Szkolenie

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - dla beneficjentów

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się: jak wygląda kontrola projektu unijnego u beneficjenta, jakie są zasady kontroli a także kto i kiedy może ją przeprowadzić, jakie prawa i obowiązki mają beneficjenci w przypadku kontroli projektu, jak długo należy przechowywać dokumentację projektową a także jakie dokumenty podlegają kontroli, jakie są najczęstsze nieprawidłowości w projektach unijnych, jakie błędy popełniają beneficjenci, a także w jaki sposób działać, by uniknąć tych błędów we własnym projekcie.

Kontrola projektów unijnych często wiąże się z korektami finansowymi - nie musi jednak tak być. By kontrola zakończyła się sukcesem, należy wykazać, w oparciu o dokumentację oraz dowody rzeczowe, że projekt został zrealizowany prawidłowo. Poniższe szkolenie daje odpowiedź na pytanie: jak przygotować się do kontroli, aby miała ona szanse na zakończenie się sukcesem.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad kontroli projektów UE,
 • poznanie błędów popełnianych przez innych beneficjentów,
 • aktualizacja wiedzy w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków w celu zmniejszenia ryzyka niekwalifikowalności wydatków,
 • zauważenie słabych punktów własnego projektu,
 • poznanie narzędzi zabezpieczających zdiagnozowane ryzyk w celu przejścia przez kontrolę z sukcesem.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • będą przygotowani do przyjęcia kontroli i przejścia przez nią bez większego uszczerbku,
 • poznają najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE i ich konsekwencji dla Beneficjentów,
 • stworzą listę działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy jednostek samorządowych, uczelni, jednostek badawczych, szpitali, przedsiębiorstw i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów unijnych krajowych i regionalnych,
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzór nad realizowanymi w jednostce projektami unijnymi.

Program szkolenia

 1. Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020:
   
  • Instytucje uprawnione do kontroli,
  • Rodzaje kontroli (kontrola systemowa, weryfikacja wydatków, kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola trwałości, wizyta monitoringowa, kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur),
  • Ograniczenia kontrolne w związku z wystąpieniem pandemii choroby zakaźnej COVID-19,
  • Informacje i zalecenia pokontrolne.
    
 2. Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli.
   
 3. Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach.
   
 4. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem kontroli.
   
 5. Nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:
   
  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców,
  • Niezgodność z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia i wykorzystania,
  • Nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów  z uwzględnieniem zapisów specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020,
  • Nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – najważniejsze aspekty i różnice wobec poprzedniej perspektywy (2007-2013):
   • roboty budowlane,
   • środki trwałe dla potrzeb projektu,
   • trwałość projektu,
   • działania informacyjno-promocyjne,
   • wynagrodzenia,
   • uproszczone metody rozliczania wydatków,
   • realizacja polityk horyzontalnych w latach 2014-2020.
     
 6. Stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie.
   
 7. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

godz. 10.00 - 15.00 i 09.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 kwietnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22 - 23 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 stycznia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25 - 26 stycznia 2021

Weź udział

Cena
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!