Baza szkoleń i kursów poświęconych GMP i GHP!

 • GHP szkolenia, GMP kursy - poznaj terminy i program szkoleń i kursów GHP GMP
 • Sprawdź informacje o organizatorach, prelegentach i ceny szkoleń
 • Zgłoś swój udział poprzez formularz rejestracji online
szkolenia GHP i GMP

Szkolenia GMP i GHP: 12

 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 800 zł
800 zł
 • już od 750 zł
750 zł
 • już od 650 zł
650 zł
Artykuł

GMP, GHP – Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna

Chcąc prowadzić działalność związaną w jakikolwiek sposób z żywnością, należy spełnić określone wymogi prawne – tak, aby móc funkcjonować w zgodzie z zasadami higieny oraz bezpieczeństwa. W branżach spożywczej i gastronomicznej są one szczególnie restrykcyjne z uwagi na charakter oferowanych usług oraz produktów. Kluczowe reguły działania zostały zawarte w ramach systemów GMP oraz GHP. Czym jest minimum sanitarne, jak zapewnić zgodność z GMP i GHP poprzez szkolenia, warsztaty i kursy?

Czym są GMP i GHP?

Skróty GMP oraz GHP oznaczają odpowiednio: Good Manufactiring Practice (Dobre Praktyki Produkcyjne – DPP) oraz Good Hygene Practice (Dobre Praktyki Higieniczne). A jak je zdefiniować?

GMP jest zespołem standardów, które określają zasady działania podczas procesu produkcyjnego realizowanego głównie w branżach farmaceutycznej i spożywczej – z intencją zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dóbr wprowadzanych na rynek konsumencki.

Za to GHP to reguły odnoszące się do wszystkich etapów procesu związanego z żywnością – od produkcji, przez pakowanie, transport, przygotowywanie w lokalach gastronomicznych czy magazynowanie i przechowywanie w miejscu sprzedaży, aby zapewnić bezpieczeństwo wyrobom spożywczym (zobacz również szkolenia HACCP).

Jak zatem widać, GHP to zestaw reguł bardziej ogólnych, a GMP – dotyczących etapu produkcyjnego.

Jak GMP i GHP mają się do HACCP?

W kontekście bezpieczeństwa żywności najczęściej mówi się o HACCP, a więc systemie analizy zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli, który jest obowiązkowym we wszystkich zakładach działających w branży spożywczej. Jednak jego wdrożenie jest drugim etapem, który poprzedzać musi zastosowanie się do norm GHP oraz, przy produkcji, również GMP.

Normy zawarte w tych dwóch zestawach reguł wynikają bezpośrednio z przepisów prawa polskiego oraz europejskiego, które zostały zapisane w:

 • Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).
Co obejmują wymogi GHP?

Wymogi GHP obejmują 9 kluczowych obszarów związanych z organizacją funkcjonowania zakładu zajmującego się obrotem żywnością na dowolnym etapie. Prezentują się one następująco.

1. Lokalizacja i otoczenie zakładu

Wybierając lokalizację na prowadzenie działalności powiązanej z branżą spożywczą, należy postawić na miejsce, w którym nie występują groźne źródła zanieczyszczeń mogących wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo żywności. Chodzi m.in. o dym, kurz, substancje toksyczne z wysypisk śmieci itp. W tym kontekście należy zadbać o:

 • zapewnienie utwardzanych dróg dojazdowych do zakładu z wykonaniem odpowiedniego drenażu,
 • zaprojektowanie obiektu i jego wnętrz tak, aby ułatwić prowadzenie działań higienicznych i dezynfekcyjnych,
 • efektywną wentylację i wprowadzenie zabezpieczeń przed owadami i innymi szkodnikami, które mogą zagrozić realizowanym procesom,
 • dobranie bezpiecznych dla żywności materiałów budowlanych i elementów wyposażenia.

2. Odpowiedni układ funkcjonalny

Zaleca się wyraźne oddzielenie od siebie poszczególnych stref zakładu, a także ich przemyślane połączenie ze sobą. W standardowym ciągu fabryki żywności znajdą się np. strefy: magazynowa, produkcyjna, ekspedycyjna, socjalna. Ważne, aby każda z nich pełniła jedną, określoną rolę i była do niej dostosowana pod względem wyposażenia i organizacji przestrzeni.

3. Dobór bezpiecznych maszyn i urządzeń

Wszystkie sprzęty wykorzystane w przedsiębiorstwie muszą mieć atesty potwierdzające bezpieczeństwo wykorzystywania ich w kontakcie z żywnością. Zasada ta dotyczy również opakowań oraz wszelkich naczyń stosowanych w firmie z branży spożywczej, a także mebli i innych powierzchni roboczych.

4. Opracowanie procedur mycia i dezynfekcji

Mycie i dezynfekcja stref, w których występuje bezpośredni kontakt z żywnością, powinny być prowadzone regularnie, na zakończenie każdego dnia pracy, z wykorzystaniem profesjonalnych środków czystości. Należy również opracować procedury związane z utrzymaniem czystości.

5. Zaopatrzenie w wodę

Konieczne jest zapewnienie źródła wody bieżącej o odpowiednich parametrach – bezpiecznej do spożycia. Tylko z takiej można np. wytwarzać lód wykorzystywany do schładzania żywności.

6. Kontrola odpadów

Odpady powinny być segregowane i utylizowane w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i z dbałością o bezpieczeństwo higieniczne.

7. Zabezpieczenie oraz monitoring szkodników

Oczekuje się regularnej kontroli i monitorowania występowania potencjalnych szkodników, np. gryzoni, owadów pełzających i latających czy szkodników zbożowych – w zależności od tego, co może zagrażać przetwarzanym produktom.

8. Higiena personelu

Personel powinien spełniać podstawowe wymogi sanitarne (aktualna książeczka BHP i badania okresowe) oraz dbać o higienę i bezpieczeństwo na terenie zakładu. Istotne są np. wydzielenie strefy na prywatne akcesoria pracowników, dobranie właściwych strojów roboczych oraz opracowanie procedur higienicznych (związanych np. z częstotliwością mycia rąk).

9. Szkolenie personelu

Należy prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu higieny i bezpieczeństwa – aby nieustannie podnosić świadomość pracowników w tym zakresie.

Za to zagadnienia regulowane przez GMP obejmują: przyjęcie surowców i materiałów, magazynowanie i postępowanie z surowcami, procesy obróbki wstępnej oraz zasadniczej, transport wewnętrzny, magazynowanie gotowych wyrobów oraz zewnętrzny transport i dystrybucję.

GMP i GHP: szkolenia i kursy - Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, Minimum Sanitarne

Aby być na bieżąco ze wszystkimi wymogami, warto korzystać ze specjalistycznych szkoleń i kursów z dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Szkolenia GMP i GHP oferowane są we wszystkich dużych miastach w Polsce, a ich oferta jest najszersza w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Gdańsk, Lublin, Katowice czy Wrocław. Coraz więcej kursów GMP i GHP, w tym szkolenia z minimum sanitarnego realizowanych jest również online, co znacznie podnosi dostępność do sprawdzonej wiedzy z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej dla firm zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi. Dynamicznie rozwija się również rynek kursów e-learning z GHP i GMP i minimum sanitarnego - ich zaletami są atrakcyjne ceny oraz możliwość realizowania zajęć z programu kursu w dogodnym dla uczestnika miejscu i czasie. Ceny szkoleń i kursów z minimum sanitarnego zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych od osoby.

Szkolenia GMP, kursy GMP - popularne tematy, grupa docelowa

Główne tematy i typy szkoleń GMP dostępnych na ryku to między innymi:

 • GMP dla branży farmaceutycznej
 • Kurs GMP farmacja, kosmetyki, biotechnologia
 • GMP/GHP dla producentów i dystrybutorów żywności
 • audytor GMP i audit wewnętrzny GMP
 • szkolenia okresowe GMP

Szkolenia dotyczące Dobrej Praktyki Wytrwarzania kierowane są przede wszystkim do:

 • kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z branży spożywczej, zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przedsiębiorstw farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • przedstawiciele branży transportu żywności i magazynowania,
 • pracowników działów zapewnienia i kontroli jakości,
 • pracowników branży HORECA,
 • członkowie zespołów ds. HACCP i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP,
 • pracowników produkcji, magazynierów surowców i wyrobów gotowych, technolodzy żywności,
 • pracowników działów jakości oraz laborantów jakości,
 • auditorów wewnętrznych GMP w przedsiębiorstwach farmaceutycznych oraz audytorów wykonujący audity GMP u dostawców dla branży farmaceutycznej.
GMP, GHP – Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna
Szkolenia GMP i GHP

Zapisz się, aby być na bieżąco z nowymi szkoleniami GMP i GHP dzięki cotygodniowym powiadomieniom mailowym!