Znajdź szkolenie FIDIC: warunki kontraktowe FIDIC!

 • Sprawdź szkolenia FIDIC online oraz stacjonarne w najbliższym czasie
 • Poznaj program zajęć, cenę i zapisz się na szkolenie FIDIC przez Internet!
szkolenie FIDIC

Szkolenia FIDIC: 9

 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 9 640 zł
9 640 zł
 • już od 1 881 zł
1 881 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 2 318 zł
2 318 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł

Kontrakty budowlane

 • już od 995 zł
995 zł
Artykuł

Szkolenie FIDIC: poznaj Warunki Kontraktowe FIDIC.

Dowiedz się co to jest FIDIC oraz czym sąwarunki kontraktowe FIDIC? Poznaj szkolenia FIDIC, które pozwolą Ci poznać i zacząć stosować warunki kontraktowe FIDIC w trakcie zawierania umów na kontrakty budowlane i pokrewne.

Spis treści:
 1. FIDIC
 2. Warunki kontaktowe FIDIC
 3. Typy kontraktów FIDIC
 4. Dlaczego warto korzystać z warunków FIDIC?
 5. Szkolenia FIDIC
 6. Gdzie znaleźć szkolenie FIDIC?
 7. Federacja FIDIC
FIDIC

Co to jest FIDIC? FIDIC to nazwa Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) – organizacji, która za cel stawia sobie określanie i popularyzowanie dobrych praktyk przy realizacji zamówień na roboty budowlane oraz inne inwestycje. FIDIC założona została w belgijskiej Gandawie w 1913 roku przez przedstawicieli kilku stowarzyszeń inżynierów konsultantów z Belgii, Szwajcarii oraz Francji. Z biegiem lat do FIDIC dołączyły organizacje z innych krajów i aktualnie zrzasza ona 94 państwa, w tym Polskę. Z ramienia Polski w FIDIC członkiem federacji jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Pod nazwą FIDIC w języku potocznym występuje jednak nie tylko organizacja, ale też warunki kontraktowe stosowane powszechnie na całym świecie przygotowane pod egidą tej organizacji.

Warunki kontraktowe FIDIC

Co to są warunki kontraktowe FIDIC? Warunki kontraktowe FIDIC to zestaw wzorców kontraktowych – swoistych „szablonów”, na podstawie których mogą być zawierane umowy między inwestorem a wykonawcą. Mogą one być wykorzystywane, gdy w grę wchodzą inwestycje budowlane i pokrewne. Chętnie sięga się po nie zwłaszcza, gdy w grę wchodzą zamówienia publiczne. Warto jednak pamiętać, że warunki kontraktowe FIDIC bynajmniej nie są regulacjami prawnymi, a zbiorem dobrych praktyk. Oznacza to, że ich wdrożenie powinno się odbywać zawsze ze świadomością, że nie zastępują one przepisów kodeksu cywilnego czy kodeksu handlowego.

Same warunki kontraktowe FIDIC są podzielone na kilka kategorii – adekwatnie dopasowanych do specyfiki różnych umów zawieranych na rynku. Wymogi dotyczącego każdej z nich są zawarte w odpowiedniej „książce”. Bez względu na typ realizowanego projektu, kluczową kwestią jest jednak powołanie inżyniera kontraktu, który jest swoistym pośrednikiem między jedną a drugą stroną oraz czuwa nad dotrzymywaniem ustaleń i przebiegiem procesu budowlanego.

Typy kontraktów FIDIC

W najnowszej wersji warunków FIDIC znajduje się pięć książek, dostosowanych do różnego rodzaju typów robót. Są to:

 • czerwona książka (Conditions of Contract for Construction), zawierająca warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego – stosuje się ją wówczas, gdy to zamawiający dostarcza dokumentacji projektowej,
 • żółta książka (Conditions of Contract for Plant and Design-Build) to „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę” – stosuje się ją, kiedy to wykonawca, w porozumieniu z zamawiającym przygotowuje projekt, a następnie przeprowadza roboty,
 • srebrna książka (Conditions of Contract for Construction) – to „Warunki Kontraktu na realizację EPC”, a więc pod klucz, wykorzystywana kiedy to wykonawca samodzielnie wykonuje projekt i przeprowadza wszystkie prace,
 • biała książka (Client/consultant model services agreement), czyli „Wzór umowy o usługach klient/konsultant” – stosowana w relacjach związanych z obsługą klienta,
 • zielona książka (Short Form of Contract) – zawiera zasady sporządzania skróconej wersji umowy.
Dlaczego warto korzystać z warunków FIDIC?

Chociaż warunki kontraktowe FIDIC są przyjmowane na polskim rynku z dużym dystansem ich wdrożenie znacząco usprawnia realizację kontraktów i pozwala zachować najwyższą jakość współpracy. Dlatego warto zasięgnąć wiedzy w tym zakresie i wykorzystać standardy obowiązujące na rynku międzynarodowym. Z roku na rok warunki kontraktowe oparte o FIDIC zdobywają coraz szersze uznanie, aczkolwiek podkreśla się również, że wiele polskich firm nie jest przygotowanych do stosowania tak wysokich standardów. Z tego powodu warto rozważyć szkolenie FIDIC dla pracowników zaangażowanych w zawieranie umów, zwłaszcza że rozważane jest wprowadzenie FIDIC do polskiego prawa budowlanego, w tym w obszarze kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych w branżach infrastrukturalnych, takich jak budownictwo drogowe, kolejnictwo czy budowa lotnisk.

Kontrakty budowlane, zwłaszcza w zamówieniach publicznych, oparte są coraz częściej o zasady FIDIC, ponieważ zebrane tam klauzule umowne mają charakter uniwersalny i są powszechnie stosowane w wielu krajach świata. Zasady te szczegółowo opisują przebieg inwestycji budowlanych, a dokładniej obowiązki zamawiającego (czyli inwestora) oraz wykonawcy budowy oraz inżyniera kontraktu jako podmiotu administrującego przedsięwzięciem. Pozwala to zapewnić lepszą współpracę, zminimalizować ryzyka prawne i kontraktowe oraz szybciej znaleźć wypracować treść kontraktu, dzięki używaniu powszechnie znanych zasad, reguł i zapisów. Dlatego też coraz więcej krajów wprowadza warunki do prawodastwa krajowego, wymaga tego m.in. Unia Europejska przy szczególnie dużych kontraktach.

Szkolenia FIDIC

Na rynku oferowane są liczne warsztaty praktyczne ze stosowania warunków FIDIC, w tym z tytułu kontraktów na roboty budowlane realizowanych w ramach Prawa Zamówień Publicznych, z których listą pomogą się Państwo zapoznać powyżej. Najpowszechniej stosowane wzorce kontraktowe to Warunki Kontraktowe dla Budowy – stosowane w przypadku robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego (tzw. czerwona książka) (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer) oraz Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (tzw. żółta książka) (Conditions of Contract for Plant and Design-Build). Popularność tych Warunków Kontraktowych wynika z ich powszechności oraz uniwersalności, co w znaczny sposób ogranicza ryzyko i ułatwia realizację inwestycji budowlanych.

Gdzie znaleźć szkolenie FIDIC?

Szkolenie FIDIC znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach. Prym wiodą Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Łódź. Popularne są również szkolenia wyjazdowe w Zakopanem. Przeciętna cena szkolenia Fidic to od 600 zł za szkolenie jednodniowe, do nawet 2 200 zł w przypadku szkoleń 3-dniowych. Coraz częściej ogranizowane są również szkolenia Fidic online, które są również mniej kosztowne, niż szkolenia stacjonarne. Szkolenia FIDIC online organizowane są w trybie na żywo - rolę sali szkoleniowej spełnia platforma do wideokonferencji, taka jak Microsoft Teams czy Zoom.

Federacja FIDIC

FIDIC (z angielskiego: International Federation of Consulting Engineers), czyli Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – jest to organizacja o działaniu ogólnoświatowym powstała w 1913 roku z siedzibą w Genewie. Jej głównym zadaniem jest definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentowanie niezależnych inżynierów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii.

FIDIC dała się poznać poprzez przygotowanie tzw. Warunków Kontraktowych (Conditions of Contract), czyli wydawnictwa zawierającego szczegółowy opis standardów przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz wzorce umów i zapisów umownych. Warunki Kontraktowe FIDIC organizacja wydaje od 1999 roku. Aktualnie stanowią one międzynarodowy standard przy podpisywaniu kontraktów i umów w branżach technologicznych, w tym na inwestycje budowlane. Są powszechnie stosowane m.in. w umowach zawieranych w ramach projektów unijnych oraz kontraktach zlecanych firmom przez Bank Światowy.
Szkolenia z FIDIC

Szkolenie FIDIC: poznaj Warunki Kontraktowe FIDIC.
Szkolenie FIDIC

Zapisz się i otrzymuj raz w tygodniu powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie FIDIC!