Znajdź szkolenia środki trwałe: klasyfikacja środków trwałych, inwentaryzacja, wycena...

 • Znajdź szkolenie środki trwałe i sprawdź jego program i ceny
 • Zapisz się na wybrane szkolenie środki trwałe przez nasz formularz online!
Rozwiń Poszukujesz szkolenia środki trwałe? W naszej bazie znajdziesz szkolenie środki trwałe online oraz stacjonarne organizowane w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Łódź, Katowice czy Wrocław. W programie szkolenia środki trwałe w firmie omawiane są zagadnienia takie jak: ewidencja środków trwałych, klasyfikacja środków trwałych, inwentaryzacja, wycena środków trwałych, wartość początkowa, zużycie środka trwałego, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji, okres amortyzacji... Baza umożliwia zapoznanie się z programem szkoleń, terminami i cenami oraz rejestrację na szkolenie środki trwałe przez Internet! Zwiń

szkolenie środki trwałe

Szkolenia środki trwałe: 16

 • już od 483 zł
483 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 483 zł
483 zł
 • już od 483 zł
483 zł
 • już od 590 zł
590 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 1 530 zł
1 530 zł
 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 149 zł
149 zł
Artykuł

Szkolenie środki trwałe: ewidencja i klasyfikacja środków trwałych.

Ewidencja i rozliczanie środków trwałych ulegają ciągłym zmianom w związku ze zmianami w przpisach podatkowych. Nic dziwnego, że od lat temat ten nastręcza liczne trudności praktyczne działom księgowości i finansów. W poznaniu zmian w prawie pomóc może szkolenie ze środki trwałe poświęcone ich klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji oraz wycenie środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, Klasyfikację Środków Trwałych i KSR.

Środki trwałe

Co to są środki trwałe? Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku (czyli aktywa) będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorstwa, które cechują się:

 • wartością przekraczającą 10 000 zł,
 • czasem użytkowania powyżej 1 roku,
 • postacią rzeczową (w odróżnieniu do wartości niematerialnych i prawnych),
 • zdatnością do wykorzystywania w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Co może być środkiem trwałym? Środkiem trwałym mogą być między innymi:

 • nieruchomości, takie jak budynki, grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, prawo do własności lokali (mieszkaniowych, użytkowych...),
 • budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne: narzędzia, przyrządy, wyposażenienie, inwentarz żywy itp.

Środki trwałe mogą stanowić przedmiot umowy dzierżawy lub leasingu, wóczas jednak tylko jedna ze stron może zaliczyć je do aktywów trwałych.

Zagadnienie środków trwałych uregulowane zostało w polskim prawie podatkowym głównie w trzech aktach prawnych:

KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych

Co to jest KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych? Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) to system klasyfikacji i identyfikacji środków trwałych, czyli aktywów trwałych, używanych przez przedsiębiorstwa do produkcji, świadczenia usług lub zarabiania dochodu. KŚT służy do rozróżnienia i zidentyfikowania poszczególnych składników majątku trwałego w sposób uporządkowany i jednolity.

KŚT określa zasady dotyczące identyfikacji, klasyfikacji, kodowania oraz ewidencji środków trwałych. Poszczególne elementy majątku trwałego, takie jak budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy, czy inne aktywa trwałe, są przypisywane określonym kategoriom i oznaczeniom, ułatwiając w ten sposób zarządzanie nimi, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ewidencję majątku trwałego w firmie.

KŚT stanowi istotny element dla księgowości i sprawozdawczości finansowej firm, umożliwiając prawidłowe rozliczanie oraz prezentację danych dotyczących środków trwałych w sprawozdaniach finansowych. Odpowiednie oznaczenie i klasyfikacja majątku trwałego ułatwia monitorowanie wartości tych aktywów oraz zapewnia zgodność z przepisami rachunkowości i podatkowymi.

Szkolenie środki trwałe - program szkolenia

Jakie zagadnienia poruszane są w programie szkolenia środki trwałe? Chociaż program szkolenia czy kursu środki trwałe może się różnić w zależności od jego organizatora, czasu trwania i specyficznie zakreślonego tematu i zakresu szkolenia, to w znacznej części kursów i warsztatów środki trwałe w programie znajdziemy zagadnienia takie jak:

 • definicja środka trwałego,
 • kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości,
 • wartość początkowa środka trwałego: cena nabycia, koszt wytworzenia,
 • klasyfikacja środków trwałych według najnowszych regulacji prawnych (KŚT),
 • ulepszenie a remont środków trwałych,
 • stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji środków trwałych,
 • Inwestycja w obcy środek trwały, inwestycje zaniechane,
 • gospodarowanie majątkiem trwałym: zasady gospodarowania, zasady pozbywania się majątku zużytego i zbędnego, sprzedaż i likwidacja składników majątku,
 • inwentaryzacja środków trwałych: metody, harmonogram, odpowiedzialność, rozliczanie różnić inwentaryzacyjnych,
 • wartość bilansowa środków trwałych,
 • Inwestycje: środki trwałe w budowie, zasady ewidencji środków trwałych w budowie.

Szkolenia środki trwałe - gdzie ich szukać?

Wydarzenia merytoryczne poświęcone ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych, takie jak szkolenia środki trwałe, seminaria, kursy czy warsztaty organizowane są zarówno online, jak i stacjonarnie w całej Polsce. Prym oczywiście wiodą duże miasta, takie jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Katowice czy Łódź, ale tematyka środków trwałych realizowana jest również podczas szkoleń organizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. W przypadku braku oferty szkoleń stacjonarnnych w danym mieście warto sięgnąć po szkolenie środki trwałe online, które  realizowane jest w postaci zajęć prowadzonych na żywo, za pośrednictwem popularnych programów i platform do wideokonferencji. Taka forma szkolenia środki trwałe stwarza możliwość wzięcia udziału w zajęciach bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Jednocześnie realizacja programu zajęć na żywo umożliwia interakcję z prowadzącym oraz grupą szkoleniową, uczenie się z doświadczeń innych uczestników oraz zadawanie pytań i uzyskanie odpowiedzi na indywidualne czy specyficzne sytuacje. W ofercie dostępne są również szkolenia środki trwałe w jednostkach budżetowych oraz wyjazdowe szkolenia środki trwałe, realizowane w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach w Polsce (Zakopane, Kołobrzeg...). Podatkowe szkolenia wyjazdowe pozwalają połączyć przyjemne z pożytecznym, a więc zdobywanie wiedzy z odpoczynkiem w ciekawym miejscu i w oderwaniu od codziennych obowiązków, co sprzyja efektywności uczenia się!

Szkolenie środki trwałe: ewidencja i klasyfikacja środków trwałych.
Środki trwałe szkolenie, KŚT szkolenia

Zostaw swój e-mail i otrzymaj powiadomienie, gdy w ofercie pojawi się nowe szkolenie dotyczące KŚT!