Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/excel-w-logistyce-wykorzystanie-arkusza-kalkulacyjnego-do-optymalizacji-procesow-logistycznych-74743-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Excel w logistyce. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji procesów logistycznych.


  ID szkolenia: 74743
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Poznań Centrum
  Roosevelta 20
  68-829 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody klasyfikacji, prognozowania popytu, uzupełniania zapasów, planowania zakupów,

- nabycie wiedzy i umiejętności optymalizacji procesów w obszarze zaopatrzenia, zakupów,

- zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów,

- monitorowanie kosztów, ustalonych celów jakościowych i ilościowych osiąganych przez dostawców oraz dostawców usług.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadra wyższego i średniego szczebla zarządzająca dystrybucją wyrobów gotowych,
 • planiści zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów),
 • pracownicy działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki oraz controllingu.

Program szkolenia:

1.ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW – ISTOTA, PODSTAWOWE ZAGADNIENIA.

2. PROCESOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI.

3. SPOSOBY KLASYFIKACJI ZAPASÓW.

 • Metoda Pareto – rożne kombinacje, praktyczne zastosowanie.
 • Metoda XYZ, 123, CVA.
 • Zastosowanie MS Excel w klasyfikacji asortymentów.

4. ELEMENTY KOSZTOWE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI.

 • Praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów.
 • Prognozowanie i monitorowanie kosztów towarzyszących nabywaniu i dostarczaniu towarów.

5. ELEMENTY PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY.

 • Etapy procesu prognozowania.
 • Zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy.
 • Zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznych z zastosowaniem MS Excel).
 • Uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje).
 • Praktyczne aspekty budowania procesu prognozowania w przedsiębiorstwie (Plan S&OP).

6. POZIOM OBSŁUGI KLIENTA.

 • Relacje Trade-Off w łańcuchu dostaw.
 • Ustalanie strategii łańcucha dostaw.
 • Mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta.

7. ZAPAS ZABEZPIECZAJĄCY.

 • Zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru.
 • Praktyczne aspekty określenie zapasu bezpieczeństwa.
 • Zastosowanie MS Excel w szacowaniu zapasów bezpieczeństwa.

8. MODELE SYSTEMÓW UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW.

 • Klasyczne metody uzupełniania zapasu oparte na przeglądzie okresowym, zapasie minimalnym.
 • Praktyczne aspekty określania zapasów minimalnych i maksymalnych (min-max).
 • Zarządzanie buforem w oparciu o Teorię Ograniczeń.

9. KONCEPCJE STRATEGICZNE I TAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAPASAMI.

 • Zapasy konsygnacyjne – istotne założenia, jak wdrożyć.
 • Open To Buy.
 • VMI.
 • CPFR.

10. MIERNIKI OCENY ZAPASÓW.

 • Wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI).
 • Organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie.
 • Benchmarking wskaźników.

11. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI ORAZ PROGNOZOWANIE.

 • Dane niezbędne do rejestrowania w celu skutecznego raportowania zarządzania zapasami.
 • Ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji o uzupełnianiu zapasów oraz raportowanie.
 • Przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zapasami oraz prognozowanie.

12. WYKORZYSTYWANIE DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ.

 • Pozyskiwanie danych pierwotnych. Import i inne sposoby pobierania danych, np.: z plików zamkniętych jpg, PDF.
 • Korzystanie z danych publikowanych w Internecie.
 • Standaryzacja zgromadzonych danych, zmiana typu danych, operacje na datach.

13. ANALIZOWANIE TRANSAKCJI, SPORZĄDZANIE RAPORTÓW I SKUTECZNA PREZENTACJA WYNIKÓW.

 • Pulpity menedżerskie i raporty. Definiowanie przekazu, harmonogramy aktualizacji.
 • Projektowanie efektywnego modelu danych. Praca z tabelami.
 • Wykresy w EXCEL-u. Tabele i wykresy przestawne. Wykresy przebiegu w czasie.
 • Inne techniki wizualizacji: dynamiczne etykiety, wykresy w komórkach, Formatowanie warunkowe.

Informacje o prelegentach:

Ryszard Petrykowski. Praktyk, konsultant. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów. Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Excel w logistyce. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji procesów logistycznych.