Inspektor Ochrony Danych

O warsztatach

W związku z obowiązywaniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ciągłymi zmianami przepisów sektorowych powstaje potrzeba edukowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w podmiotach przetwarzających dane osobowe.

Systematyczna informatyzacja i wykorzystywanie w coraz większym zakresie systemów informatycznych w działalności instytucji oraz wypełnienie przez kierownictwo obowiązku zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa, stwarza konieczność nabycia, lub poszerzenia posiadanej przez IOD i audytora wewnętrznego, czy osób planujących poszerzać wiedzę z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz efektywnego badania bezpieczeństwa informacji w jednostce systemów.

Analizując potrzeby pod kątem zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry do pełnienia powyższych zadań, powstała koncepcja zorganizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, pozwalającego nabyć fachową wiedzę z zakresu prawa i praktyk w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i umiejętności do rzetelnego wykonywania nałożonych na IOD zadań, a nabyta wiedza przyczyni się to do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ich jednostkach.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

W szczególności szkolenie skierowane jest do:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • Administratorów danych osobowych,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w przedmiotowym zakresie, 
 • Pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • Pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Program warsztatu

 1. Pozycja i rola  Inspektora Ochrony Danych w organizacji.
 2. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 3. powierzanie danych osobowych do przetwarzania z uwzględnieniem obowiązków podmiotu przetwarzającego na przykładach praktycznych.
 4. udostępnianie danych osobowych – zasady i procedury.
 5. odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji.
 7. wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne do ich realizacji.
 8. obowiązki osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 9. przetwarzanie danych osobowych w organizacji.
 10. Monitorowanie zasobów na podstawie formularzy oceny ryzyka.
 11. Identyfikacja, przegląd zagrożeń i naruszeń danych osobowych. Źródła zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich klasyfikacja w oparciu o możliwe zdarzenia i straty dla organizacji/instytucji.
 12. Warsztaty i wskazówki praktyczne w zakresie stosowania zabezpieczeń w przypadku przetwarzania danych i informacji prawnie chronionych metodą tradycyjną oraz za pomocą urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet, zewnętrzne nośniki danych, itp.
 13. Odpowiedzialność oraz wskazówki dla użytkowników systemów informacyjnych w ramach codziennej pracy przy przetwarzaniu danych.
 14. Zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych i sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z braku wypełnienia wymagań prawnych po wdrożeniu Rozporządzenia UE, a w szczególności:
 15. dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie zgłaszania i reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO,
 16. dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
 17. dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz nowych klauzul w zakresie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO
 18. wprowadzenia zasad analizy wpływu na prywatność, w szczególności, gdy dany rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 19. dokumentacji i przygotowania nowych dokumentacji i zmian w przepisach w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia.
 20. Omówienie zmian niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (warsztaty praktyczne):
 21. praktyczne omówienie zmian w przepisach prawa pracy, w tym zasad prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej, zasad zbierania i przechowywania danych osobowych, stosowania systemu monitoringu wizyjnego, czy zasad przeprowadzania procesu rekrutacji,
 22. praktyczne omówienie zmian w zakresie ZFŚS,
 23. praktyczne omówienie zmian w przepisach o systemie oświaty,
 24. praktyczne omówienie zmian w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych i inne.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Stanisław Hady-Głowiak – Audytor wewnętrzny, wieloletni pracownik administracji publicznej, biegły sądowy ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 085
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!