Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/obowiazki-platnika-z-uwzglednieniem-zmian-oraz-najwiekszej-ilosci-problemow-w-roku-2011roku-28262-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Obowiązki płatnika z uwzględnieniem zmian oraz największej ilości problemów w roku 2011roku


  ID szkolenia: 28262
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Stawowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Omówienie zmian wprowadzonych w zwolnieniach przychodów od stycznia 2011r.
2. Zmiany stanowiska organów skarbowych oraz sądów w sprawie opodatkowania świadczeń na rzecz pracownika:
• imprezy integracyjne
• szkolenia pracowników
• wykorzystanie samochodów służbowych oraz innych składników dla celów prywatnych pracownika
• inne świadczenia odpłatne lub częściowo odpłatne
3. Zmiany zakresu czynności wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
• otrzymane prezenty lub inne nabytki – darowizna czy nieodpłatne świadczenie
• świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny
• czynności niebędące przedmiotem prawnie skutecznej umowy
• nieoprocentowana lub umorzona pożyczka różne przypadki
• świadczenia ponoszone na pracownika i za pracownika
• kwestie zapewnienia dojazdu pracownia do miejsca pracy
4. Kwestie związane z delegacjami pracowników mobilnych w kontekście orzecznictwa sądów administracyjnych i ryzyka potraktowania wypłat delegacji jako składnika.
5. Opodatkowanego wynagrodzenie pod kątem orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie delegacji kierowców.
6. Niektóre typy przychodu ze stosunku pracy w kontekście największej ilości problemów:
• darowizna w miejsce wynagrodzenia – postępowanie organów podatkowych,
• ubiór uznany za służbowy,
• zapewnienie pracownikowi soczewek kontaktowych,
• zakwaterowanie a delegacja,
• zwrot kosztów dojazdu i noclegu dla osób nie będących pracownikami,
• przychód ze stosunku pracy po rozwiązaniu stosunku pracy,
• kwestie stosowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy pracownik nie uzyskał przychodu ze stosunku pracy, gdy nie miał wszystkich wypłat , gdy wypłata jest niższa od kosztów,
• podróż pracownika za granicę własnym samochodem,
• prezenty dla kontrahentów i pracowników kontrahentów – powstawanie przychodu,
• niektóre problemy związane z finansowaniem świadczeń na rzecz pracowników ze środków Funduszu Socjalnego,
• zwolnienia podatkowe związane ze świadczeniami na rzecz byłych pracowników podatnika którzy stali się emerytami.
7. Problematyka związana z opodatkowaniem niektórych świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom i wykonawcom dzieła:
• wyróżniki działalności wykonywanej osobiście w stosunku do umowy o pracę,
• wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło w kwocie przekraczającej 200 zł i mniejszych – zmiany w 2011 roku,
• ekwiwalenty i inne świadczenia wypłacane zleceniobiorcom a powstanie u nich przychodu i jego zwolnienia,
• wynagrodzenia sędziów sportowych i ekwiwalenty sędziów piłkarskich,
• zwrot kosztów podróży wykonawców dzieła i zleceniobiorców a przychód,
• opodatkowanie kontraktów menedżerskich,
• koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście w kontekście roli płatnika.

Informacje o prelegentach:

Sobiesław Szefer – specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 250 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 50 49. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Obowiązki płatnika z uwzględnieniem zmian oraz największej ilości problemów w roku 2011roku