Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/excel-w-dziale-personalnym-73773-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE I KORZYŚCI:

-Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
-Zminimalizowanie błędów w obliczeniach
-Zwiększenie ilości analiz i większa ich różnorodność
-Większa czytelność prezentowanych danych
-Wykorzystanie funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel dla różnego rodzaju obliczeń i obróbki danych, aby skrócić czas pracy i zminimalizować błędy kalkulacji
-Wykorzystanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie oraz analiz procesów personalnych, które wykonać przy ich użyciu
-Wykorzystanie funkcji tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
-Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
-Używanie tekstowych, czasu, logicznych, wyszukiwania, statystycznych i matematycznych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel dla podniesienia efektywności obliczeń i zminimalizowania wystąpienia błędów
-Używanie pełnego zakresu tabel przestawnych do dokonywania wszelkiego rodzaju analiz struktury i dynamiki z obszaru procesów personalnych
-Wykorzystanie funkcji i tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
-Samodzielne tworzenie formuł do obliczeń i kalkulacji stosując poznane funkcje
-Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
-Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
-Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich

Szkolenie skierowane jest do:

osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w praktyce HR.

Program szkolenia:

Analiza i planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, a cele firmy – czy masz kim zrealizować zadania postawione przez Zarząd? – wykorzystanie tabel przestawnych (pełny zakres funkcjonalności tabel przestawnych):

 • Wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
 • Analiza struktury i dynamiki absencji
 • Analiza struktury i dynamiki rotacji kadr
 • Analiza efektywności kanałów rekrutacyjnych pod kątem szybkości i kosztochłonności obsadzenia stanowiska pracy
 • Analiza krótko i długoterminowych celów firmy
 • Przygotowanie planu zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji strategii firmy

Możliwości:
Kalkulacja kosztów zatrudnienia
Obliczenia związane ze stażem pracy, określaniem dat przejścia na emeryturę, wejścia w wiek ochronny przy spełnieniu różnych warunków (np. praca w warunkach szkodliwych itp.)
Obliczenia związane z czasem pracy pracownika
Przygotowanie planów i ewidencji urlopowych
Kalkulacja  wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
Kalkulacja kosztów rotacji personelu
Ewidencja odzieży roboczej
Ewidencja szkoleń
Kalkulacja kosztów funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej nieobecności

Kalkulacja i analiza elementów kosztów pracowniczych – z zastosowaniem najistotniejszych funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne):

 • Zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • Formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki)
 • Elementy obliczeniowe
 • Pola obliczeniowe
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wykresy tabeli przestawnej

Możliwości:
Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
Analiza absencji
Przygotowanie budżetu na podstawie danych historycznych
Analiza rotacji kadr
Analiza ewidencji urlopowych
Analiza czasu pracy pracowników
Analiza kosztochłonności i efektywności procesu rekrutacji
Analiza szkoleń

Analiza obecnych systemów wynagrodzeń firmy po kątem dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorstwa – analiza z zastosowaniem tabel przestawnych c.d.:

 • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Wynagrodzenia a efektywność pracy
 • Mierniki wynagrodzeń

Przygotowanie budżetu płac i kosztów pracowniczych w odniesieniu do planów firmy i poziomu zatrudnienia – analiza z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego i tabel przestawnych c.d.:

 • Planowanie płac w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
 • Planowanie kosztów pracowniczych w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
 • Przygotowanie budżetów kosztów personalnych na podstawie planów

Raportowanie o stanie realizacji budżetów – przykładowe raporty z zastosowaniem formatowania warunkowego oraz ochrony danych:

 • Cele raportowania
 • Przygotowanie systemu raportowania
 • Wskaźniki, częstotliwość raportowania

Informacje o prelegentach:

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł brutto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Excel w dziale personalnym