Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - kalendarz zajęć.

 • Znajdź zajęcia TUS w twoim mieście lub organizowane online
 • Zapoznaj się z programem zajęć, trenerami, cenami
 • Zapisz się na zajęcia przez Internet!
TUS

TUS: 2

 • już od 549 zł
549 zł
 • już od 980 zł
980 zł
Artykuł

TUS, czyli jak opanować kluczowe kompetencje w życiu.

Dowiedz się czym jest TUS, czyli trening umiejętności społecznych. Sprawdź z myślą o jakich osobach pomyślane zostały zajęcia realizowane w ramach TUS i jakie kompetencje społeczne pomagają one budować.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening umiejętności społecznych, czyli TUS to proces lub szkolenie, w trakcie którego uczestnicy uczą się i praktykują różne techniki i strategie, które pomagają w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Ten rodzaj treningu jest szczególnie przydatny dla osób, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, takich jak dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub osoby z fobiami społecznymi.

Trening umiejętności społecznych może obejmować takie aspekty jak:

 • Nauka interpretacji sygnałów niewerbalnych, takich jak mowa ciała, mimika twarzy czy ton głosu.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania aktywnego i empatii.
 • Ćwiczenie nawiązywania i podtrzymywania rozmów.
 • Nauka, jak radzić sobie z konfliktami i wyrażać własne zdanie w sposób asertywny, ale nie agresywny.
 • Praktykowanie umiejętności współpracy i pracy zespołowej.
 • Uczenie się sposobów relaksacji i rozładowania napięcia.
 • Poznawanie własnych emocji i umiejętności ich nazywania.

Trening tych umiejętności może odbywać się indywidualnie z terapeutą, w małych grupach z rówieśnikami, lub w ramach szerszych programów szkolnych czy organizacyjnych. W zależności od potrzeb i celów uczestnika, trening może być bardziej zorganizowany i strukturalny lub bardziej swobodny i elastyczny. Trening umiejętności społecznych ma na celu nie tylko poprawę komunikacji i interakcji z innymi, ale także zwiększenie pewności siebie i samopoczucia uczestnika. Może to prowadzić do poprawy jakości życia i większego zrozumienia siebie i innych w różnych kontekstach społecznych.

Jakie są cele Treningu Umiejętności Społecznych?

Trening umiejętności społecznych jest zorientowany na osiągnięcie różnych celów, w zależności od indywidualnych potrzeb i kontekstu, w którym jest stosowany. Oto niektóre z głównych celów, które może realizować taki trening:

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych. Nauka skutecznego wyrażania się i słuchania, zarówno w mowie, jak i w piśmie, oraz zrozumienie, jak te umiejętności mogą wpływać na relacje z innymi.
 • Rozwój empatii i zrozumienia innych osób oraz siebie. Ćwiczenie zdolności do rozpoznawania i zrozumienia uczuć i perspektyw innych osób oraz własnych uczuć poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Wzmacnianie asertywności. Nauka, jak wyrażać własne opinie i potrzeby w sposób pewny, ale nie agresywny oraz rozwój umiejętności asertywnych.
 • Nauka rozwiązywania konfliktów. Rozwój umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu sporów i konfliktów w sposób konstruktywny.
 • Poprawa umiejętności współpracy. Nauka pracy w grupie, dzielenia się i współdziałania z innymi w różnych sytuacjach społecznych.
 • Wzrost pewności siebie w interakcjach społecznych. Praca nad poczuciem własnej wartości i komfortem w różnych sytuacjach społecznych.
 • Adaptacja do różnych sytuacji społecznych. Pomoc w zrozumieniu i dostosowaniu się do różnych norm, zasad i oczekiwań w różnych kontekstach społecznych.
 • Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dla osób z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm, trening może być skoncentrowany na konkretnych umiejętnościach, które pomogą im lepiej funkcjonować w społeczeństwie.
 • Promowanie zdrowych relacji. Budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rodzeństwem, rówieśnikami, partnerami życiowymi oraz innymi ważnymi osobami w życiu uczestnika.
 • Wzmacnianie odporności na niepowodzenia. Wzmacnianie odporności na niepowodzenia i budowanie wiary we własne umiejętności jest fundamentem, na którym można zbudować trwały sukces w życiu.
 • Poznawanie sposobów rozładowania napięcia. Nauka technik odreagowania napięcia może prowadzić do większego poczucia spokoju i kontroli, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Trening umiejętności społecznych jest procesem, który może być dostosowany do wieku, potrzeb i celów uczestnika. Może to prowadzić do lepszego zrozumienia siebie i innych, a także do większego sukcesu w szkole, w pracy i w życiu osobistym.

Jak w praktyce przebiega Trening Umiejętności Społecznych?

Jak już wiemy trening umiejętności społecznych to proces, który ma na celu rozwijanie i doskonalenie relacji międzyludzkich. Jak to w praktyce wygląda?

Ćwiczenie interakcji międzyludzkich - uczestnicy treningu angażują się w interakcje, aby zrozumieć i analizować różne aspekty zachowań międzyludzkich. Podczas sesji tworzone są różne scenki, w których uczestnicy odgrywają role, przydzielone im przez terapeutę. Następnie cała grupa analizuje i ocenia przedstawione przez nich zachowania.

Poznawanie stylów komunikacji – w trakcie tego ćwiczenia uwaga uczestników jest skierowana na różne style komunikacji, takie jak asertywność, pasywność i agresja. Terapeuta wskazuje, które z wypowiedzi są charakterystyczne dla każdego stylu, pomagając uczestnikom zrozumieć, jak mogą poprawić swoją komunikację.

Analiza zachowań – w trakcie tego ćwiczenia terapeuci i uczestnicy wspólnie zwracają uwagę na prezentowane przez poszczególnych uczestników zachowania i powodowane nimi reakcje, umożliwiając im lepsze zrozumienie, jak mogą się poprawić w różnych sytuacjach społecznych.

Zmiana niepożądanych zachowań - jednym z głównych celów treningu jest zamiana niekorzystnych zachowań na bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Dlaczego to ważne i jak to się odbywa?

 • Stopniowa modyfikacja zachowań - zachowania uczestników są modyfikowane stopniowo, jedno po drugim, a nie wszystkie naraz. To podejście zwiększa szanse na to, że pacjent faktycznie zmieni swoje zachowania, co prowadzi do znaczącej poprawy w relacjach międzyludzkich.
 • Wdrażanie umiejętności w życiu codziennym - trening nie kończy się na zajęciach grupowych. Równie ważne jest, aby uczestnicy stopniowo wprowadzali nabyte umiejętności w życie poza gabinetem terapeutycznym, aby rzeczywiście zobaczyć pozytywne zmiany w swoich relacjach. Obserwacje z życia są później omawiane w trakcie zajęć, aby wzmocnić pożądane zachowania.
Gdzie szukać zajęć z TUS?

Trening Umiejętności Społecznych może być realizowany zarówno w postaci zajęć stacjonarnych, jak też zajęć realizowanych zdalnie w trybie na żywo. Oznacza to, że uczestnicy spotykają się z terapeutą w z góry ustalonym terminie i godzinach w wirtualnej sali spotkań (np. poprzez program Zoom, Teams itp.). Zajęcia takie mają zbliżoną formę do zajęć stacjonarnych, gdyż uczestnicy mogą realizować ćwiczenia grupowe i indywidualne, liczyć na pomoc trenera oraz innych uczestników grupy.

Wciąż jednak za najbardziej wszechstronną i skuteczną metodę prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych uważa się tradycyjne zajęcia grupowe realizowane w sali. Bezpośrednia interakcja, możliwość poznania się, obserwowania całego spektrum sposobów komunikacji znacząco lepiej adresuje potrzeby uczestników.

TUS w formie zajęć stacjonarnych znajdziemy w każdym większym mieście w Polsce, chociaż najwięcej ofert znajdziemy w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Łódź czy Lublin. Listę szkoleń i kursów TUS znaleźć można na górze strony. Warto też zapisać się na powiadomienia o nowych wydarzeniach.

Podsumowanie

Trening umiejętności społecznych to skomplikowany proces, który wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania. Od analizy różnych stylów komunikacji po stopniową modyfikację zachowań, proces ten ma na celu poprawę funkcjonowania pacjentów w relacjach międzyludzkich. Z odpowiednim wsparciem i praktyką, trening ten może prowadzić do znaczących i trwałych zmian, które pomogą w codziennym życiu. Niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem, terapeutą, czy po prostu zainteresowany tematem, trening umiejętności społecznych może stać się kluczowym elementem w budowaniu zdrowych i pozytywnych relacji międzyludzkich.

TUS, czyli jak opanować kluczowe kompetencje w życiu.
Powiadomienia o zajęciach TUS

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych zajęciach Trening Umiejętności Społecznych.