AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane

O szkoleniu

Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest to kurs dla wszystkich, którzy podejmują wyzwania w projektach o różnych rolach:

biznesowych i technicznych,
wyższych rangą managerów, którzy ukierunkowują ogólne wymagania projektu,
członków zespołu skupionych na szczegółach projektu

AgilePM® jest bardzo popularną metodyką precyzyjnego zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, poznanie filarów procesu, zasad, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu, na którym zorientowana na cel metodyka ta stoi. Osadzony jest na pryncypiach, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie, by prowadzić i wzmocnić szanse uzyskania sukcesu.


AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.


Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.
Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący projektu będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

•    zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
•    zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
•    zrozumienie i zdefiniowanie ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
•    umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
•    poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
•    umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
•    poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
•    poznanie różnych stylów, którymi można zarządzać projekty,
•    zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
•    umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektem,
•    umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
•    umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
•    zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Program szkolenia

Dzień 1
1. Wprowadzenie do kursu.

2. Wprowadzenie do Agile:
• Ład P3: portfel, program, projekt,
• wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,
• aspekty zarządzania projektem,
• problemy w projektach tradycyjnych,
• historia Agile - Manifest Agile,
• Agile vs. Waterfall,
• aspekty zarządzania projektem Agile.

3. Podstawy AgilePM®:
• świątynia DSDM,
• filozofia i etos,
• pryncypia,
• ludzie,
• proces,
• produkty,
• praktyki.

4. Podstawy AgileBA®:
• holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),
• analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),
• analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),
• analiza Łańcucha Wartości,
• myślenie Lean,
• implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),
• analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).

5. Interesariusze, role i odpowiedzialności:
• kategorie interesariuszy projektu,
• role DSDM wg Kategorii,
• role DSDM wg Interesów,
• projekty wielu organizacji,
• umocowanie i eskalacja.

6. Ludzie, zespoły i interakcje:
• ważność komunikacji i współpracy,
• ingredienty efektywnej współpracy,
• organizacyjne bariery dla współpracy,
• kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,
• style zarządzania: tradycyjny i Agile.

7. Ćwiczenie: Organizacja projektu.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 2
1. Przygotowanie do sukcesu:
• pozycjonowanie projektu do sukcesu,
• instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
• kwestionariusz Podejścia do Projektu.

2. Proces i produkty DSDM:
• fazy cyklu życia DSDM,
• produkty w cyklu życia DSDM.

3. Planowanie i kontrola:
• koncepcje planowania projektu,
• koncepcje testowania,
• koncepcje testowania i kontroli.

4. Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.

5. Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:
• koncepcja Timeboxa,
• formaty/style Timeboxów,
• codzienny Stand-up,
• tablica Zespołu,
• koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,
• Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.

6. Wymagania.
• co to jest wymaganie,
• kategorie wymagań,
• co to jest Historyjka Użytkownika,
• hierarchia Historyjek Użytkownika,
• karta Historyjki Użytkownika,
• inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),
• typy wiedzy i sposoby pozyskania,
• wymagania w cyklu życia DSDM.

7. Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:
• uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,
• zawartość Uzasadnienia Biznesowego,
• uzasadnienie Biznesowe w Agile,
• priorytetyzacja MoSCoW,
• scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,
• model Kano,
• uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.

8. Ćwiczenie: Produkty DSDM.

9. Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.

10. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 3
1. Szacowanie:
• czym jest szacowanie,
• szacowanie w Agile,
• szacowanie z góry i z dołu,
• poket do Planowania,
• szacowanie w cyklu życia DSDM.

2. Ryzyko:
• proces zarządzania ryzykiem,
• ryzyka tradycyjne,
• ryzyka Agile,
• jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,
• zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.

3. Jakość:
• jakość Rozwiązania,
• jakość Procesu,
• koncepcje Utrzymywalności,
• zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.

4. Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.

5. Warsztaty:
• koncepcja Warsztatu Facylitowanego,
• cechy Warsztatów Facylitowanych,
• czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,
• role w Warsztacie Facylitowanym,
• warsztaty w cyklu życia DSDM.

6. Modelowanie:
• dlaczego stosować modelowanie,
• modelowanie a Pryncypia DSDM,
• modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,
• perspektywy modelowania,
• prototypowanie,
• przegląd modeli,
• modelowanie w cyklu życia DSDM.

7. Podsumowanie szkolenia.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień egzaminu AgilePM® Foundation
1. Egzamin AgilePM® Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Dzień egzaminu AgileBA® Foundation
1. Egzamin AgileBA® Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.

AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.
Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.

Czas trwania

24 godzin dydaktycznych - 3 dni
09:00-17:00- 1 i 2 dzień
09:00- 14:45 - 3 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Novotel Marina***

80-341 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2190 zł.
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Światowa 22
  • Kod pocztowy: 02-229
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!