Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/agilepmreg--agilebareg-foundation-szkolenie-akredytowane-71292-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Termin szkolenia
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***
27-29 stycznia 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
17-19 lutego 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
23-25 marca 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
22-24 kwietnia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
20-22 maja 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
22-24 czerwca 2020r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****

Opis i cele szkolenia
Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:
• biznesowych i technicznych;
• wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu;
• członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.

AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi.

AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje ona rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.
Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania tych dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.
Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący w projektach będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.

Korzyści dla uczestników

• zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
• zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
• zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
• umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
• poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
• umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
• poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
• poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
• zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
• umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
• umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
• umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
• zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Wprowadzenie do kursu.

2. Wprowadzenie do Agile:
• Ład P3: portfel, program, projekt,
• wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,
• aspekty zarządzania projektem,
• problemy w projektach tradycyjnych,
• historia Agile - Manifest Agile,
• Agile vs. Waterfall,
• aspekty zarządzania projektem Agile.

3. Podstawy AgilePM®:
• świątynia DSDM,
• filozofia i etos,
• pryncypia,
• ludzie,
• proces,
• produkty,
• praktyki.

4. Podstawy AgileBA®:
• holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),
• analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),
• analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),
• analiza Łańcucha Wartości,
• myślenie Lean,
• implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),
• analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).

5. Interesariusze, role i odpowiedzialności:
• kategorie interesariuszy projektu,
• role DSDM wg Kategorii,
• role DSDM wg Interesów,
• projekty wielu organizacji,
• umocowanie i eskalacja.

6. Ludzie, zespoły i interakcje:
• ważność komunikacji i współpracy,
• ingredienty efektywnej współpracy,
• organizacyjne bariery dla współpracy,
• kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,
• style zarządzania: tradycyjny i Agile.

7. Ćwiczenie: Organizacja projektu.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 2
1. Przygotowanie do sukcesu:
• pozycjonowanie projektu do sukcesu,
• instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
• kwestionariusz Podejścia do Projektu.

2. Proces i produkty DSDM:
• fazy cyklu życia DSDM,
• produkty w cyklu życia DSDM.

3. Planowanie i kontrola:
• koncepcje planowania projektu,
• koncepcje testowania,
• koncepcje testowania i kontroli.

4. Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.

5. Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:
• koncepcja Timeboxa,
• formaty/style Timeboxów,
• codzienny Stand-up,
• tablica Zespołu,
• koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,
• Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.

6. Wymagania.
• co to jest wymaganie,
• kategorie wymagań,
• co to jest Historyjka Użytkownika,
• hierarchia Historyjek Użytkownika,
• karta Historyjki Użytkownika,
• inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),
• typy wiedzy i sposoby pozyskania,
• wymagania w cyklu życia DSDM.

7. Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:
• uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,
• zawartość Uzasadnienia Biznesowego,
• uzasadnienie Biznesowe w Agile,
• priorytetyzacja MoSCoW,
• scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,
• model Kano,
• uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.

8. Ćwiczenie: Produkty DSDM.

9. Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.

10. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 3
1. Szacowanie:
• czym jest szacowanie,
• szacowanie w Agile,
• szacowanie z góry i z dołu,
• poket do Planowania,
• szacowanie w cyklu życia DSDM.

2. Ryzyko:
• proces zarządzania ryzykiem,
• ryzyka tradycyjne,
• ryzyka Agile,
• jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,
• zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.

3. Jakość:
• jakość Rozwiązania,
• jakość Procesu,
• koncepcje Utrzymywalności,
• zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.

4. Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.

5. Warsztaty:
• koncepcja Warsztatu Facylitowanego,
• cechy Warsztatów Facylitowanych,
• czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,
• role w Warsztacie Facylitowanym,
• warsztaty w cyklu życia DSDM.

6. Modelowanie:
• dlaczego stosować modelowanie,
• modelowanie a Pryncypia DSDM,
• modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,
• perspektywy modelowania,
• prototypowanie,
• przegląd modeli,
• modelowanie w cyklu życia DSDM.

7. Podsumowanie szkolenia.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień egzaminu AgilePM® Foundation
1. Egzamin AgilePM® Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Dzień egzaminu AgileBA® Foundation
1. Egzamin AgileBA® Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.

AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.
Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1890 PLN + VAT

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane