Znajdź kurs kpp oraz szkolenia z pierwszej pomocy!

 • Sprawdź dostępne szkolenia pierwsza pomoc i kursy z pierwszej pomocy (kpp)
 • Poznaj terminy kursów, program zajęć oraz ceny
 • Zamów kurs kpp dla firmy lub dla siebie!
kursy pierwszej pomocy, szkolenia z pierwszej pomocy
Artykuł

Kursy pierwszej pomocy i KPP - co warto o nich wiedzieć?

Sytuacje awaryjne mogą się zdarzyć w każdym miejscu i czasie, dlatego zdolność do udzielenia pierwszej pomocy staje się umiejętnością kluczową. Kursy pierwszej pomocy i Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) stanowią nieodłączny element przygotowania do skutecznego reagowania w nagłych sytuacjach medycznych. Jednakże, zanim zdecydujemy się na uczestnictwo w takim kursie, warto zgłębić kilka kluczowych kwestii. Czym są kursy pierwszej pomocy i KPP? Jakie umiejętności można zdobyć? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co warto wiedzieć o kursach pierwszej pomocy, aby zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do udzielenia pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy to program szkoleniowy, który ma na celu nauczenie uczestników podstawowych umiejętności udzielania pomocy w nagłych sytuacjach medycznych lub wypadkach. Celem kursu jest zazwyczaj zwiększenie świadomości i kompetencji osób w zakresie pierwszej pomocy, aby umożliwić im szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej.

W trakcie kursu uczestnicy mogą być szkoleni z różnych aspektów pierwszej pomocy, takich jak:

 1. Reanimacja krążeniowo-oddechowa: Blok ten to przede wszystkim nauka udzielania pomocy osobie, u której zatrzymało się serce lub która nie oddycha.
 2. Ocena sytuacji: Uczestnicy uczą się jak ocenić otoczenie, zidentyfikować zagrożenia i określić, czy miejsce jest bezpieczne dla świadczenia pomocy.
 3. Pomoc w przypadku krwotoków: Szkolenie z zatrzymywania krwawienia przy użyciu odpowiednich opatrunków i ucisków.
 4. Postępowanie w przypadku obrażeń: Uczestnicy dowiadują się, jak postępować w przypadku różnych obrażeń, takich jak złamania, skręcenia czy oparzenia.
 5. Pomoc w przypadku utraty przytomności: Nauka postępowania, gdy osoba straciła przytomność, ale nadal oddycha.
 6. Zastosowanie defibrylatora automatycznego (AED): Szkolenie z korzystania z urządzenia, które dostarcza elektryczne impulsy w celu przywrócenia rytmu serca.

Kursy pierwszej pomocy są często organizowane przez różne instytucje, takie jak organizacje charytatywne, stowarzyszenia ratowników medycznych, czy lokalne służby zdrowia. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest istotna dla każdej osoby, ponieważ umożliwia szybką reakcję w sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

Kurs KPP: Kalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs pierwszej pomocy i kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy to dwa różne poziomy szkolenia w zakresie udzielania pomocy medycznej. Oto główne różnice między nimi:

 1. Zakres umiejętności:

  • Kurs pierwszej pomocy: Jest to podstawowy kurs, który obejmuje naukę podstawowych umiejętności udzielania pomocy w nagłych sytuacjach, takich jak reanimacja krążeniowo-oddechowa, zatrzymanie krwawienia, postępowanie w przypadku utraty przytomności, itp.
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: Ten kurs jest bardziej zaawansowany i obejmuje szerszy zakres umiejętności. Uczestnicy są szkoleni w bardziej zaawansowanych technikach ratowniczych, takich jak obsługa defibrylatora automatycznego (AED), zaawansowane techniki resuscytacyjne, ocena i zarządzanie różnymi typami obrażeń, a także bardziej kompleksowe podejście do sytuacji awaryjnych.
 2. Czas trwania:

  • Kurs pierwszej pomocy: Jest zazwyczaj krótszy i skupia się głównie na podstawowych umiejętnościach, co pozwala na szybkie przekazanie podstawowej wiedzy.
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: Może być dłuższy, ponieważ obejmuje bardziej szczegółowe i zaawansowane zagadnienia.
 3. Grupa docelowa:

  • Kurs pierwszej pomocy: Jest przeznaczony dla szerokiej grupy ludzi, w tym pracowników biurowych, rodziców, nauczycieli, a także każdej osoby zainteresowanej podstawowymi umiejętnościami pierwszej pomocy.
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: Jest często skierowany do osób pracujących w zawodach związanych z opieką zdrowotną, służbami ratowniczymi, opieką nad pacjentami czy innymi profesjami, gdzie wymagane jest bardziej zaawansowane szkolenie.

W skrócie, kurs pierwszej pomocy jest bardziej ogólny i obejmuje podstawowe umiejętności, podczas gdy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest bardziej zaawansowany i skierowany głównie do osób, które potrzebują bardziej kompleksowego szkolenia w obszarze pomocy medycznej.

Kursy pierwszej pomocy dla biznesu i pracowników

Organizowanie kursów pierwszej pomocy dla pracowników firm, nawet tych spoza sektora medycznego czy ratowniczego, przynosi wiele korzyści. Oto kilka powodów, dla których firmy decydują się na organizację takich szkoleń:

 1. Bezpieczeństwo pracowników: Szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy zwiększa ogólne bezpieczeństwo w miejscu pracy. W sytuacjach nagłych pracownicy są bardziej pewni siebie i przygotowani do udzielenia pomocy swoim kolegom, co może skrócić czas reakcji i poprawić szanse na pełne odzyskanie zdrowia poszkodowanego.

 2. Zakładowa kultura bezpieczeństwa: Organizacja kursów pierwszej pomocy wspiera rozwijanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownicy zdobywają świadomość, że firma dba o ich bezpieczeństwo, co wpływa na atmosferę pracy i zwiększa zaangażowanie pracowników.

 3. Redukcja ryzyka wypadków: Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i sytuacji ryzykownych w miejscu pracy. W rezultacie firma może podjąć odpowiednie kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków.

 4. Zgodność z przepisami: W wielu krajach istnieją przepisy dotyczące obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy w miejscach pracy. Organizacja kursów pierwszej pomocy pozwala firmie spełnić te wymagania prawne.

 5. Ochrona wizerunku firmy: Firma, która dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i podejmuje działania na rzecz ich zdrowia, buduje pozytywny wizerunek. To może wpływać pozytywnie na opinie pracowników, klientów, a także partnerów biznesowych.

 6. Szybsza reakcja w nagłych sytuacjach: Szkoleni pracownicy są w stanie szybko reagować w nagłych sytuacjach, co może znacznie zminimalizować szkody wynikające z wypadków czy nagłych zachorowań.

 7. Elastyczność zespołu: Posiadanie pracowników przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy sprawia, że zespół staje się bardziej elastyczny. Może to być szczególnie ważne w sytuacjach, gdy profesjonalna pomoc medyczna nie jest od razu dostępna.

Podsumowując, organizowanie kursów pierwszej pomocy przynosi firmom korzyści związane z bezpieczeństwem pracowników, zgodnością z przepisami, poprawą atmosfery pracy i budową pozytywnego wizerunku firmy. To inwestycja w bezpieczeństwo, która może zapobiec poważnym konsekwencjom w przypadku wypadków w miejscu pracy.

Pierwsza pomoc online?

Kursy pierwszej pomocy w formie e-learningu, czyli szkolenia online, są coraz bardziej popularne z uwagi na dostępność, elastyczność i możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczestników. Oto kilka charakterystycznych cech kursów pierwszej pomocy w formie e-learningu:

 1. Dostępność i elastyczność: Kursy online umożliwiają uczestnikom dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu, co jest wygodne dla osób o różnych harmonogramach i zobowiązaniach.

 2. Materiały multimedialne: Kursy e-learningowe często wykorzystują różnorodne formy materiałów multimedialnych, takie jak wideo, prezentacje, animacje czy interaktywne ćwiczenia. To może sprawić, że proces nauki staje się bardziej atrakcyjny i angażujący.

 3. Indywidualne tempo nauki: Uczestnicy mają możliwość dostosowania tempa nauki do swoich własnych możliwości i potrzeb. Osoby, które szybko przyswajają wiedzę, mogą postępować szybciej, podczas gdy inne mogą potrzebować więcej czasu na zrozumienie i przyswajanie informacji.

 4. Łatwy dostęp do zasobów: Uczestnicy mają zazwyczaj dostęp do zasobów online, takich jak podręczniki, filmy instruktażowe czy testy, co pozwala im powracać do materiałów w razie potrzeby.

Jednakże, choć kursy e-learningowe są cenne, trzeba zdawać sobie sprawę, że:

 1. Brak praktyki w warunkach rzeczywistych: Kursy online mogą dostarczyć teoretycznej wiedzy, ale brakuje w nich bezpośredniego doświadczenia praktycznego w warunkach rzeczywistych, co jest kluczowe w przypadku pierwszej pomocy. Uczestnicy nie mają okazji ćwiczyć umiejętności na manekinach czy w symulowanych sytuacjach.

 2. Wymagań na miejscu pracy: W zależności od specyfiki pracy, pewne branże lub firmy mogą wymagać od swoich pracowników ukończenia kursu pierwszej pomocy w formie tradycyjnej, na żywo, aby upewnić się, że są one w pełni przygotowane do działań w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowując, kursy pierwszej pomocy online mogą stanowić wartościowe wprowadzenie do tematyki, dostarczając podstawowej wiedzy, ale pełne umiejętności i pewność w ich zastosowaniu można zdobyć najlepiej w trakcie kursu na żywo, który obejmuje praktyczne ćwiczenia i symulacje. Dlatego wiele organizacji decyduje się na połączenie obu form szkoleń, łącząc zalety e-learningu z praktyką na miejscu.

Kto musi nauczyć się udzielać pierwszej pomocy?

W Polsce obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa pracy oraz specyfiki niektórych branż. Poniżej przedstawiam kilka obszarów, w których często występuje obowiązek przeszkolenia pracowników z pierwszej pomocy:

 1. Budownictwo: Pracownicy branży budowlanej są zobowiązani do odbycia kursu pierwszej pomocy. W przypadku budowy, konieczność ta wynika z wysokiego ryzyka wypadków oraz potrzeby szybkiego reagowania w przypadku nagłych sytuacji.

 2. Przemysł chemiczny: W sektorze przemysłowym, zwłaszcza w branży chemicznej, istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych z substancjami chemicznymi. Pracownicy w tym obszarze często są zobowiązani do przeszkolenia z pierwszej pomocy.

 3. Opieka zdrowotna: W placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, kliniki czy przychodnie, personel medyczny jest zazwyczaj szkolony z zakresu pierwszej pomocy, ale także bardziej zaawansowanych umiejętności ratowniczych.

 4. Edukacja: W niektórych placówkach edukacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie pracują nauczyciele czy wychowawcy, może być wymagane przeszkolenie z pierwszej pomocy. To jest istotne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

 5. Firmy transportowe: W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem, np. przewozem osób czy towarów, przeszkolenie pracowników z pierwszej pomocy może być wymagane ze względu na specyficzne ryzyko związane z ruchem drogowym.

 6. Obszary publiczne: W niektórych miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, hotele czy imprezy masowe, pracownicy obsługujący klientów mogą być zobowiązani do ukończenia kursu pierwszej pomocy w celu zwiększenia bezpieczeństwa gości.

Przepisy dotyczące przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy mogą się różnić w zależności od sektora i specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że prawo pracy w Polsce może ulegać zmianom, dlatego zawsze należy sprawdzić aktualne przepisy oraz ewentualne wytyczne i zalecenia organów nadzoru pracy.

Kursy pierwszej pomocy i KPP - co warto o nich wiedzieć?
Kurs kpp, szkolenie pierwsza pomoc

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach z pierwszej pomocy.