Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-zarzadzania-projektami-70392-id928

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy Zarządzania Projektami


  ID szkolenia: 70392
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  pm2pm
  Wielopole 18B
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  08:30-16:30
 • Organizator szkolenia:

  pm2pm sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
Kierownicy projektów
Członkowie zespołów projektowych

Program szkolenia:

Dzień I
Definicja, charakterystyka i rozwój metodyki zarządzania projektami
Problemy oraz nieprawidłowości w trakcie zarządzania projektami
Uwarunkowania powodzenia projektu
Analiza otoczenia projektu
Relacje pomiędzy strukturą firmy/ strategią przedsiębiorstwa a realizacją projektu
Cykl życia projektu
Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy
Dzień II
Pojęcie struktury podziału prac i jej definiowanie
Diagram sieciowy i harmonogram realizacji projektu
Określenie, planowanie i sterowanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu
Metody tworzenia budżetu i administrowanie finansami projektu
Dzień III
Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym; zarządzanie konfliktami
Monitoring i kontrola realizacji projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM

Informacje o prelegentach:

Ewa Bednarczyk (BIO trenerów: http://pm2pm.pl/zespol/)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950 netto za jedną osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD) imienny certyfikat lunch przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wynosi 1950 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób

Wydarzenie: Podstawy Zarządzania Projektami