VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:

- przygotowywać i zarządzać makropoleceniami,

- posługiwać się kodem napisanym w języku Visual Basic,

- tworzyć pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel,

- odczytywać, edytować, zapisywać czy importować pliki tekstowe CSV/TXT,

- przygotowywać komunikaty dla użytkowników i formularze,

- usprawniać kod i pozbywać się błędów.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego,
 • nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu,
 • znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • chcą poznać zasady tworzenia i kodowania algorytmów,
 • chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy.

Program kursu

1. Makropolecenia:

 • rejestrowanie i uruchamianie,
 • bezpieczeństwo,
 • przypisywanie skrótów klawiszowych.

2. Kod VBA – edycja i zarządzanie:

 • budowa okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe. 

3. Wprowadzenie do programowania:

 • procedury i funkcje,
 • operatory:
  • arytmetyczne,
  • logiczne,
  • porównania,
  • konkatenacji,
  • typy danych VBA – zmienne i stałe:
   • liczbowe,
   • tekstowe,
   • logiczne,
   • daty i czasu,
   • ogólne.

4. Transformacja tekstów:

 • ciągi znaków – łączenie,
 • formatowanie tekstu za pomocą funkcji,
 • zmiana wielkości znaków za pomocą funkcji,
 • zagnieżdżanie funkcji.

5. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętla For ... Next,
 • pętla For Each ... In ... Next,
 • pętla Do ... Loop,
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

6. VBA a skoroszyt Excel:

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • kolejność obiektów w MS Excel,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn i wierszy,
 • operacje na wpisach aktywnej komórki,
 • odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy. 

7. Pliki tekstowe (CSV/TXT):

 • odczyt,
 • edycja,
 • zapis,
 • import.

8. Zmienne:

 • zasięg i przekazywanie zmiennych,
 • kontrola przechowywanych wartości,
 • zmienne tablicowe.

9. Kontakt z użytkownikiem:

 • kierowanie zadaniami na podstawie decyzji użytkownika (MsgBox),
 • pobieranie informacji od użytkownika (InputBox).

10. Zdarzenia:

 • funkcjonowanie zdarzeń w skoroszycie i w arkuszu,
 • praktyczne wykorzystanie zdarzeń – przykłady (OnChange, itp.).

11. Formularze:

 • tworzenie formularzy,
 • pola tekstowe,
 • pola wyboru,
 • pola opcji,
 • lista,
 • kalendarz,
 • obraz.

12. Kod – optymalizacja:

 • konwencje terminologii zmiennych,
 • odświeżania ekranu – blokada,
 • komunikat dotyczący etapu przetwarzania procedury,
 • skracanie zapisu kodu utworzonego przez rejestrator makr,
 • wprowadzenie do złożoności obliczeniowej algorytmu. 

13. Zarządzanie błędami:

 • rodzaje,
 • wprowadzanie własnych komunikatów,
 • przewidywanie potencjalnych miejsc z błędami.

14. Przykładowe aplikacje tworzone na szkoleniu (na kursie realizuje się wybrane aplikacje):

 • aplikacja tworząca wykresy wskaźników finansowych dla poszczególnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FOREX),
 • utworzenie tabeli przestawnej z wyników sprzedażowych z wykorzystaniem określonych ustawień użytkownika,
 • importowanie danych rozmów telefonicznych i ich przedstawienie przy pomocy tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego zgodnie z wolą osoby użytkującej plik,
 • utworzenie skoroszytu do zarządzania magazynem, przedstawienie kosztów zarządzania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kokpitu menedżerskiego (dashboardu),
 • makro podsumowujące oraz grupujące dane sprzedaży,
 • makro wyświetlające statystyki dotyczące sprzedaży i kosztów.

Czas trwania

2 dni
zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00

Prelegenci

 Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

online na żywo z trenerem
wymagany jest komputer z dostępem do internetu
online na żywo z trenerem
wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT cena promocyjna
1 188
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!