Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/kontrole-i-odbiory-w-ramach-budowlanego-procesu-inwestycyjnego-zakres-weryfikacji-prawidlowosci-realizacji-inwestycji-przez-uczestnikow-i-organy-55613-id47187

Informacje o konferencji

 • Kontrole i odbiory w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego - zakres weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji przez uczestników i organy.


  ID konferencji: 55613
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Prawo Budownictwo, architektura
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień (8 godz.)
 • Organizator konferencji:

  Abilit Szkolenia i Doradztwo
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- omówić proces odbioru inwestycji i związanej z nią kontroli w ramach procesu budowlanego
- przedstawić zakres kompetencji i procedur postępowania instytucji kontrolujących proces budowlane
- przedstawić wzory i zasady sporządzania prawidłowo przygotowanej dokumentacji odbiorczej
- omówić praktyczne aspekty korzystnie sporządzonych umów występujących w procesie
- wyposażyć Uczestników w nową wiedzę lub usystematyzować dotychczasowo posiadaną, dotyczącą procedur i uregulowań prawnych związanych z prawidłową realizacją procesu inwestycyjnego
- zapoznać Uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- kompleksową wiedzę na najwyższym poziomie pozwalającą na bezproblemowe przygotowanie do odbiorów i kontroli obiektów budowlanych
- katalog zadań i obowiązków poszczególnych uczestników procesy inwestycyjnego
- zasób wiedzy pozwalający na prawidłowe przygotowanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do sporządzenia w ramach zakończenia procesu budowlanego.
- możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia, a w szczególności z ekspertem prowadzącym
- zasady postępowania w przypadku uznania przez PINB naszego obiektu za postawiony bezprawnie

Konferencja skierowana jest do:

Grupa docelowa:

- uczestnicy procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora
- pracownicy nadzoru budowlanego oraz nadzoru technicznego
- inwestorzy prywatni i instytucjonalni realizujący inwestycje budowlane
- osoby samodzielnie pełniący funkcje techniczne w budownictwie
oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą tematyką

Program konferencji:

Program szkolenia:1. Wstęp do warsztatów szkoleniowych.
Przedstawienie uczestników i trenera
Omówienie zakresu warsztatu szkoleniowego

2. Proces inwestycji budowlanych w pigułce – co, gdzie, kiedy?
Etapy procesu inwestycyjnego od koncepcji inwestycji po użytkowanie obiektu
Normy prawne dotyczące procesu inwestycji budowlanych
Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich kompetencje

3. Co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem inwestycji?
Wymogi terenowe / przestrzenne / środowiskowe / komunikacyjne / konstrukcyjne / technologiczne dla poszczególnych rodzajów zamierzeń inwestycyjnych.
Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
Sprawdzenie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z normami planistycznymi.

4. Co sprawdza organ przed wydaniem pozwolenia na budowę?
Zakres obowiązkowej dokumentacji do pozwolenia na budowę.
Kontrola postępowania ws. pozwolenia budowlanego.

5. Inwestor na budowie – płotka wśród rekinów, czy rekin wśród płotek? - co i jak zapisać w umowach aby nie stracić kontroli nad budową.
Wzorcowe klauzule umowne.
Jak przygotować wzór protokołu?

6. W imieniu inwestora … - kontrola budowy
Kiedy trzeba ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego?
Nadzór autorski – kto i kiedy może go sprawować

7. Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.
Harmonogram robót i nadzór nad robotami budowlanymi – jak egzekwować?
Raporty wykonawcy – kiedy warto?
Protokoły odbioru częściowego i końcowego – kto podpisuje, co warto w nich zamieścić?
Roboty ulegające zakryciu – jak dokumentować?

8. Dokumentacja powykonawcza a dokumentacja końcowa – czym się różnią?
Zakres obowiązkowej dokumentacji.
Jakiej dodatkowej dokumentacji warto żądać od wykonawcy?

9. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na użytkowanie i obowiązkowa kontrola.
Organ nadzoru na budowie – czyli kiedy PINB odwiedzi nasz teren budowy.
Zakres obowiązkowej kontroli.

10. Odstępstwo od projektu budowlanego – istotne czy nieistotne?
Klasyfikacja odstępstw od projektu.
Kara za odstępstwa od projektu.

11. Samowola budowla, przymusowa rozbiórka obiektów budowlanych, opłaty legalizacyjne i sankcje karne, czyli co grozi inwestorowi, jeżeli kontrola PINB uzna jego obiekt za posadowiony bezprawnie?

12. Kontrola stanu technicznego obiektu po oddaniu do użytkowania
Kontrole gwarancyjne i zgłaszanie wad.
Obiekty budowlane objęte obowiązkiem okresowej kontroli.
Zakres i dokumentacja kontroli okresowej.

13. Podsumowanie warsztatów praktycznych.


Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie wnoszą, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Prawnik, specjalista prawa budowlanego, prawa dot. nieruchomości zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w tym FIDIC. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ekspert zajmujący się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości połączonych z robotami budowlanymi.


Koszt szkolenia: 690.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena uwzględnia:
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- materiały dla każdego z uczestników: dydaktyczne i ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo

tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651
www.abilit.pl
mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia
www.szkoleniaidoradztwo.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Prawnik, specjalista prawa budowlanego, prawa dot. nieruchomości zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w tym FIDIC. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ekspert zajmujący się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości połączonych z robotami budowlanymi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690,00 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Kontrole i odbiory w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego - zakres weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji przez uczestników i organy.