Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel

O szkoleniu

Szkolenie jest poświęcone wielowymiarowej analizie przychodów i kosztów oraz analizie rentowności służącej do oceny centrów zysku na różnych poziomach odpowiedzialności.

Obejmuje prezentację możliwości zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wielowymiarowego analizowania sprzedaży i rentowności z wykorzystaniem mechanizmu tabel przestawnych.

Uczestnicy szkolenia, wspólnie z trenerem oraz samodzielnie, będą tworzyli wielowymiarowe raporty za pomocą tabel przestawnych oraz będą budowali i analizowali wielostopniowe rachunki marż pokrycia służące do oceny rentowności na wielu poziomach.
Kto powinien wziąć udział?
SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW:

ekonomicznych,
sprzedaży
controllingu
oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem istoty analizy wielowymiarowej i wielopoziomowej analizy rentowości, a także możliwościami tabel przestawnych i ich wykorzystaniem w analizie sprzedaży i rentowności.

Program szkolenia

Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel
Program:

1. OGRANICZENIA „TRADYCYJNEJ” ANALIZY W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Wielowymiarowa analiza z wykorzystaniem mechanizmu sortowania danych
Wielowymiarowa analiza z wykorzystaniem mechanizmu filtrowania
2. PODSTAWY ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ

Wymiary (kategorie) i miary
Zasady budowy tabeli przestawnej
3. ANALIZA SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ TABELI PRZESTAWNEJ

Zastosowanie różnych funkcji podsumowujących (m.in. suma, średnia, max, licznik, indeks)
Wielowymiarowa analiza struktury sprzedaży
Wielowymiarowa analiza dynamiki sprzedaży
Różne możliwości analizy w jednym raporcie
Sortowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej (w tym według czasu)
Wykorzystanie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej
4. ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI PRZESTAWNYMI

5. ANALIZA RENTOWNOŚCI W RACHUNKU KOSZTÓW PEŁNYCH I ZMIENNYCH

Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów pełnych
Wpływ doboru klucza rozliczeniowego kosztów na wysokość kosztów jednostkowych ceny sprzedaży
Analiza rentowności w rachunku kosztów pełnych
Analiza rentowności w rachunku kosztów zmiennych – wskaźnik marży pokrycia
6. WIELOSTOPNIOWE RACHUNKI MARŻ POKRYCIA

Istota oceny rentowności za pomocą wielostopniowego rachunku marży pokrycia
Konstrukcja wielostopniowego rachunku marży pokrycia w MS-Excel – wady i zalety poszczególnych rozwiązań
Analiza wielostopniowego rachunku marży pokrycia (wykorzystanie funkcji max.k, indeks i podaj.pozycję)
Sporządzanie wykresu skumulowanego zysku
Tworzenie wielostopniowego rachunku marży pokrycia za pomocą tabeli przestawnej
7. ZASTOSOWANIE MENEDŻERA SCENARIUSZY W ANALIZIE WYNIKU FINANSOWEGO I RENTOWNOŚCI

Zasady posługiwania się Menedżerem Scenariuszy, tworzenie ra-por¬tu, posługiwanie się nazwami komórek
Tworzenie planowanego rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego z wykorzystaniem Menedżera Scenariuszy
8. PREZENTACJA STUDIUM PRZYPADKU – WIELOWYMIAROWA I WIELOPOZIOMOWA ANALIZA RENTOWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE FIRMY DORADCZO-SZKOLENIOWEJ

Czas trwania

Dzień 1 10:00-17:00
Dzień 2 09:00-15:30

Prelegenci

Dr hab. Arkadiusz Januszewski
Prof. nadzw. w Katedrze Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

KIEROWNIK I WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UTP W BYDGOSZCZY.

WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING – NOWOCZESNE SYSTEMY OPARTE NA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE, NA STUDIACH MBA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ORAZ NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH MENEDŻERSKICH Z „ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe.

Opracował i prowadził takie szkolenia jak:

„Planowanie systemu informacji menedżerskiej”
„Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie”
„Excel w zarządzaniu”
„Rachunkowość zarządcza”
„Excel w zarządzaniu MŚP”
Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie analizy, projektowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu oraz systemów informatycznych.

Opracował m.in. metodykę projektowania i wdrożenia instrumentów controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych i usługowych w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”.

Gdzie i kiedy

Poznań 17-18 listopad 2016
Poznań, Budynek Delta

Poznań

Towarowa 35/403A

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 250
Cena zawiera:
  • udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/wp-content/themes/abc/generate_form.php?post_id=1157)
www.akademiacontrollingu.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!