Szkolenie

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH w MS Excel

O szkoleniu

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji
każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.Korzyści dla uczestników szkolenia:

zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych,
zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych,
poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych,
poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS Excel,
zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji,
zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:

pracownicy działów finansowo-księgowych zajmujący się przygotowaniem danych i sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych lub podlegających konsolidacji,
osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć pracę w jednostkach, które wchodzą w skład grup kapitałowych, zarówno w jednostkach nadrzędnych, jak i podrzędnych

Program szkolenia

1. Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

2. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych m.in.:

kontrola,
grupa kapitałowa i jej struktura – jednostka dominująca,
jednostki zależne, współzależne, stowarzyszone,
sprawozdanie skonsolidowane,
cena nabycia,
wartość firmy,
wyłączenia konsolidacyjne.

3. Zwolnienia z obowiązku konsolidacji.

4. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych. Procedury konsolidacyjne.

5. Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu skonsolidowanym. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6. Różnicę między polskimi a międzynarodowymi regulacjami.

7. Podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

8. Rozwiązywanie zadań - wybrane transakcje wewnątrzgrupowe m.in. (Bilans, RZiS, Cash Flow):

Utworzenie, nabycie jednostki zależnej, aport,
Koszty związane z objęciem udziałów,
Etapowe nabycia,
Zbycie jednostek,
Sprzedaż środków trwałych,
Obrót zapasami,
Pożyczki wewnątrzgrupowe,
Rozrachunki,
Wypłata dywidendy.

9. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego w MS Excel.

Czas trwania

9.00-15.45

Prelegenci

Cytat
eksperci FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 7 - 8 kwietnia 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1099 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/579/konsolidacja-sprawozdan-finansowych-warsztaty-praktyczne-w-ms-excel

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!