Baza kursów i szkoleń FIDIC w całej Polsce!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów FIDIC planowanych w najbliższym czasie
 • Poznaj ich program, informacje o trenerach prowadzących zajęcia i koszty
 • Wybierz szkolenie FIDIC dla siebie i zgłoś się online
baza szkoleń i kursów FIDIC

Szkolenia FIDIC: 11

 • Wrocław, 9-10 czerwiec 2022
 • 1 580 zł
1 580 zł
 • Warszawa, 28 luty 2014
 • 200 zł
200 zł
 • Wrocław, 11-12 wrzesień 2014
 • 900 zł
900 zł
Artykuł

Warunki Kontraktowe FIDIC: szkolenia i kursy

FIDIC to nazwa Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów – organizacji, która za cel stawia sobie określanie i popularyzowanie dobrych praktyk przy realizacji zamówień na roboty budowlane oraz inne inwestycje. Jednak tym mianem powszechnie określa się warunki kontraktowe stosowane powszechnie na całym świecie. Czym dokładnie są i jakie jest ich znaczenie? Jak wdrażać stosowanie warunków FIDIC w firmie dzięki profesjonalnym kursom, warsztatom i szkoleniom?

Warunki kontraktowe FIDIC

FIDIC to zestaw wzorców kontraktowych – swoistych „szablonów”, na podstawie których mogą być zawierane umowy między inwestorem a wykonawcą. Mogą one być wykorzystywane, gdy w grę wchodzą inwestycje budowlane i pokrewne. Chętnie sięga się po nie zwłaszcza, gdy w grę wchodzą zamówienia publiczne. Warto jednak pamiętać, że warunki kontraktowe FIDIC bynajmniej nie są regulacjami prawnymi, a zbiorem dobrych praktyk. Oznacza to, że ich wdrożenie powinno się odbywać zawsze ze świadomością, że nie zastępują one przepisów kodeksu cywilnego czy kodeksu handlowego.

Same warunki kontraktowe FIDIC są podzielone na kilka kategorii – adekwatnie dopasowanych do specyfiki różnych umów zawieranych na rynku. Wymogi dotyczącego każdej z nich są zawarte w odpowiedniej „książce”. Bez względu na typ realizowanego projektu, kluczową kwestią jest jednak powołanie inżyniera kontraktu, który jest swoistym pośrednikiem między jedną a drugą stroną oraz czuwa nad dotrzymywaniem ustaleń i przebiegiem procesu budowlanego.

Typy kontraktów FIDIC

W najnowszej wersji warunków FIDIC znajduje się pięć książek, dostosowanych do różnego rodzaju typów robót. Są to:

 • czerwona książka (Conditions of Contract for Construction), zawierająca warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego – stosuje się ją wówczas, gdy to zamawiający dostarcza dokumentacji projektowej,
 • żółta książka (Conditions of Contract for Plant and Design-Build) to „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę” – stosuje się ją, kiedy to wykonawca, w porozumieniu z zamawiającym przygotowuje projekt, a następnie przeprowadza roboty,
 • srebrna książka (Conditions of Contract for Construction) – to „Warunki Kontraktu na realizację EPC”, a więc pod klucz, wykorzystywana kiedy to wykonawca samodzielnie wykonuje projekt i przeprowadza wszystkie prace,
 • biała książka (Client/consultant model services agreement), czyli „Wzór umowy o usługach klient/konsultant” – stosowana w relacjach związanych z obsługą klienta,
 • zielona książka (Short Form of Contract) – zawiera zasady sporządzania skróconej wersji umowy.
Dlaczego warto korzystać z FIDIC?

Chociaż warunki kontraktowe FIDIC są przyjmowane na polskim rynku z dużym dystansem – głównie z uwagi na to, że kładzie się w nich nacisk na równy rozkład ryzyk pomiędzy inwestorem a wykonawcą – ich wdrożenie znacząco usprawnia realizację kontraktów i pozwala zachować najwyższą jakość współpracy. Dlatego warto zasięgnąć wiedzy w tym zakresie i wykorzystać standardy obowiązujące na rynku międzynarodowym.

Również w Polsce warunki kontraktowe oparte o FIDIC zdobywają coraz szersze uznanie, aczkolwiek podkreśla się również, że wiele polskich firm nie jest przygotowanych do stosowania tak wysokich standardów. Z tego powodu warto rozważyć szkolenia i kursy FIDIC dla pracowników zaangażowanych w zawieranie umów, zwłaszcza że rozważane jest wprowadzenie FIDIC do polskiego prawa budowlanego, w tym w obszarze kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych w branżach infrastrukturalnych, takich jak budownictwo drogowe, kolejnictwo czy budowa lotnisk.

Szkolenia z warunków kontraktowych FIDIC w 2021 roku

Na rynku oferowane są liczne warsztaty praktyczne ze stosowania warunków FIDIC, w tym z tytułu kontraktów na roboty budowlane realizowanych w ramach Prawa Zamówień Publicznych, z których listą pomogą się Państwo zapoznać powyżej. Najpowszechniej stosowane wzorce kontraktowe to Warunki Kontraktowe dla Budowy – stosowane w przypadku robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego (tzw. czerwona książka) (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer) oraz Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (tzw. żółta książka) (Conditions of Contract for Plant and Design-Build). Popularność tych Warunków Kontraktowych wynika z ich powszechności oraz uniwersalności, co w znaczny sposób ogranicza ryzyko i ułatwia realizację inwestycji budowlanych.

W jakich miastach odbywają się szkolenia i kursy FIDIC?

Z naszych danych wynika, że większość warsztatów, szkoleń i kursów z FIDIC dostępna jest w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Dodatkowo popularne są szkolenia wyjazdowe w Zakopanem. Przeciętna cena szkolenia fidic to od 600 zł za szkolenie jednodniowe, do nawet 2 200 zł w przypadku szkoleń 3-dniowych. Szkolenia online okazują się z reguły mniej kosztowne, niż szkolenia stacjonarne, a jednocześnie niezwykle efekektywne. W dzisiejszych czasach szkolenia FIDIC online organizowane są w trybie na żywo - rolę sali szkoleniowej spełnia platforma do wideokonferencji, taka jak Microsoft Teams czy Zoom.

Federacja FIDIC

FIDIC (z angielskiego: International Federation of Consulting Engineers), czyli Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – jest to organizacja o działaniu ogólnoświatowym powstała w 1913 roku z siedzibą w Genewie. Jej głównym zadaniem jest definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentowanie niezależnych inżynierów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii.

FIDIC dała się poznać poprzez przygotowanie tzw. Warunków Kontraktowych (Conditions of Contract), czyli wydawnictwa zawierającego szczegółowy opis standardów przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz wzorce umów i zapisów umownych. Warunki Kontraktowe FIDIC organizacja wydaje od 1999 roku. Aktualnie stanowią one międzynarodowy standard przy podpisywaniu kontraktów i umów w branżach technologicznych, w tym na inwestycje budowlane. Są powszechnie stosowane m.in. w umowach zawieranych w ramach projektów unijnych oraz kontraktach zlecanych firmom przez Bank Światowy.

Dlaczego kontrakty budowlane w zamówieniach publicznych tak często opierają się o zasady FIDIC?

Kontrakty budowlane, zwłaszcza w zamówieniach publicznych, oparte są o zasady FIDIC, ponieważ zebrane tam klauzule umowne mają charakter uniwersalny i są powszechnie stosowane w wielu krajach świata. Zasady te szczegółowo opisują przebieg inwestycji budowlanych, a dokładniej obowiązki zamawiającego (czyli inwestora) oraz wykonawcy budowy oraz inżyniera kontraktu jako podmiotu administrującego przedsięwzięciem. Pozwala to zapewnić lepszą współpracę, zminimalizować ryzyka prawne i kontraktowe oraz szybciej znaleźć wypracować treść kontraktu, dzięki używaniu powszechnie znanych zasad, reguł i zapisów. Dlatego też coraz więcej krajów wprowadza warunki do prawodastwa krajowego, wymaga tego m.in. Unia Europejska przy szczególnie dużych kontraktach.

Szkolenia z FIDIC

Warunki Kontraktowe FIDIC: szkolenia i kursy
Szkolenia FIDIC, kursy FIDIC

Zapisz się i otrzymuj raz w tygodniu powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach FIDIC!