Szkolenia FIDIC: szkolenia z zawierania kontraktów zgodnych z FIDIC
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Szkolenia FIDIC: szkolenia z zawierania kontraktów zgodnych z FIDIC

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (28)
1

Szkolenia FIDIC: szkolenia z zawierania kontraktów zgodnych z FIDIC Szkolenia FIDIC: szkolenia z zawierania kontraktów zgodnych z FIDIC

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (28)
1
Zobacz również

FIDIC (z angielskiego: International Federation of Consulting Engineers), czyli Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – jest to organizacja o działaniu ogólnoświatowym powstała w 1913 roku z siedzibą w Genewie. Jej głównym zadaniem jest definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentowanie niezależnych inżynierów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii.

FIDIC znana jest powszechnie z przygotowywania tzw. Warunków Kontraktowych (Conditions of Contract), czyli wydawnictwa zawierającego szczegółowy opis standardów przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz wzorce umów i zapisów umownych. Warunki Kontraktowe FIDIC wydawane są od 1999 roku i stanowią międzynarodowy standard przy podpisywaniu kontraktów i umów w branżach technologicznych, w tym na inwestycje budowlane. Są powszechnie stosowane m.in. w umowach zawieranych w ramach projektów unijnych oraz kontraktach zlecanych firmom przez Bank Światowy.

Również w Polsce warunki kontraktowe oparte o FIDIC zdobywają coraz szersze uznanie, aczkolwiek podkreśla się również, że wiele polskich firm nie jest przygotowanych do stosowania tak wysokich standardów. Z tego powodu warto rozważyć szkolenia i kursy dla pracowników zaangażowanych w zawieranie umów, zwłaszcza że rozważane jest wprowadzenie FIDIC do polskiego prawa budowlanego, a zwłaszcza w dziedzinie zamówień publicznych w branżach infrastrukturalnych, takich jak budownictwo drogowe, kolejnictwo czy budowa lotnisk.

Na rynku oferowane są liczne warsztaty praktyczne ze stosowania warunków FIDIC, w tym z tytułu kontraktów na roboty budowlane realizowanych w ramach Prawa Zamówień Publicznych, z których listą pomogą się Państwo zapoznać powyżej. Najpowszechniej stosowane wzorce kontraktowe to Warunki Kontraktowe dla Budowy – stosowane w przypadku robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego (tzw. czerwona książka) (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer) oraz Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (tzw. żółta książka) (Conditions of Contract for Plant and Design-Build). Popularność tych Warunków Kontraktowych wynika z ich powszechności oraz uniwersalności, co w znaczny sposób ogranicza ryzyko i ułatwia realizację inwestycji budowlanych.

Dlaczego kontrakty budowlane w zamówieniach publicznych tak często opierają się o zasady FIDIC?

Kontrakty budowlane, zwłaszcza w zamówieniach publicznych, oparte są o zasady FIDIC, ponieważ zebrane tam klauzule umowne mają charakter uniwersalny i są powszechnie stosowane w wielu krajach świata. Zasady te szczegółowo opisują przebieg inwestycji budowlanych, a dokładniej obowiązki zamawiającego (czyli inwestora) oraz wykonawcy budowy oraz inżyniera kontraktu jako podmiotu administrującego przedsięwzięciem. Pozwala to zapewnić lepszą współpracę, zminimalizować ryzyka prawne i kontraktowe oraz szybciej znaleźć wypracować treść kontraktu, dzięki używaniu powszechnie znanych zasad, reguł i zapisów. 

W jakich miastach odbywają się kursy FIDIC?

Z naszych danych wynika, że większość kursów z FIDIC dostępna jest w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Dodatkowo popularne są szkolenia wyjazdowe odbywające się z reguły w Zakopanem.

Szkolenia z FIDIC


Newsletter