Szkolenie: WYKORZYSTANIE MS EXCEL W FINANSACH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wykorzystanie-ms-excel-w-finansach-61745-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ukierunkowane jest na nabycie umiejętności pozwalających w optymalny sposób wykorzystać możliwości programu MS Excel w obszarze zarządzania finansami.
Korzyści dla uczestników:
• Usprawnienie pracy w programie MS EXCEL
• Poznanie funkcji i narzędzi programu przydatnych w obszarze finansów
• Zdobycie umiejętności automatyzacji przetwarzania danych na potrzeby zarządzania finansami.
• Tworzenie arkuszy obliczeniowych umożliwiających rozwiązywanie złożonych problemów finansowych
• Usprawnienie przetwarzania sprawozdań finansowych
• Umożliwienie konsolidacji danych pochodzących z różnych źródeł
• Możliwość szerokiej konsultacji z Trenerem w trakcie i po szkoleniu
Cały proces treningu objęty jest formą warsztatów przy komputerach

Szkolenie skierowane jest do:

- kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. finansów, controllingu
- kadry kierowniczej i pracowników działów finansowo-księgowych,
- analityków finansowych
- właścicieli firm

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne (20% czasu szkolenia)
• Budowa i obsługa skoroszytu i arkuszy (sprytne skróty klawiszowe)
• Formatowanie komórek - podstawowe, warunkowe i niestandardowe, (czyli dopasowywanie wyglądu i działania komórek do naszych potrzeb)
• Proste i złożone formuły obliczeniowe (możliwości i ograniczenia)
• Odwołania względne i bezwzględne w formułach
• Możliwości wprowadzania i importu danych do arkusza (pobieranie danych z bazy finansowo-księgowej)
• Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych (sprawdzanie zawartości arkusza za pomocą narzędzi MS Excel)
• Skuteczne sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych finansowych (pomocne funkcje i narzędzia)
2. Wybrane przypadki zastosowania programu MS Excel w obszarze finansów. (80% czasu szkolenia)
1. Automatyzacja procesu pobierania danych z bazy finansowo-księgowej na potrzeby wyliczania wskaźników oraz tworzenia sprawozdań i raportów finansowych
2. Jak skutecznie zabezpieczyć dane zgromadzone w arkuszach przed zniszczeniem i niepowołanym dostępem?
3. Jak stworzyć interaktywny arkusz monitoringu wybranych parametrów ekonomiczno-finansowych?
4. Tworzenie formuł obliczeniowych sprawnie działających na olbrzymich zbiorach danych (finansowe funkcje arkuszowe, formuły macierzowe, własne funkcje finansowe użytkownika)
5. Wykorzystanie funkcji arkuszowych MS Excel w celu wyszukiwania danych w sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach finansowych.
6. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Analizy progów rentowności jedno i wielo asortymentowe połączone z narzędziami analizy wrażliwości i symulacji.
7. Podejmowanie długoterminowych decyzji gospodarczych z wykorzystaniem funkcji i narzędzi arkuszowych i VBA.
8. Koniec możliwości arkusza = początek możliwości VBA. Wykonywanie żmudnych, powtarzalnych czynności przy pomocy rejestratora makr na ogromnych zbiorach danych.

Informacje o prelegentach:

Ekspert - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katedrze rachunkowości i controllingu Konsultant i współpracownik firm doradczych. Wysoko ceniony trener z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1100 - netto

Cena zawiera:

Ekspert - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katedrze rachunkowości i controllingu Konsultant i współpracownik firm doradczych. Wysoko ceniony trener z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Wydarzenie: WYKORZYSTANIE MS EXCEL W FINANSACH