Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK)

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2 dniowe szkolenie w tematyce systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK). Celem szkolenia jest:
Dogłębne zrozumienie pojęć i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej –"atrybutowej” (OK/NOK), m.in. kontrola wzrokowa, sprawdziany go/nogo; zdobycie umiejętności wyboru i stosowania metod badania zdolności systemów kontroli alternatywnej (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010), szczególnie w zakresie trafnej interpretacji wyników oraz identyfikacji przyczyn negatywnej oceny systemu; zdobycie wiedzy pozwalającej na wsparcie wdrożenia wybranych metod oraz ocenę ich przydatności dla technik kontrolnych stosowanych w firmie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Dokonywać wyboru metody do oceny zdolności systemów kontroli alternatywnej.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą „Kappa” (Cross Tab) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą detekcji sygnałów (Signal detection) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą analityczną (Analytic method) wraz z interpretacją wyników.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są rodzaje i skutki błędów kontroli alternatywnej.
 • Które metody można zastosować dla kontroli wzrokowej, a które dla kontroli za pomocą sprawdzianów lub kontroli automatycznej.
 • Jaka jest pracochłonność poszczególnych metod.
 • Czym się kierować przy wyborze metody w przypadku kontroli nastawionej na wykrywanie wielu wad w jednym punkcie kontrolnym.
 • Jakie są wymagania dla wskaźników skuteczności kontroli alternatywnej.
 • Które wskaźniki można zastosować do kwalifikacji kontrolerów.
 • Jakie są możliwości wspomagania komputerowego w zakresie planowania i realizacji MSA.
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów.
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców.
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Inżynierowie procesu.
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949.
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Program szkolenia

1. Systemy pomiarowe dla właściwości mierzalnych a systemy do oceny alternatywnej (systemy pomiarowe „atrybutowe”, ocena OK/NOK) - porównanie.
2. Rodzaje błędów kontroli - błędy I i II rodzaju oraz ich skutki. Powtarzalność i niepoprawność systemu / kontrolera / sprawdzianu.
3. Przegląd stosowanych metod oceny zdolności systemów pomiarowych (m.in. wg MSA 4th Edition, 2010).
4. Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej („atrybutowej”) wg wytycznych MSA 4th Edition:

 • test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa" – Cross Tab Method),
 • wskaźniki oceny zdolności systemu kontroli alternatywnej - ocena błędów I i II rodzaju,
 • ocena powtarzalności, ocena niepoprawności dla poszczególnych kontrolerów i zespołu,
 • metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method),
 • identyfikacja obszaru błędnych decyzji kontrolerów,
 • szacowanie wskaźnika %R&R dla systemu kontrolnego (sprawdzianu),
 • metoda analityczna (Analytic Method),
 • ocena powtarzalności (EV) i niepoprawności („bias”) systemu kontrolnego (sprawdzianu),
 • wykres zdolności sprawdzianu (GPC – Gauge Performance Curve),
 • interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i poprawy skuteczności kontroli.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista

Gdzie i kiedy

Kraków 6-7 czerwiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 3-4 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 5-6 grudzień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!