Szkolenia dla pracowników, kursy dla firm i szkolenia firmowe!

 • Znajdź szkolenia pracownicze oraz firmowe dostępne w całym kraju
 • Sprawdź program i ceny szkoleń dla firm i zarejestruj się online!!
Rozwiń W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, kursy dla pracujących oraz szkolenia dla pracowników firm i instytucji publicznych na niemalże każdy temat. Wszystkie szkolenia firmowe, kursy i warsztaty dla pracowników zgromadzone na stronie zawierają informacje o programie zajęć, sylwetkach osób prowadzących, miejscu i terminie realizacji szkolenia, a także szczegółowe informacje o cenach szkoleń i kursów wraz z możliwością rejestracji przez bezpłatny formularz rejestracji online. Korzystanie z naszego portalu w celu rejestracji na biznesowe kursy dla firm i pracowników jest całkowicie darmowe! Zwiń

Szkolenia dla pracowników firm: 4213

 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 519 zł
1 519 zł
 • już od 746 zł
746 zł
 • już od 499 zł
499 zł
 • już od 1 940 zł
1 940 zł
 • już od 1 532 zł
1 532 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 450 zł
450 zł
 • już od 209 zł
209 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
Artykuł

Szkolenia dla firm i pracowników, szkolenia firmowe i pracownicze!

Szkolenie pracowników to niezwykle ważny proces służący podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Szkolenia firmowe, kursy dla firm i warsztaty dla pracowników mogą być doskonałą metodą motywowania, rozwijania innowacyjności i kreatywności oraz podnoszenia efektywności pracowników firmy. Pozwalają również uzupełnić wiedzę oraz praktyczne umiejętności, co jest istotne zwłaszcza w szybko zmieniających się branżach. Dowiedz się jak inwestować w szkolenia pracownicze oraz kursy i szkolenia firmowe?

Korzyści ze szkoleń dla pracowników

Bez dostępu do najnowszej wiedzy i możliwości rozwoju każdy pracownik przestaje czerpać zadowolenie z pracy, nawet jeśli jest wynagradzany na wysokim poziomie. Możliwość stałego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności oraz nawiązywania kontaktów zawodowych wskazywane są jako jedne z najważniejszych motywatorów pozapłacowych przez znaczną część pracowników. Kursy i szkolenia biznesowe oraz pracownicze, inwestowanie w rozwój pracownika mogą skutecznie zwiększać motywację, jak też jego lojalność i poczucie przynależności.

Szkolenia i kursy pracownicze pozwalają też utrzymać dobrą pozycję na rynku pracy. Sposoby zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w wielu dziedzinach ulegają szybkim przeobrażeniom, a szkolenia pozwalają sprawić że szkoleni pracownicy mogą utrzymać swoją konkurencyjność na rynku pracy. Przekłada się to często na niższą rotację, gdyż pracownicy cenią pracodawców, którzy gotowi są inwestować w ich dobrostan zawodowy.

Nie można również zapominać o funkcji networkingowej szkoleń pracowniczych. Te organizowane wewnątrz firmy pozwalają zespołowi zintegrować się i lepiej poznać, te organizowane przez firmy szkoleniowe pozwalają nawiązać cenne kontakty zawodowe, wymieniać się doświadczeniami i uczyć dzięki wymianie wiedzy. Kontakty zawodowe w dziesiejszych czasach często okazują się równie cenne, jak wiedza i umiejętności pozyskane przez pracownika w trakcie szkolenia.

Korzyści ze szkolenia pracowników dla pracodawców

Udział w szkoleniach dla pracowników, kursach firmowych i warsztatach pracowniczych pozwala odnosić korzyści również pracodawcy, pracownik poprzez uczestnictwo w szkoleniu zdobywa nowe kompetencje, które podnoszą efektywność działania firmy. Szkolenia dla firm pozwalają podnieść poziom innowacyjności oraz kreatywności, usprawniają komunikację interpersonalną, współpracę i rozwiązywanie konfliktów. Dzięki koncentracji na nowoczesnych metodach zarządzania szkolenia mogą usprawniać codzienną pracę, zarządzanie projektami czy opracowywanie produktów i usług, które lepiej spełniają potrzeby konsumentów. Szkolenia i kursy to rówież metoda na podnoszenie jakości opracowywanych przez firmę rozwiązań, optymalizację kosztów oraz maksymalizację zysków.

Rodzaje kursów i szkoleń pracowniczych

Rynek szkoleniowy oferuje bardzo wiele różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń dla pracowników. Jakie szkolenia dla pracowników warto rozważyć?

 • Szkolenia wewnętrzne, organizowane bądź przez wyspecjalizowane działy czy zespoły do spraw szkoleń, ale również przez inne działy w firmie, które mogą dzielić się wiedzą nie tylko o produktach i usługach firmy, ale również w wielu innych obszarach, w tym trendów obserwowanych w branży, postępów w metodach zarządzania czy narzędziach używanych w codziennej pracy.
 • Szkolenia otwarte, czyli szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy wyspecjalizowane w przygotowywaniu kursów, szkoleń i warsztatów dla pracowników firm. Tego typu szkolenia i kursy pokrywają niemalże każdy temat i odpowiadają na potrzby większości branż. Lista szkoleń otwartych dla pracowników jest ogromna, znajdziemy wśród nich też rozmaite formy szkoleniowe, od szkoleń stacjonarnych, poprzez szkolenia online, praktyczne warsztaty czy kursy weekendowe.
 • E-szkolenia oraz e-learning, czyli internetowa i multimedialna wersja tradycyjnego szkolenia, która pozwala pracownikowi wziąć udział w zajęciach bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia oraz realizować szkolenie lub kurs we własnym tempie, jak też wielokrotnie wracać do danej partii materiału.
 • Szkolenia wyjazdowe, których zaletą jest możliwość oderwania się pracowników od codziennych zajęć i jednoczesnego zintegrowania. Szkolenia takie pełnią zarówno funkcje rozwojowe, jak i team bulildingowe.
Szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, kursy pracowników - gdzie ich szukać?

Szkolenia i kursy pracownicze to domena głównie dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Lublin, Wrocław, Białystok czy Szczecin. Coraz więcej szkoleń dla pracujących i kursów pracowniczych dostępnych jest jednak również online, co pozwala wziąć w nich udział bez względu na miejsce położenia zakładu pracy. Listę obejmującą najpopularniejsze szkolenia dla pracowników, kursy dla pracowników oraz warsztaty pracownicze można znaleźć na górze strony. W bazie staraliśmy się zgromadzić otwarte szkolenia dla pracowników z całej Polski organizowanych przez kilkaset różnych firm szkoleniowych. Baza umożliwia szybkie odnalezienie szkolenia na dany temat, zapoznanie z jego programem i cenami oraz bezpłatną rejestację uczestnictwa. W bazie dostępne są również darmowe kursy dla pracujących oraz bezpłatne webinary i seminaria dla pracowników firm.

Najpopularniejsze szkolenia dla pracowników

Najpopularniejsze szkolenia dla pracowników to te, które przejść powinien każdy pracownik. Listę otwierają więc szkolenia BHP, ale warto sprawdzić jakie są inne najpopularniejsze szkolenia dla pracowników firm oraz instytucji publicznych:

 • szkolenia sprzedażowe, dotyczące między innymi negocjacji, działania zespołów handlowych, zawierania umów handlowych itp.
 • szkolenia HR, a więc skierowane do pracowników działów HR, zarówno kadr i płac, jak też zespołów zajmujących się rekrutacją czy rozwojem pracowników,
 • szkolenia marketingowe, poświęcone wszelkim metodom prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych,
 • szkolenia informatyczne, skierowane do pracowników działów IT,
 • szkolenia komputerowe oraz z wykorzystania rozmaitych programów wspierających codzienną pracę pracowników (np. szkolenia z programu Excel itp.),
 • szkolenia z prawa, a więc wszelkich przepisów i norm prawa, które pracownicy powinni znać i stosować w codziennej pracy.

To oczywiście tylko wybrane rodzaje szkoleń z listy obejmującej najpopularniejsze szkolenia dla pracowników firm.

Finansowanie szkoleń pracowników, budżet na szkolenia firmowe

Jedną z istotnych kwestii podnoszonych przez pracodawców jest zagadnienie finansowania szkoleń pracowniczych i wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia umiejętności pracowników, zwłaszcza tych związanych z koniecznością poniesienie znacznych kosztów. Pracodawcy często zastanawiają się czy mogą związać ze sobą na dłużej pracowników, którzy są szkoleni z budżetu przedsiębiorstwa. 

Jeśli pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenie, kurs czy studia z inicjatywy pracodawcy, a koszt tego typu szkolenia pokrywany jest przez pacodawcę może on wymagać konieczności podpisania tzw. lojalki. Lojalka to nic innego jak umowa podpisywana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na podstawie art. 103 Kodeksu pracy, zabezpieczająca uzasadniony interes pracodawcy. W umowie tej pracodawca może zastrzec od pracownika zwrot poniesionych kosztów szkolenia, jeśli pracownik zdecyduje się rozwiązać stosunek pracy przed upływem 3 lat od momentu zakończenia szkolenia. Pozwala to pracodawcy zabezpieczyć się przed poniesieniem kosztów, które później w wyniku opuszczenia pracownika miejsca pracy, nie przyniosłyby spodziewanych korzyści dla pracodawcy. Pamiętać przy tym należy, że umowa taka nie obowiżuje, gdy przed upływem 3 lat od szkolenie to pracodawca rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem.

W przypadku tego typu umów pracownikowi przusługuje urlop szkoleniowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a także pokrycie kosztów przejazdu na szkolenie, noclegu oraz diety, o ile są niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu. Świadczenia otrzymane przez pracownika w związku z podnoszeniem kwalifikacji, zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Szkolenia dla firm, kursy i szkolenia dla przedsiębiorstw

Firmy chcące rozwijać pracowników w sposób zorganizowany i zaplanowany dążą najczęściej do przyjęcia polityki szkoleniowej, a nawet oferują indywidualne i zespołowe budżety szkoleniowe, które pracownicy mogą wykorzystać na kursy i szkolenia dla firm. Wiele firm decyduje się również zaoferować szkolenia wewnętrzne oraz te przygotowane na zamówienie, zwłaszcza że rynek szkoleń dla firm jest bardzo bogaty i stale się rozwija. Szkolenie biznesowe przygotowane pod konkretną firmę pozwala dostosować jego program do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Jego przygotowanie zaczyna się od zbadania luk kompetencyjnych w zespole i na tej podstawie ustalenia działań szkoleniowych.

Czy warto inwestować w szkolenia pracownicze?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy szkolenia firmowe oraz szkolenia dla pracowników mogą przynosić korzyści przewyższające koszty szkoleń pracowniczych? Bez wątpienia tak, pod warunkiem że szkolenia pracowników, które realizujemy w przedsiębiorstwie są częścią przemyślanej polityki szkoleniowej. Oczywiście każdy łatwo znajdzie przykłady szkoleń firmowych, które nie wymagają planowania - na przykład zmieniające się przepisy podatkowe wymuszają na pracownikach działu księgowości i podatków zapoznanie się z nowymi regulacjami, co najczęściej realizowane jest w postaci specjalistycznego szkolenia czy kursu. Jeśli jednak celem szkoleń dla firm ma być rozwijanie umiejętności zarządzania strategicznego, motywowanie członków zespołu i zapobieganie ich wypaleniu zawodowemu, a także stałemu rozwojowi wiedzy i umiejętności, dużo lepsze efekty zaobserwujemy planując szkolenia w polityce szkoleniowej. Powinna ona określać cele szkoleń, zakres, formę i horyzont czasowy szkoleń, a także proponować sposoby pomiaru efektywności organizowanych szkoleń pracowniczych.

Szkolenia dla firm i pracowników, szkolenia firmowe i pracownicze!
Szkolenia pracownicze, kursy dla pracowników

Zapisz się i otrzymuj raz w tygodniu powiadomienia o nowych kursach dla firm i szkoleniach dla pracowników!