Trening pewności siebie: znajdź kurs pewności siebie!

 • Terminy szkoleń i kursów z rozwoju pewności siebie
 • Poznaj program zajęć oraz ceny kursów
 • Zapisz się na wybrany kurs online!
kurs pewności siebie

Kursy pewności siebie: 5

 • już od 785 zł
785 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 649 zł
649 zł
Artykuł

Kurs pewności siebie, czyli jak budować pewność siebie?

Wiele osób, czy to w życu zawodowym czy prywatnym, poszukuje metod budowania pewności siebie. Czy budowanie pewności siebie jest możliwe lub można się tego nauczyć? Dowiedz się czym jest trening pewności siebie i czy kurs pewności siebie może pomóc nam zdobyć pewność siebie?

Pewność siebie

Nie istnieje oficjalna definicja terminu pewność siebie, ale poprzez pewność siebie rozumiemy wewnętrzną gotowość do podjęcia działań w obszarze, który jest dla nas ważny i wiarę, że osiągniemy zamierzone cele. Pewność siebie jest więc mieszanką odwagi, przekonań oraz zaufania do swoich umiejętności - wynika więc z naszych myśli, emocji oraz działań. Na pewność siebie składają się poczucie własnej wartości, wiedza o naszych kompetencjach (mocnych stronach) oraz doświadczenia i relacje z otoczeniem. Pewność siebie nie musi natomiast oznaczać zupełnego braku obaw o rezultat działań, które podejmujemy i stuprocentowej wiary w siebie. De facto każdy z nas żywi obawy wewnętrzne - niektórzy okazują je jednak w mniejszym stopniu niż inni. Niektórych z nas obawy te powstrzymują przed działaniem a nawet paraliżują, wówczas mówimy o braku pewności siebie i niskiej samoocenie.

Co się składa na pewność siebie?
 • Samoakceptacja - samoakceptacja to sposób myślenia o sobie i własnych umiejętnościach. Każdy z nas ma wady i zalety, słabe i silne strony - szczerość względem siebie samego oraz ich akceptacja są pierwszym krokiem do rozwoju pewności siebie.
 • Samoświadomość - samoświadomość to dobre rozumienie swoich silnych i słabych stron. Pozwala ona nam wyznaczać obszary, w których powinniśmy się rozwijać, a jednocześnie umożliwia realistyczne wyznaczanie sobie celów, tak aby możliwe było ich osiągnięcie biorąc pod uwagę nasze aktualne umiejętności czy poziom wiedzy.
 • Samodyscyplina - pewność siebie bierze się nie tylko z przekonania o własnej wartości oraz konkretnych umiejętności, ale również podejmowanych i zakończonych sukcesem działań. Osiąganie celów wymaga zaangażowania, dyscypliny i wysiłku, stąd samodyscyplina jest istotnym elementem rozwijania poczucia pewności siebie.
Skąd się bierze pewność siebie?

Pewność siebie jest kształtowana w procesie naszego rozwoju, a budowanie pewności siebie zaczyna się już w życiu prenatalnym. Kluczowy dla zbudowania pewności siebie jest okres dorastania, co nie oznacza, że nie możemy pracować nad poczuciem pewności siebie również w późniejszym czasie - jest to stan, który możemy aktywnie rozwijać. Jak nauczyć się pewności siebie? Prześledźmy źródła pewności siebie oraz jej powstawanie.

 • Poczucie własnej wartości i znajomość własnych kompetencji. Pewność siebie bierze się między innymi z poczucia własnej wartości, a więc pamiętania kim jesteśmy i jakie są nasze mocne strony. Żaden człowiek nie jest dobry we wszystkim, stąd umiejętność oceny swoich mocnych i słabych stron jest istotnym źródłem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wiedząc jaki jest zakres naszych kompetencji w naturalny sposób będziemy czuć się pewni w danym obszarze, a więc łatwiej będzie nam się podjąć działania.
 • Pozytywne doświadczenia i relacje z otoczeniem. Na poczucie naszej pewności siebie wpływają również nasze doświadczenia życiowe. Z każdym kolejnym celem, który sobie zakładamy, a następnie realizujemy rośnie nasze poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Kluczowe jest stawianie sobie celów w naszym obszarze kompetencyjnym oraz stopniowe zwiększanie poprzeczki. Postawienie sobie zbyt ambitnych celów może prowadzić do zaniżonej oceny. Cele ambitne, lecz realistyczne pozwalają nam rosnąć i z czasem stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. Na poczucie pewności siebie wpływ ma również nasze otoczenie i nasze relacje z osobami, które uznajemy za autorytety w naszym życiu. Otoczenie wspierające, zachęcające do podejmowania się wyzwań, pomagające w ich osiąganiu oraz radzeniu sobie z porażkami, które są niezbędnym elementem budowania poczucia pewności siebie, będzie prowadziło do stopniowego wzmacniana naszego poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Otoczenie oceniające czy też stawiające wymagania ponad nasze aktualne możliwości może być natomiast źródłem frustracji i braku wiary w siebie.
Jak rozwijać pewność siebie?

Wiele osób zadaje sobie pytania: Jak nauczyć się pewności siebie? Jak zdobyć pewność siebie? Jak pracować nad pewnością siebie? Wszystkie te pytania są zasadne i trafne - pewności siebie możemy się zarówno uczyć, budować, jak i zdobywać. Możemy ją również rozwijać, podnieść czy też poprawić. Budowanie pewności siebie możliwe jest na wiele sposób. Najważniejsze z nich to:

 • Praca własna - obejmuje ona zarówno pracę nad ustaleniem własnych obszarów kompetencji, jak i niekompetencji, a także ustaleniem źródeł strachu. Kolejnym istotnym krokiem jest wystawianie siebie na coraz ambitniejsze wyzwania w obszarze, który wyznaczyliśmy sobie jako cel rozwojowy. Wraz z podejmowaniem się realizacji tych celów z czasem będziemy zauważać postępy i rodzące się poczucie zaufania do siebie samego.
 • Fachowa literatura - w rozwijaniu pewności siebie pomocna może być też wszelka literatura fachowa, a jedną z książek wartych polecenia jest "Potęga pewności siebie" napisana przez Braiana Tracy. Pozwala ona szczegółowo zapoznać się ze źródłami pewności siebie oraz metodami i ćwiczeniami rozwijającymi pewność siebie. Jeśli potraktujemy książkę jako przewodnik po budowaniu pewności siebie, ale nie poprzestaniemy na jej przeczytaniu, ale też podejmiemy opisane w niej ćwiczenia, z biegiem czasu poczucie własnej wartości powinno wzrastać, a pewność siebie poprawiać się.
 • Kurs pewności siebie - kurs taki ma na celu w skondensowanej, interaktywnej i ciekawej formie przedstawić podobne zagadnienia jak fachowa literatura. Jeśli kurs pewności siebie realizowany jest na żywo możemy dodatkowo liczyć na wsparcie trenera, nie tylko przy wyjaśnieniu trudnych pojęć, ale również w przećwiczeniu poznanych zagadnień. Kurs pewności siebie na żywo pozwala też wziąć udział w zajęciach grupowych, obserwować radzenie sobie innych uczestników kursu ze źródłami obaw i wspólnie przezwyciężać je uczestnicząc w zajęciach w parach, grupie oraz rozmaitych grach symulacyjnych.
Kurs pewności siebie

Listę kursów rozwijających pewność siebie można znaleźć na górze strony. Zaletą kursu pewności siebie, występującego też często pod nazwą trening pewności siebie, jest zorganizowanie go w cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych pod okiem doświadczonego trenera. Zdobywanie wiedzy o źródłach pewności siebie przeplata się w trakcie kursu z zajęciami praktycznymi obejmującymi dyskusję, ćwiczenia w parach, ćwiczenia grupowe, gry symulacyjne itp. Czujne oko trenera i jego wsparcie pozwala na przyśpieszenie procesu rozwoju, udzielenie wskazówek i zbudowanie fundamentu do dalszej pracy własnej.

Kurs pewności siebie pozwala też zauważyć, że poczucie braku pewności siebie oraz obawy dotyczące własnych umiejętności towarzyszą na co dzień nie tylko nam, ale też wielu innym osobom, a następnie obserwować źródła tych obaw i stopniowe ich przezwyciężanie. Praca w grupie pozwala więc poprawić i przyśpieszyć proces uczenia się i rozwoju osobistego.

Kursy pewności siebie polecane są zarówno pracownikom firm oraz instytucji publicznych, jak też osobom prywatnym, które zmagają się z poczuciem zaniżonej samooceny i braku wiary we własne siły.

Kurs pewności siebie, czyli jak budować pewność siebie?
Kurs pewności siebie

Zostaw swój e-mail i otrzymaj powiadomienie, gdy pojawi się nowy kurs pewności siebie!