Szkolenie

Excel w dziale personalnym

O szkoleniu

CELE I KORZYŚCI:

-Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
-Zminimalizowanie błędów w obliczeniach
-Zwiększenie ilości analiz i większa ich różnorodność
-Większa czytelność prezentowanych danych
-Wykorzystanie funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel dla różnego rodzaju obliczeń i obróbki danych, aby skrócić czas pracy i zminimalizować błędy kalkulacji
-Wykorzystanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie oraz analiz procesów personalnych, które wykonać przy ich użyciu
-Wykorzystanie funkcji tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
-Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
-Używanie tekstowych, czasu, logicznych, wyszukiwania, statystycznych i matematycznych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel dla podniesienia efektywności obliczeń i zminimalizowania wystąpienia błędów
-Używanie pełnego zakresu tabel przestawnych do dokonywania wszelkiego rodzaju analiz struktury i dynamiki z obszaru procesów personalnych
-Wykorzystanie funkcji i tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
-Samodzielne tworzenie formuł do obliczeń i kalkulacji stosując poznane funkcje
-Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
-Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
-Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich
Kto powinien wziąć udział?

osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w praktyce HR.

Program szkolenia

Analiza i planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, a cele firmy – czy masz kim zrealizować zadania postawione przez Zarząd? – wykorzystanie tabel przestawnych (pełny zakres funkcjonalności tabel przestawnych):

 • Wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
 • Analiza struktury i dynamiki absencji
 • Analiza struktury i dynamiki rotacji kadr
 • Analiza efektywności kanałów rekrutacyjnych pod kątem szybkości i kosztochłonności obsadzenia stanowiska pracy
 • Analiza krótko i długoterminowych celów firmy
 • Przygotowanie planu zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji strategii firmy

Możliwości:
Kalkulacja kosztów zatrudnienia
Obliczenia związane ze stażem pracy, określaniem dat przejścia na emeryturę, wejścia w wiek ochronny przy spełnieniu różnych warunków (np. praca w warunkach szkodliwych itp.)
Obliczenia związane z czasem pracy pracownika
Przygotowanie planów i ewidencji urlopowych
Kalkulacja  wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
Kalkulacja kosztów rotacji personelu
Ewidencja odzieży roboczej
Ewidencja szkoleń
Kalkulacja kosztów funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej nieobecności

Kalkulacja i analiza elementów kosztów pracowniczych – z zastosowaniem najistotniejszych funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne):

 • Zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • Formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki)
 • Elementy obliczeniowe
 • Pola obliczeniowe
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wykresy tabeli przestawnej

Możliwości:
Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
Analiza absencji
Przygotowanie budżetu na podstawie danych historycznych
Analiza rotacji kadr
Analiza ewidencji urlopowych
Analiza czasu pracy pracowników
Analiza kosztochłonności i efektywności procesu rekrutacji
Analiza szkoleń

Analiza obecnych systemów wynagrodzeń firmy po kątem dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorstwa – analiza z zastosowaniem tabel przestawnych c.d.:

 • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Wynagrodzenia a efektywność pracy
 • Mierniki wynagrodzeń

Przygotowanie budżetu płac i kosztów pracowniczych w odniesieniu do planów firmy i poziomu zatrudnienia – analiza z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego i tabel przestawnych c.d.:

 • Planowanie płac w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
 • Planowanie kosztów pracowniczych w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
 • Przygotowanie budżetów kosztów personalnych na podstawie planów

Raportowanie o stanie realizacji budżetów – przykładowe raporty z zastosowaniem formatowania warunkowego oraz ochrony danych:

 • Cele raportowania
 • Przygotowanie systemu raportowania
 • Wskaźniki, częstotliwość raportowania

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 października 2020
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1390 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!