MS OFFICE DLA ASYSTENTEK – KURS DZIENNY

O szkoleniu

Szkolenie uczy umiejętnego wykorzystania funkcji najpopularniejszych aplikacji MS Office w celu pełnego zautomatyzowania i podwyższenia efektywności pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zastosowania MS Excel w pracy asystentki, tworzenia wzorców dokumentów w MS Word oraz nauczą się profesjonalnie prezentować dane za pomocą MS PowerPoint.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest dla asystentek, sekretarek, recepcjonistek, office managerów orz wszystkich pracowników pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych.

Program szkolenia

DZIEŃ I – EXCEL

1. Excel wstążki i pasek szybkiego dostępu w Excelu
1.1. Korzystanie ze wstążki
1.2. Minimalizowanie i przywracanie wstążki
1.3. Pasek szybkiego dostępu

2. Excel wykresy i ich typy
2.1. Wykresy kolumnowe
2.2. Wykresy liniowe
2.3. Wykresy kołowe
2.4. Wykresy słupkowe
2.5. Wykresy punktowe
2.6. Wykresy pierścieniowe
2.7. Wykresy radarowe
2.8. Elementy wykresu

3. Excel tworzenie wykresów
3.1. Krok 1. Tworzenie podstawowego wykresu
3.2. Krok 2. Zmienianie układu lub stylu wykresu
3.3. Krok 3. Dodawanie i usuwanie tytułów lub etykiet danych
3.4. Krok 4. Pokazywanie i ukrywanie legendy
3.5. Krok 5. Wyświetlanie i ukrywanie osi lub linii siatki na wykresie

4. Excel formuły
4.1. Co to jest formuła i jej budowa
4.2. Tworzenie prostej formuły przy użyciu stałych i operatorów obliczeń
4.3. Tworzenie formuły za pomocą odwołań do komórek i nazw
4.4. Tworzenie formuły przy użyciu funkcji

5. Excel praca w arkuszu
5.1. Wprowadzanie danych do komórki
5.2. Jak zmienić kierunek przenoszenia zaznaczenia dla klawisza enter
5.3. Jak zmienić szerokość kolumny
5.4. Jak włączyć zawijanie tekstu w komórce
5.5. Jak zmienić format liczb
5.6. Jak sformatować liczby jako tekst
5.7. Ustawianie określonej szerokości kolumny
5.8. Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)
5.9. Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny
5.10. Zmienianie domyślnej szerokości wszystkich kolumn w arkuszu lub skoroszycie
5.11. Ustawianie określonej wysokości wiersza
5.12. Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości
5.13. Wstawianie nowego arkusza
5.14. Zmienianie liczby arkuszy w nowym skoroszycie
5.15. Zmienianie nazwy arkusza
5.16. Usuwanie arkuszy

6. Excel układ strony i drukowanie
6.1. Dodawanie, usuwanie lub przenoszenie podziałów stron
6.2. Zmienianie orientacji strony w widoku układu strony
6.3. Dodawanie lub zmienianie nagłówków i stopek stron w widoku układu strony
6.4. Ustawianie marginesów strony w widoku układu strony
6.5. Ukrywanie lub wyświetlanie nagłówków, stopek i marginesów w widoku układu strony
6.6. Ukrywanie lub wyświetlanie linii siatki, nagłówków wierszy i nagłówków kolumn w widoku układu strony
6.7. Wybieranie opcji skalowania w widoku układu strony

7. Excel funkcje excela
7.1. Funkcje daty, godziny i czasu
7.2. Funkcje wyszukiwań i odwołań
7.3. Funkcje logiczne
7.4. Funkcje tekstowe
7.5. Funkcje matematyczne

8. Dodatkowe narzędzia Excel
8.1. Konsolidacja
8.2. SmartArt
8.3. Ochrona arkuszy i udostępnianie skoroszytu do pracy grupowej
8.4. Formatowanie warunkowe
8.5. Sortowanie i filtrowanie dużych zbiorów danych
8.6. Tabele przestawne – wprowadzenie

DZIEŃ II – POWERPOINT

9. PowerPoint tworzenie podstawowej prezentacji
9.1. Poznawanie obszaru roboczego programu PowerPoint
9.2. Nazywanie i zapisywanie prezentacji
9.3. Dodawanie, ponowne rozmieszczanie i usuwanie slajdów
9.4. Określanie liczby potrzebnych slajdów
9.5. Stosowanie nowego układu do slajdu
9.6. Kopiowanie slajdu
9.7. Zmienianie kolejności slajdów
9.8. Usuwanie slajdu

10. PowerPoint dodawanie i formatowanie tekstu
10.1. Formatowanie list punktowanych
10.2. Zmienianie wyglądu tekstu
10.3. Dodawanie notatek prelegenta

11. PowerPoint stosowanie bardziej odpowiedniego wyglądu do prezentacji
11.1. Stosowanie innego motywu do prezentacji

12. PowerPoint dodawanie obiektów clipart, grafiki smartart i innych obiektów
12.1. Dodawanie obiektu clipart
12.2. Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę smartart

13. PowerPoint dodawanie przejść slajdu

14. PowerPoint dodawanie hiperłączy

15. PowerPoint sprawdzanie pisowni i przeglądanie prezentacji
15.1. Sprawdzanie pisowni w prezentacji
15.2. Przeglądanie prezentacji jako pokazu slajdów

16. PowerPoint drukowanie prezentacji
16.1. Drukowanie slajdów.
16.2. Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych
16.3. Tworzenie i drukowanie prezentacji w widoku konspektu
16.4. Tworzenie i drukowanie stron notatek
16.5. Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

17. PowerPoint dodawanie tabeli do slajdu
17.1. Dodawanie tabeli
17.2. Kopiowanie tabeli z programu office excel 2007 lub office word 2007
17.3. Rysowanie tabeli
17.4. Wstawianie tabeli z programu office excel 2007
17.5. Stosowanie lub zmienianie stylu tabeli

18. PowerPoint animowanie tekstu i obiektów
18.1. Omówienie animowania tekstu i obiektów
18.2. Okienko zadań animacja niestandardowa
18.3. Stosowanie standardowego efektu animacji do tekstu lub obiektu
18.4. Tworzenie niestandardowego efektu animacji i jego stosowanie do tekstu lub obiektu

19. PowerPoint zmienianie lub usuwanie efektu animacji
19.1. Zmienianie chronometrażu efektu animacji
19.2. Ustawianie opcji czasu rozpoczęcia
19.3. Ustawianie opóźnienia lub innych opcji chronometrażu
19.4. Usuwanie efektu animacji

DZIEŃ III – WORD

20. Word najważniejsze porady dotyczące programu word 2007
20.1. Uruchamianie i ustawienia
20.2. Uniemożliwianie zmieniania domyślnego zestawu szybkich stylów
20.3. Zapisywanie szablonu w folderze moje szablony
20.4. Wyświetlanie dokumentów i poruszanie się po nich
20.5. Formatowanie tekstu
20.6. Formatowanie tekstu za pomocą minipaska narzędzi
20.7. Ponowne używanie formatowania
20.8. Wyświetlanie wyróżnienia na ekranie i podczas drukowania
20.9. Formatowanie tabel
20.10. Zapisywanie często używanych tabel w galerii szybkich tabel
20.11. Edytowanie i recenzowanie dokumentów

21. Word style
21.1. Stosowanie stylu
21.2. Zmienianie stylu

22. Word konwertowanie tekstu na tabelę lub odwrotnie
22.1. Konwertowanie tekstu na tabelę
22.2. Konwertowanie tabeli na tekst

23. Word formatowanie tabeli
23.1. Formatowanie całej tabeli za pomocą stylów tabeli
23.2. Dodawanie obramowań tabeli
23.3. Usuwanie obramowań dla całej tabeli
23.4. Dodawanie obramowań dla wybranych komórek w tabeli
23.5. Usuwanie obramowań dla wybranych komórek tabeli
23.6. Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki
23.7. Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki w dokumencie
23.8. Dodawanie komórki, wiersza lub kolumny
23.9. Usuwanie komórki, wiersza lub kolumny
23.10. Scalanie lub dzielenie komórek
23.11. Powtarzanie nagłówka tabeli na kolejnych stronach
23.12. Określanie miejsca podziału tabeli

24. Word tworzenie grafiki smartart
24.1. Omówienie procesu tworzenia grafiki smartart
24.2. Co należy uwzględnić podczas tworzenia grafiki smartart
24.3. Tworzenie grafiki smartart
24.4. Zmienianie kolorów całej grafiki smartart
24.5. Stosowanie stylu grafiki smartart do grafiki smartart

25. Word wstawianie nagłówków i stopek
25.1. Nie widzę żadnego projektu nagłówka ani stopki w galerii
25.2. Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie niezawierającym sekcji
25.3. Wstawianie lub zmienianie nagłówków lub stopek
25.4. Wstawianie jednakowych nagłówków i stopek w całym dokumencie
25.5. Wstawianie tekstu bądź grafiki do nagłówka lub stopki i zapisywanie ich w galerii
25.6. Zmienianie nagłówków lub stopek
25.7. Usuwanie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie
25.8. Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych
25.9. Zmenianie zawartości nagłówka lub stopki
25.10. Usuwanie nagłówków lub stopek
25.11. Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie zawierającym wiele sekcji
25.12. Tworzenie innego nagłówka lub stopki dla części dokumentu
25.13. Stosowanie takich samych nagłówków i stopek we wszystkich sekcjach dokumentu
25.14. Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

26. Word sekcje
26.1. Wstawianie podziału sekcji
26.2. Typy podziałów sekcji, jakie można wstawiać
26.3. Zmienianie układu lub formatowania dokumentu
26.4. Usuwanie zmian układu dokumentu

27. Word tworzenie listy punktowanej lub numerowanej
27.1. Listy: jeden poziom lub wiele poziomów
27.2. Tworzenie jednopoziomowej listy punktowanej lub numerowanej
27.3. Pisanie listy punktowanej lub numerowanej
27.4. Jeśli punktory i numeracja nie rozpoczynają się automatycznie
27.5. Dodawanie punktorów lub numeracji do listy
27.6. Zwiększanie odstępów między elementami listy
27.7. Przekształcanie listy jednopoziomowej w listę wielopoziomową
27.8. Wybieranie stylu listy wielopoziomowej z galerii

28. Word używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów
28.1. Konfigurowanie dokumentu głównego
28.2. Wznawianie tworzenia korespondencji seryjnej
28.3. Łączenie dokumentu ze źródłem danych
28.4. Wybieranie pliku danych
28.5. Modyfikowanie listy adresatów lub elementów
28.6. Dodawanie do dokumentu symboli zastępczych, zwanych polami korespondencji seryjnej
28.7. Na czym polega scalanie
28.8. Praca z polami: przykłady
28.9. Mapowanie pól korespondencji seryjnej do pliku danych
28.10. Wpisywanie treści i dodawanie pól
28.11. Formatowanie scalonych danych
28.12. Wyświetlanie podglądu i zakańczanie korespondencji seryjnej
28.13. Wyświetlanie podglądu wyników scalania
28.14. Zakańczanie scalania

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
.
1 190
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!