Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu

O szkoleniu

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową,
- zastanowią się jak wykorzystać możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. oraz specustawa z 31 marca 2020r. w zakresie rozliczenia projektu,
- przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom,
- zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie skierowane dla osób, które pracują z PZP oraz są zainteresowane finansowaniem ze środków unijnych.

Program szkolenia

I dzień

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe – zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone)
 2. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników
  • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
  • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu
  • Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) wprowadza taryfę ulgową dla projektów „dotkniętych” koronawirusem w aspekcie osiąganych wskaźników?
 3. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym – jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
  • Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie
  • Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu – czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny
 4. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
  • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu
 5. Pozostałe dylematy - czy możemy spać spokojnie?
  • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu
  • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
  • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

II dzień

 1. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
 2. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu
  • Zestaw najczęstszych zmian w projektach
  • Jakich zmian nie można wprowadzić
  • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie
  • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów
  • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne
  • Odbiór produktów i rezultatów
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
 4. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014
  • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014
  • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014 w projektach
  • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek
 5. Kontrola na zakończenie projektu
  • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
  • Jak się przygotować do kontroli?
  • Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą
  • Główne obszary zainteresowania kontroli – czyli na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i co znajdują u Beneficjentów
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

INGRID SZRAJER

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!