Przywództwo: baza szkoleń i kursów z przywództwa!

 • Rozwiń umiejętności przywódcze na kursach i szkoleniach dla liderów
 • Znajdź terminy szkoleń z przywództwa i zapisz się na nie online
Rozwiń Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą obejmującą szkolenia z przywództwa, warsztaty leadership oraz kursy i szkolenia dla liderów biznesu. W jednym miejscu staraliśmy się zebrać najlepsze oferty szkoleń dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności przywódczych, tak aby znalezienie szkolenia dla liderów oraz zapoznanie się z programem i rejestracja były tak proste i szybkie jak to tylko możliwe. Zwiń

szkolenia przywództwo, szkolenia dla liderów

Szkolenia przywództwo: 87

 • Online, 14 marzec 2022
 • już od 790 PLN
już od 790 PLN
 • Warszawa, 17-18 maj 2022
 • już od 1590 PLN
już od 1590 PLN
Artykuł

Przywództwo - kursy leadeship, warsztaty przywództwa i szkolenia dla liderów.

Szef firmy, prezes zarządu, członkowie kadry zarządzającej – to właśnie osoby, które pełnią funkcje, z którymi utożsamiane jest przywództwo. Ale przecież samo uzyskanie określonego tytułu i stanowiska w hierarchii organizacji nie przekłada się na szacunek wśród podwładnych czy efektywne zarządzanie wykonywanymi przez nich zadaniami. Kim zatem jest prawdziwy lider i jakimi cechami powinien się wyróżniać? Jak rozwijać umiejetności przywódcze? Czy przywództwa można nauczyć się na szkoleniach i kursach (tzw. szkolenia leadership)?

Czym jest przywództwo?

Przywództwo jest często, stereotypowo utożsamiane z funkcjami zarządczymi. Tymczasem w rzeczywistości, choć pojęcia te są ze sobą powiązane, są niejako dwiema stronami tego samego medalu. Przywództwo można bowiem zdefiniować jako umiejętność wywierania wpływu na innych w celu osiągania określonych celów. Nie chodzi zatem o proste przekazanie polecenia do wykonania i organizację pracy (to właśnie zadania z obszaru zarządzania – mające głównie charakter organizacyjny), a o wytworzenie takiej atmosfery, która zmotywuje podwładnych do podjęcia działania zgodnego z kierunkiem wytyczonym przez kierownictwo.

Jak zatem widać, efektywne przywództwo (nazywane z angielskiego również leadership) wiąże się również bezpośrednio z kwestiami motywacji i jest jednym z czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie organizacji.

Jakie są najważniejsze zadania lidera?

Jak pokazuje powyższa analiza, przywódca jest kimś więcej niż osobą kierującą pracą zespołu i wyznaczającą konkretne zadania do wykonania. Kluczowe zadania, jakie stoją przed liderem, to:

 • wyznaczanie nadrzędnego celu działania – a więc określenie przyczyny, dla której podejmowane są wszystkie zadania w firmie i wskazanie punktu docelowego, do jakiego organizacja (jako zespół) ma dotrzeć,
 • dostarczanie inspiracji zespołowi – a zatem podejmowanie działań, które podniosą poziom zaangażowania, identyfikacji z organizacją oraz szeroko pojętej motywacji do pracy,
 • budowanie zespołów – nie tylko od strony organizacyjnej, ale przede wszystkim psychologicznej. Dobry lider stara się wzmacniać relacje łączące pracowników tak, aby współpraca między nimi zacieśniała się z uwagi na dobre poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz wysoki poziom wzajemnego zaufania;
 • ukierunkowanie pracy członków zespołu – poprzez jasną i przejrzystą komunikację oraz dawanie dobrego przykładu swoją pracą,
 • dbałość o dobrą atmosferę w zespole – poprzez zaspokajanie potrzeb grupy, umiejętne delegowanie zadań oraz tłumienie ewentualnych konfliktów.

Nowoczesne podejście do zagadnienia „leadership” różni się więc drastycznie od filozofii, która obowiązywała w wielu miejscach nawet kilkanaście lat temu. Dobry szef to nie ten, którego pracownicy boją się, a ten, który jest dla nich przykładem do naśladowania. Zmiana modelu przywództwa jest jednym z najczęstszych tematów omawianych w trakcie szkoleń dla menedżerów czy konferencji z zarządzania.

Paradygmaty przywództwa dawniej i dziś

Style, w jakich funkcjonowało przywództwo na przestrzeni lat, dynamicznie się zmieniały. Dziś coraz częściej odchodzi się od sztywnej hierarchii i autorytarnego stylu zarządzania, w którym głównymi motywacjami pracowników do wykonywania powierzonych zadań są otrzymanie nagrody lub uniknięcie kary.

Pierwsze zmiany do klasycznego paradygmatu zaczęto wprowadzać już w latach 70. XX wieku. W modelu nazywanym transakcyjnym brało się już pod uwagę „czynnik ludzki”, a więc emocje i odczucia członków zespołu oraz tworzenie odpowiedniego środowiska zarządzania.

Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się jednak w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia. To wtedy pojawiły się dwa nowoczesne paradygmaty zarządzania, a więc:

 • styl wizjonerski – zgodnie z tym paradygmatem lider jest źródłem inspiracji dla grupy, a źródłami zaangażowania są jego charyzma oraz wspólna, jasno wytyczona wizja działania organizacji. Przywódcą, który wpisywał się w ten paradygmat był np. twórca potęgi Apple, czyli Steve Jobs;
 • styl organiczny – liderem jest osoba, która ma legitymację zespołu, którym dowodzi, a źródłem motywacji pracowników jest identyfikacja z wartościami i celami organizacji oraz chęć realizacji powierzonych zadań.

Warto też w tym kontekście o tzw. organizacjach turkusowych, których coraz więcej zaczyna się pojawiać również w Polsce. W nich nie obowiązuje „drabinowa” hierarchia, a decyzje są podejmowane zespołowo – przy założeniu, że kluczowy głos w danej sprawie ma osoba o najszerszym zakresie kompetencji w danym obszarze (np. finansów, technologii czy marketingu). Płaska struktura organizacyjna, w której funkcje przywódcze są rozproszone, może być przyszłością nowoczesnego biznesu.

Mimo to, w każdej organizacji powinna być choć jedna osoba, której charyzma i zaangażowanie oraz umiejętności interpersonalne pozwalają efektywnie wpłynąć na motywację zespołu. Osoby pełniące funkcje menadżerskie powinny więc nieustannie wzmacniać umiejętności przywódcze, np. korzystając ze specjalistycznych szkoleń poświęconych zagadnieniu leadership.

Menadżer: lider czy przywódca?

Kierowanie zespołem wymaga od kadry menadżerskiej charyzmy i umiejętnego prowadzenia zespołu. Dlatego osoba, która zarządza innymi powinna:

 • cieszyć się autorytetem w zespole,
 • mieć wysokie kompetencje komunikacyjne – także w obszarze mediacji i rozwiązywania sporów,
 • sprawnie delegować zadania i zarządzać sobą oraz innymi w czasie,
 • umiejętnie nadzorować pracę, przekazując nie tylko negatywny, ale również pozytywny feedback.

Dlatego w nowoczesnych koncepcjach zarządzania mówi się o liderze. Współczeny lider:

 • jest wizjonerem, który nie tylko wytycza kierunki działania, ale inspiruje zespół do podążania za nim,
 • angażuje się bezpośrednio w wykonywania zadań, a nie ogranicza swojej roli do nadzorowania,
 • jest autorytetem z uwagi na swoje kompetencje, a nie pozycję,
 • buduje partnerskie relacje z podwładnymi, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu,
 • jest osobą, która dobrze „dogaduje się” z zespołem – wzbudza zaufanie i prowadzi politykę otwartych drzwi.

Spełnienie wszystkich tych wymogów nie jest łatwym zadaniem. Jednak świadome podejście do zarządzania ludźmi i inwestowanie w rozwój kompetencji liderskich przynoszą, krok po kroku, pożądane efekty i pozwalają zbudować zaangażowany i silnie związany z organizacją zespół.

Leadership: szkolenia przywództwo, kursy z przywództwa, szkolenia dla liderów

Szkolenia poświęcone tematyce przywództwa (leadership) mogą być dobrą drogą zbudowania świadomości co do ról przywódczych, zachowań, które są porządzane na stanowiskach związanych z kierowaniem i przewodzeniem ludźmi. Niewątpliwie cechy przywódcze można również rozwijać przez tzw. trening przywództwa, poznanie rozmaitych technik motywowania ludzi, wywierania wpływu czy angażowania w dążeniu do osiągnięcia celu.

Szkolenia z przywództwa znajdziemy we wszystkich dużych miastach w Polsce. Najwięcej ofert dostępnych jest w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice czy Lublin. Szkolenia i kursy z przywództwa realizowane są również przez Internet w formule szkoleń online na żywo. Zajęcia odbywają się wóczas na platformie do wideokonferencji. Dostępne są również podstawowe kursy przywództwa w postaci kursów multimedialnych i e-learning. Wciąż jednak najpopularniejszą formą szkolenia z przywództwa jest typowy warsztat praktyczny realizowany stacjonarnie w formule otwartej, która pozwala na bezpośrednią interakcję nie tylko z trenerem realizującym program szkolenia, ale też z innymi uczestnikami. Pozwala to na wzajemne uczenie się, ale też nawiązywanie cennych kontaktów zawodowych.

Jakie korzyści zapewnia udział w szkoleniu z przywództwa?

Udział w szkoleniach z przywództwa (Leadership Training) pozwala uczestnikowi między innymi:

 • poznać rolę i oczekiwania względem współczesnego przywództwa,
 • prześledzić fazy rozwoju przywództwa i zdiagnozować swoje położenie na mapie przywództwa,
 • zapoznać się z kluczowymi prawami przywództwa,
 • zapoznać się z technikami motywacyjnymi, które pozwalają oddziaływać na otoczenie,
 • zapoznać się z teoriami motywowania i zadządzania ludżmi (Maslow, Herzberg, McGregor, Blanchard...),
 • zrozumieć najważniejsze zasady budowania zaangażowania pracowników,
 • nauczyć się zarządzać zmianą, emocjami własnymi i współpracującego zespołu,
 • poznać zasady udzielania konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej,
 • radzić sobie ze stresem związanym z przewodzeniem zespołowi i budować odporność psychiczną,
 • budować autorytet wśród współpracowników,
 • efektywnie delegować zadania, wyznaczać cele i monitorować ich wykonanie,
 • poznać coachingowe techniki zarządzania.

Każde szkolenie z przywództwa koncentruje się na innych zagadnieniach, dlatego tak ważne jest porównywanie szkoleń i kursów od różnych organizatorów pod względem programu szkolenia, grupy docelowej czy też cen szkolenia. Pozwala to wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb i zapewnić efektywność inwestycji w szkolenia z przywództwa. 

Szkolenia dla liderów, szkolenie dla liderów

Przewodzenie ludziom i pełnienie roli lidera nastręcza coraz więcej trudności w mocno złożonym i szybko zmieniającym się świecie. Dlatego nawet urodzeni liderzy potrzebują wsparcia w szybszym rozwoju, rozwijaniu umiejętności zywódczych i postawy liderskiej. Praktyczne warsztaty, trening liderski i dedykowane szkolenia dla liderów mogą znacząco przyśpieszyć rozwój naturalnych predyspozycji przywódczych i pomóc w osiągnięciu dojrzałości zawodowej lidera. Koncentrują się one na takich zagadnieniach jak rola lidera w organizacji, efektywna komunikacja, wywieranie wpływu i angażowanie ludzi, budowanie zespołów i motywowanie pracowników. Szkolenia liderów znajdziemy zarówno w wersji dla osób rozpoczynających pracę w roli lidera, jak i liderów, którzy oczekują poszerzenia warsztatu, zyskania nowej perspektywy i świeżego spojrzenia na codziennie pełnione obowiązki.

Przywództwo - kursy leadeship, warsztaty przywództwa i szkolenia dla liderów.
Przywództwo i zarządzanie

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

8 cech wyróżniających najlepszych przywódców
25 marca 2021
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo polega na ustalaniu kierunku, wypracowywaniu wizji i przewodzeniu ludziom w dążeniu do jej realizacji. Sprawdź jakie cechy wyróżniają najlepszych liderów.

Czytaj więcej
Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads
13 grudnia 2021
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads

Sprawdź kiedy warto prowadzić działania reklamowe w wyszukiwarce internetowej oraz dowiedz się jak uruchomić swoją pierwszą kampanię w programie reklamowym Google Ads?

Czytaj więcej