Szkolenie

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

O szkoleniu

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym i online. Celem szkolenia jest uzyskanie / poszerzenie:
- kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania,
- kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu,
- kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011,
- wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008,
- wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004,
- wiedzy o strukturze i wymaganiach norm PN-N 18001 (OHSAS 18001).

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem do wspierania realizacji polityki systemu. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania, w celu poprawy osiąganych rezultatów.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności: 

1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015. 

2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011.

3. Zapoznanieuczestników ze strukturą i wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018 

4. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • identyfikowaniem niezgodności,
 • klasyfikacją niezgodności,klasyfikacją niezgodności,
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikacją w trakcie auditu.
 • nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Poszerzenie wiedzy uczestników o modelach systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO 45001.

2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymagania normy ISO 19011.

3. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ZSZ, w tym nabycie przez nich podstawowych kompetencji do przygotowywania i przeprowadzania auditów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z: klasyfikacją niezgodności, formułowaniem dowodu z audytu, formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności, komunikacją interpersonalną w trakcie auditu. Audytorzy wewnętrzni przedsiębiorstwa po szkoleniu będą posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów w warunkach rzeczywistych.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ,
 • auditorzy wewnętrzni ZSZ z niewielką praktyką lub bez praktyki,
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie,
 • auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające.

Program szkolenia

1. Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej.

2. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania.

3. Znowelizowane zasady zarządzania jakością.

4. Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

 • zastosowanie normy ISO 9001,
 • struktura i wymagania normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008(wybrane zagadnienia).

5. Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

 • zastosowanie normy ISO 14001,
 • struktura i wymagania normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004(wybrane zagadnienia).

6. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001 (OHSAS18001), w tym:

 • zastosowanie normy PN-ISO 45001:2018
 • struktura i wymagania normy PN-ISO 45001:2018 (wybrane zagadnienia).

7. Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

 • terminologii - słownik podstawowych pojęć,
 • zasad auditowania,
 • zarządzania programem auditów,
 • działań auditowych, 
 • zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności,
 • formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

8. Komunikowanie się podczas auditu.

9. Przeprowadzenie działań poauditowych.

10. Kompetencje i oceny auditorów.

11. Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego.

Ćwiczenia:
1. Zasady zarządzania jakością.
2. Terminy i definicje.
3. Identyfikowanie niezgodności.
4. Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące.
5. Cechy i umiejętności auditora.
6. Komunikacja w trakcie auditu.
7. Klasyfikowanie niezgodności.
8. Audit zgodności vs audit skuteczności.
9. Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

 • identyfikowania niezgodności,
 • klasyfikacji niezgodności,
 • formułowania dowodu z auditu,
 • formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

trenerzy TQMsoft

Gdzie i kiedy

Online 2 - 3 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 2 - 3 grudnia 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 11 - 12 października 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 11 - 12 października 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1650 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!