Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-wstep-do-vba-w-excel-58899-id299

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie wstęp do VBA w Excel


  ID szkolenia: 58899
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala NobleProg
  Rydygiera 2a/22
  50-249 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 - 16:00
 • Organizator szkolenia:

  NobleProg
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym, znajomość podstawowych zagadnień (odwołania, zakresy, arkusze, ...).

Nie jest wymagana znajomość tworzenia makr, języka SQL, ani pisania kodu w języku VBA.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz i raportów.

Program szkolenia:

Makra

Rejestrowanie i edycja makr
Miejsca przechowywania makr
Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
Środowisko VBA

Visual Basic Editor i jego opcje
Skróty klawiszowe
Optymalizacja środowiska
Wstęp do programowania proceduralnego

Procedury: Function, Sub
Typy danych
Instrukcja warunkowa If...Then....Elseif....Else....End If
Instrukcja Case
Pętle do...loop while, until
Pętla for ... next
Instrukcje przerwania pętli (exit)
Ciągi znaków

Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
Konwersja na inne typy - niejawna i jawna
Funkcje przetwarzające ciągi znaków
Visual Basic

Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
Deklaracja zmiennych
Zasięg i czas życia zmiennych
Operatory i ich priorytety
Opcje modułów
Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
Obiekty, klasy, metody i własności
Zabezpieczanie kodu
Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
Debugging

Przetwarzanie krokowe
Okienko Locals
Okienko Immediate
Pułapki - Watches
Call Stack
Obsługa błędów

Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
Przechwytywanie i obsługa run-time errors
Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0
Model Obiektów Excel

Obiekt Application
Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, ....
Obiekt Selection
Kolekcja Range
Obiekt Cells
Wyświetlanie danych na pasku status (statusbar)
Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
Pomiar czasu za pomocą metody Timer
Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych

Referencje do zewnętrznych źródeł danych
Wykorzystanie biblioteki ADO
Obiekty ADO:
Connection
Command
Recordset
Łańcuch połączenia - connection string
Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL
Raportowanie

Wstęp do języka SQL
Podstawowe konstrukcje języka SQL (SELECT, UPDATE, INSERT INTO, DELETE)
Wywoływanie kwerend Microsoft Access z poziomu Excela
Formularze jako wsparcie w obsłudze baz danych

Informacje o prelegentach:

doświadczeni praktycy, trenerzy z bogatym doświadczeniem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1710 zł

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe (dostęp do strony wiki lub materiały w formie papierowej, notesy i długopisy), certyfikat papierowy (w języku polskim i angielskim), catering, obiady.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przed szkoleniem.

Wydarzenie: Szkolenie wstęp do VBA w Excel