekstowe – lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Prognozowanie popytu na towar w zależności od typu rozkładu (Normalny, Poisson).

7. Prognozowanie popytu na towar:

 • średnia arytmetyczna,
 • średnia ruchoma,
 • ruchoma średnia arytmetyczna ważona,
 • wygładzanie wykładnicze.

8. Analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej:

 • zasady budowy i działania tabeli przestawnej,
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
 • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),
 • analiza wielkości i struktury zapasów,
 • analiza sprzedaży,
 • analiza kosztów logistycznych,
 • analiza zachowania się mierników sprzedażowych i logistycznych w czasie.

9. Mierniki w działaniach sprzedażowych i logistycznych:

 • strategiczne wskaźniki,
 • analiza ABC – XYZ w odniesieniu do kosztów sprzedaży,
 • analiza ABC – XYZ w odniesieniu do logistyki.

10.  Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi. Seryjne pobieranie danych z otwartych arkuszy budżetów. Konsolidacja zaimportowanych budżetów cząstkowych.

11. Narzędzie Szukaj wyniku. Dodatek Solver:

 • szukanie wskaźnika narzutu na cenę zakupu uzyskując planowany zysk,
 • szukanie wskaźnika wzrostu sprzedaży uzyskując odpowiedni poziom wzrostu zysku,
 • optymalizacja kosztów transportu,
 • optymalizacja wydatków marketingowych.

12. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

13. Praktyczne aspekty:

 • obliczanie wskaźników rotacji i zalegania, analiza terminów ważności,
 • obliczanie optymalnej wielkości zamówienia,
 • obliczanie częstotliwości składania zamówień,
 • analiza wyników inwentaryzacji w podziale na grupy towarowe, producentów, grupę rotacji, grupę zalegania itp.,
 • analiza zużycia paliwa na podstawie faktury za zakup paliwa w podziale na działy, samochody, stanowiska, dni i godziny tankowania, ilości zatankowanego paliwa.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany komputer z dostępem do internetu
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapis i wpłatę do 1.10
2 427
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
4 854
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!