Szkolenie wstęp do VBA w Excel

O szkoleniu

Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym, znajomość podstawowych zagadnień (odwołania, zakresy, arkusze, ...).

Nie jest wymagana znajomość tworzenia makr, języka SQL, ani pisania kodu w języku VBA.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz i raportów.

Program szkolenia

Makra

Rejestrowanie i edycja makr
Miejsca przechowywania makr
Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
Środowisko VBA

Visual Basic Editor i jego opcje
Skróty klawiszowe
Optymalizacja środowiska
Wstęp do programowania proceduralnego

Procedury: Function, Sub
Typy danych
Instrukcja warunkowa If...Then....Elseif....Else....End If
Instrukcja Case
Pętle do...loop while, until
Pętla for ... next
Instrukcje przerwania pętli (exit)
Ciągi znaków

Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
Konwersja na inne typy - niejawna i jawna
Funkcje przetwarzające ciągi znaków
Visual Basic

Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
Deklaracja zmiennych
Zasięg i czas życia zmiennych
Operatory i ich priorytety
Opcje modułów
Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
Obiekty, klasy, metody i własności
Zabezpieczanie kodu
Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
Debugging

Przetwarzanie krokowe
Okienko Locals
Okienko Immediate
Pułapki - Watches
Call Stack
Obsługa błędów

Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
Przechwytywanie i obsługa run-time errors
Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0
Model Obiektów Excel

Obiekt Application
Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, ....
Obiekt Selection
Kolekcja Range
Obiekt Cells
Wyświetlanie danych na pasku status (statusbar)
Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
Pomiar czasu za pomocą metody Timer
Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych

Referencje do zewnętrznych źródeł danych
Wykorzystanie biblioteki ADO
Obiekty ADO:
Connection
Command
Recordset
Łańcuch połączenia - connection string
Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL
Raportowanie

Wstęp do języka SQL
Podstawowe konstrukcje języka SQL (SELECT, UPDATE, INSERT INTO, DELETE)
Wywoływanie kwerend Microsoft Access z poziomu Excela
Formularze jako wsparcie w obsłudze baz danych

Czas trwania

09:00 - 16:00

Prelegenci

doświadczeni praktycy, trenerzy z bogatym doświadczeniem

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala NobleProg

50-249 Wrocław

Rydygiera 2a/22

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
1 710
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe (dostęp do strony wiki lub materiały w formie papierowej, notesy i długopisy), certyfikat papierowy (w języku polskim i angielskim), catering, obiady.
Zapisz się

Organizator

NobleProg
30-243 Kraków
Księcia Józefa 355/8
woj. małopolskie
Misja firmy Podnoszenie zdolności uczenia się, wiedzy oraz umiejętności naszych klientów. Co odróżnia NobleProg od innych firm? 1. Dzięki sprawnej wymianie informacji i umiejetności potrafimy działać bardziej efektywnie. 2. Nasi pracow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

NobleProg
30-243 Kraków Księcia Józefa 355/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!