Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-w-zarzadzaniu-projektami-74796-id18686

Informacje o kursie

 • Excel w zarządzaniu projektami


  ID kursu: 74796
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie Zarządzanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł: - pracować na dużych zbiorach danych, - wykorzystywać zaawansowane funkcje do pracy przy projektach, - tworzyć projekty wykorzystując możliwości programu MS Excel, - korzystać z funkcji w zarządzaniu projektami, - wykorzystać zaawansowane narzędzia drukowania, - analizować dane zawarte w projektach. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.   Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają podstawy obsługi programu Excel,
 • pracują na stanowiskach opartych na zadaniach projektowych,
 • chcą poznać narzędzia i funkcje do złożonej analizy i prezentacji danych,
 • chcą zoptymalizować swoją pracę przy tworzeniu, realizacji i zarządzaniu projektami.

Program kursu:

1. Powtórzenie podstawowych funkcji programu MS Excel:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • szybki sposób na uzupełnianie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,
 • seria danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych poprzez narzędzie Wklej specjalnie,
 • czcionka, wyrównanie i obramowanie,
 • narzędzie malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą Tabel Danych,
 • formaty komórek – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…: 

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze, 
 • formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe w projektach:

 • formatowanie komórek, które zawierają określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • odznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje stosowane w projektach:

 • blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $ – adresowanie względne i bezwzględne,
 • podstawowe funkcje obliczeniowe: suma, średnia, max, min, liczb,
 • funkcje logiczne: jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne: jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • funkcja wyszukiwania pionowo – proste wykorzystanie,
 • zagnieżdżanie – składanie kilku funkcji w jedną.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

 • formatowanie dat – metody,
 • różnice pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • data bieżąca i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu: dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstami w projektach, przetwarzanie tekstów, funkcje tekstowe:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy pośrednie:

 • praca z narzędziem Sumy pośrednie,
 • sumowanie po kilku kategoriach.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Konsolidacja danych z różnych projektów.

11. Tworzenie i edycja wykresów w projektach:

 • dobór typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • wykresy złożone, zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
 • wykres z obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami,
 • formatowanie wykresów,
 • tworzenie obiektów typu SmartArt.

12. Sortowanie i filtrowanie danych w MS Excel:

 • zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaku *,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

13. Tabele przestawne w projektach:

 • czym jest tabela przestawna – wyjaśnienie,
 • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych,
 • filtrowanie danych.

14. Zaawansowane ustawienia drukowania projektów:

 • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
 • ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
 • ukrywanie wierszy i kolumn,
 • podział na strony, numerowanie stron,
 • niestandardowe nagłówki, stopki,
 • drukowanie wykresów,
 • drukowanie dużych tabel,
 • drukowanie komentarzy,
 • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

15. Wprowadzenie do makr:

 • rejestrowanie makra,
 • przypisanie makra pod przycisk.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 437 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel w zarządzaniu projektami