Ocena projektów inwestycyjnych w jednostkach sektora publicznego

O szkoleniu

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności oceny opłacalności różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyboru optymalnego wariantu inwestycyjnego. Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem laboratoriów komputerowych. W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają arkusze obliczeniowe, gotowe do analizy różnych projektów inwestycyjnych z zastosowaniem różnych wariantów finansowania.
Kto powinien wziąć udział?
* Osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny projektów inwestycyjnych
* Pracowników działów odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie
* Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój jednostek sektora publicznego
* Skarbników
* Głównych księgowych
* Dyrektorów finansowych, pracowników działów finansowych
* Dyrektorów administracyjnych
* Kierowników projektów
* Audytorów wewnętrznych
* Osób sprawujących kontrolę lub nadzór nad procesami inwestycyjnymi
* Pracowników działów planowania i analiz

Program szkolenia

1) Rachunek przepływów pieniężnych, szacowanie stopy dyskontowej, zmiana wartości pieniądza w czasie;

2) Metody oceny opłacalności inwestycji: analiza wartości zaktualizowanej netto (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) i okresu zwrotu;
3) Wybór optymalnego wariantu inwestycyjnego w oparciu o kryteria wynikające z NPV i IRR oraz analizy kosztów i korzyści społecznych, dobór optymalnego sposobu finansowania inwestycji, analiza porównawcza różnych wariantów inwestycyjnych;

4) Studium przypadków: Ocena opłacalności projektów inwestycji w programie Excel z wykorzystaniem realnych przykładów z jednostek sektora publicznego, dyskusja na uzyskanymi wynikami. Przy przygotowywaniu przykładów uwzględniono zagadnienia związane z oceną projektów zarówno pod kątem instytucji finansowych, jak i funduszy Unii Europejskiej.

Czas trwania

8 h

Prelegenci

Mgr Katarzyna Smędzik - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kierunek ekonomia) i Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (kierunek socjologia). Doktorantka w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Doświadczony i wysoko oceniany dydaktyk. Ekspert w zakresie oceny efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, analizy finansowej, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, a także oceny projektów inwestycyjnych w podmiotach komercyjnych oraz w jednostkach sektora publicznego. Autorka około 40 artykułów i referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, członkini SERiA.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych

Poznań

ul. Gen. T. Kutrzeby

woj. wielkopolskie

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych

Poznań

ul. Gen. T. Kutrzeby

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
369 zł brutto
300
Cena zawiera:
  • szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, możliwość bezpłatnego parkowania, materiały szkoleniowe, całodzienny catering, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań
ul. Bociania 34
woj. wielkopolskie
CADiTI - Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych - jest nowoczesną firmą szkoleniową dla wymagających. Wartość firmy tworzona jest przez aktywnych ludzi, ich wysokie kompetencje, pasje oraz potencjał. Zmotywowani, doskonale przyg...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenia oraz bliższe informacje dostępne są na stronie www.caditi.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań ul. Bociania 34
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!