Kontrole i odbiory w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego - zakres weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji przez uczestników i organy.

O konferencji

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- omówić proces odbioru inwestycji i związanej z nią kontroli w ramach procesu budowlanego
- przedstawić zakres kompetencji i procedur postępowania instytucji kontrolujących proces budowlane
- przedstawić wzory i zasady sporządzania prawidłowo przygotowanej dokumentacji odbiorczej
- omówić praktyczne aspekty korzystnie sporządzonych umów występujących w procesie
- wyposażyć Uczestników w nową wiedzę lub usystematyzować dotychczasowo posiadaną, dotyczącą procedur i uregulowań prawnych związanych z prawidłową realizacją procesu inwestycyjnego
- zapoznać Uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- kompleksową wiedzę na najwyższym poziomie pozwalającą na bezproblemowe przygotowanie do odbiorów i kontroli obiektów budowlanych
- katalog zadań i obowiązków poszczególnych uczestników procesy inwestycyjnego
- zasób wiedzy pozwalający na prawidłowe przygotowanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do sporządzenia w ramach zakończenia procesu budowlanego.
- możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia, a w szczególności z ekspertem prowadzącym
- zasady postępowania w przypadku uznania przez PINB naszego obiektu za postawiony bezprawnie
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

- uczestnicy procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora
- pracownicy nadzoru budowlanego oraz nadzoru technicznego
- inwestorzy prywatni i instytucjonalni realizujący inwestycje budowlane
- osoby samodzielnie pełniący funkcje techniczne w budownictwie
oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą tematyką

Program konferencji

Program szkolenia:1. Wstęp do warsztatów szkoleniowych.
Przedstawienie uczestników i trenera
Omówienie zakresu warsztatu szkoleniowego

2. Proces inwestycji budowlanych w pigułce – co, gdzie, kiedy?
Etapy procesu inwestycyjnego od koncepcji inwestycji po użytkowanie obiektu
Normy prawne dotyczące procesu inwestycji budowlanych
Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich kompetencje

3. Co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem inwestycji?
Wymogi terenowe / przestrzenne / środowiskowe / komunikacyjne / konstrukcyjne / technologiczne dla poszczególnych rodzajów zamierzeń inwestycyjnych.
Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
Sprawdzenie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z normami planistycznymi.

4. Co sprawdza organ przed wydaniem pozwolenia na budowę?
Zakres obowiązkowej dokumentacji do pozwolenia na budowę.
Kontrola postępowania ws. pozwolenia budowlanego.

5. Inwestor na budowie – płotka wśród rekinów, czy rekin wśród płotek? - co i jak zapisać w umowach aby nie stracić kontroli nad budową.
Wzorcowe klauzule umowne.
Jak przygotować wzór protokołu?

6. W imieniu inwestora … - kontrola budowy
Kiedy trzeba ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego?
Nadzór autorski – kto i kiedy może go sprawować

7. Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.
Harmonogram robót i nadzór nad robotami budowlanymi – jak egzekwować?
Raporty wykonawcy – kiedy warto?
Protokoły odbioru częściowego i końcowego – kto podpisuje, co warto w nich zamieścić?
Roboty ulegające zakryciu – jak dokumentować?

8. Dokumentacja powykonawcza a dokumentacja końcowa – czym się różnią?
Zakres obowiązkowej dokumentacji.
Jakiej dodatkowej dokumentacji warto żądać od wykonawcy?

9. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na użytkowanie i obowiązkowa kontrola.
Organ nadzoru na budowie – czyli kiedy PINB odwiedzi nasz teren budowy.
Zakres obowiązkowej kontroli.

10. Odstępstwo od projektu budowlanego – istotne czy nieistotne?
Klasyfikacja odstępstw od projektu.
Kara za odstępstwa od projektu.

11. Samowola budowla, przymusowa rozbiórka obiektów budowlanych, opłaty legalizacyjne i sankcje karne, czyli co grozi inwestorowi, jeżeli kontrola PINB uzna jego obiekt za posadowiony bezprawnie?

12. Kontrola stanu technicznego obiektu po oddaniu do użytkowania
Kontrole gwarancyjne i zgłaszanie wad.
Obiekty budowlane objęte obowiązkiem okresowej kontroli.
Zakres i dokumentacja kontroli okresowej.

13. Podsumowanie warsztatów praktycznych.


Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie wnoszą, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Prawnik, specjalista prawa budowlanego, prawa dot. nieruchomości zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w tym FIDIC. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ekspert zajmujący się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości połączonych z robotami budowlanymi.


Koszt szkolenia: 690.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena uwzględnia:
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- materiały dla każdego z uczestników: dydaktyczne i ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo

tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651
www.abilit.pl
mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia
www.szkoleniaidoradztwo.pl

Czas trwania

1 dzień (8 godz.)

Prelegenci

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Prawnik, specjalista prawa budowlanego, prawa dot. nieruchomości zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w tym FIDIC. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ekspert zajmujący się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości połączonych z robotami budowlanymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
690
Cena zawiera:
  • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.
Zapisz się

Organizator

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny
Łacnowa 58/11
woj. wielkopolskie
Abilit Szkolenia i Doradztwo – działamy, ponieważ jesteśmy pasjonatami tworzenia procesów pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich kwalifikacji. Istniejemy, ponieważ poszerzamy horyzonty i budujemy strategie. Wszystko, co robimy, robimy z zaa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny Łacnowa 58/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!