Szkolenie: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-projektow-br-65240-id172

Informacje o szkoleniu

 • SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R


  ID szkolenia: 65240
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Kraków
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10.00 – 17.15

  Dzień 2: 9.00 – 16.15

  Dzień 3: 9.00 – 16.15
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rośnie zainteresowanie projektami B+R głównie z tego względu, że na rozwój współpracy nauki z biznesem Unia Europejska przeznaczyła największe jak dotąd środki – na sam Program Operacyjny Inteligentny Rozwój aż 10 mld euro, plus jeszcze fundusze którymi będą dysponowały województwa. Tyle jeszcze nigdy Polska nie otrzymała...

Z drugiej strony na rynku brakuje specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje, by efektywnie zarządzać projektami mającymi na celu wdrażanie nowatorskich technologii.

OZNACZA TO, że:

JEST zapotrzebowanie na specjalistów projektów B + R!
Dla tych osób, które chciałaby poruszać się w obszarze współpracy nauki i biznesu i czują, że doskonale odnalazłyby się jako menadżer łączący te dwa sektory, przygotowaliśmy autorskie szkolenie, na którym pokażemy jak opracować i realizować projekty wdrażające innowacyjne pomysły naukowe do gospodarki, by zostać SPECJALISTĄ DS PROJEKTÓW B + R.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.

JAK podnieść kwalifikacje zawodowe i stać się menadżerem projektów B+R.
JAK znaleźć partnera do projektu B+R i gdzie szukać zaufanego konsorcjanta
JAK znaleźć wspólny język pomiędzy nauką i gospodarką
JAK znaleźć odpowiednie źródła finansowania projektu
JAK chronić własność intelektualną oraz jaką wybrać strategię komercjalizacji
JAK wycenić technologię
JAK opracować model biznesu i wstępną analizę efektywności przedsięwzięcia
JAKICH błędów unikać przy przygotowaniu, pisaniu i realizacji projektu B+R aby odnieść sukces
oraz wiele innych.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się prowadzeniem badań o charakterze aplikacyjnym oraz pozyskiwaniem funduszy i planowaniem rozwoju instytucji
Pracownicy przedsiębiorstw planujący i odpowiadający za przedsięwzięcia rozwojowe rozumiane jako badania oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i usług - Specjaliści B+R i ds. środków unijnych w firmach
Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie funduszy UE, w tym odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych
Przedstawiciele NGO, zainteresowani wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb społecznych
Osoby prywatne, zainteresowane zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Moduł 1:

Cykl życia projektu badawczego
Inicjowanie projektu: definiowanie problemu badawczego
Planowanie projektu
Struktura zarządzania projektem badawczym
Zarządzanie projektem – potencjał ludzki
Budżetowanie projektu badawczego
Analiza ryzyka
Upowszechnianie wyników projektu
Moduł 2:

Jak znaleźć partnera naukowego/biznesowego do realizacji projektu B+R,
Oczekiwania partnerów biznesowych
Oczekiwania partnerów naukowych
Budowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego
Zasady budowania konsorcjum i rola leadera
Zasady współpracy: umowa konsorcjum
Moduł 3:

Studia przypadków – przykładowe projekty badawcze – najczęstsze błędy
Jak z sukcesem zrealizować projekt badawczy
Jak przygotować projekt badawczy do komercjalizacji
DZIEŃ 2

Moduł 4:
Własność intelektualna: po co chronić wyniki prac naukowych i badawczych?

Pojęcie i rola praw własności intelektualnej
Rodzaje i specyfika praw własności intelektualnej: prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how
Moduł 5:
Własność intelektualna: jak chronić wyniki prac naukowych i badawczych?

Procedury ochrony praw własności intelektualnej
Prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych w świetle najnowszych zmian prawnych oraz w praktyce
Prawa własności intelektualnej w umowach konsorcjum do wspólnych projektów B+R
Moduł 6:
Proces oraz strategie komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych

Czym jest komercjalizacja – uregulowania i praktyka
Ścieżki komercjalizacji –czynności konieczne do podjęcia, w celu urynkowienia rozwiązań powstałych w wyniku prac naukowych i badawczych
Sprzedaż praw do wyników prac naukowych i badawczych
Licencja na korzystanie z wyników prac naukowych i badawczych
Samodzielna komercjalizacja wyników prac naukowych i badawczych w ramach spółek spin-off
Moduł 7:
Wycena technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną

Podstawowe metody wyceny technologii
Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce: strategia patentowa, podstawowe rodzaje umów, wykorzystanie własności intelektualnej do budowania współpracy, przydatne narzędzia
DZIEŃ 3

Moduł 8:

Ocena innowacyjności pomysłu/produktu/usługi/technologii:
Określenie poziomu gotowości technologicznej
Definiowanie produktu/usługi/technologii
Cechy produktu/usługi/technologii
Funkcjonalności produktu/usługi/technologii
Zastosowania produktu/usługi/technologii
Powiązania produktu/usługi/technologii
Cykl życia produktu/technologii
Moduł 9:

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wdrożenia
Audyt organizacyjny (zasoby, kompetencje, umiejętności)
Analizy otoczenia (5sił portera, STEEP)
Analizy prawno-patentowe
Ćwiczenie warsztatowe: Analiza otoczenia
Moduł 10:

Model biznesu i wstępna analiza efektywności ekonomicznej nowego rozwiązania biznesowego cz. I
Klienci i budowanie relacji
Wartości dla klienta
Kluczowe działania, zasoby własne i partnerzy
Moduł 11:

Model biznesu i wstępna analiza efektywności ekonomicznej nowego rozwiązania biznesowego cz. I
Analiza kosztów i przychodów
Analiza ryzyka
Ćwiczenie warsztatowe: Tworzenie modelu biznesowego
Zakończenie szkolenia:

Podsumowanie i ocena szkolenia - Post Test wiedzy.


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Informacje o prelegentach:

Katarzyna Papież-Pawełczak

Znajomość tematyki zarządzania badaniami naukowymi, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką, finansowania innowacji oraz transferu technologii, nadzór nad procesami tworzenia oraz późniejszym funkcjonowaniem spółek typu start-up, animacja i koordynacja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw technologicznych, zarządzanie projektami w tym badawczo-wdrożeniowymi (menadżer projektów) .

Kamil Kipiel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zakresie realizacji projektów europejskich.

Michał Chojkowski

Współwłaściciel i starszy konsultant w firmie InnoCo Sp. z o.o. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi usługi doradcze, szkolenia i warsztaty w zakresie planowania rozwoju firm i pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów B+R.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 155 - netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy ) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Wydarzenie: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R