Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-zgodnego-z-normami-iso-9001-iso-14001-oraz-pn-n-18001-ohsas-18001-10650-id127

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001)


  ID szkolenia: 10650
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin,

  TERMINY SZKOLENIA:
  19-20.07.2017
  09-10.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie objęte walidacją IMQ-CSQ

Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przaz IMQ S.A oraz TQMsoft.

Szkolenie warsztatowe z zakresu wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze systemu i obszarze komunikowania się w trakcie auditu
z wykorzystaniem wybranych technik NLP (programowania neurolingwistycznego). Zasady auditowania; zarządzanie programem auditów; działania auditowe; kompetencje i ocena auditorów; przygotowanie raportu; planowanie i nadzorowanie działań poauditowych zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, symulacje sytuacji auditowych. Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
• kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ,
• auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające,
• osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Wprowadzenie:

· Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej

· High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

· Znowelizowane zasady zarządzania jakością

· Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

§ Zastosowanie normy ISO 9001

§ Struktura i wymagania normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 (wybrane zagadnienia)

· Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

§ Zastosowanie normy ISO 14001

§ Struktura i wymagania normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 (wybrane zagadnienia)

· Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001 (OHSAS18001), w tym:

· Zastosowanie normy PN-N 18001 (OHSAS18001),

· Struktura i wymagania normy PN-N 18001 (OHSAS18001), (wybrane zagadnienia)

· Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

· Terminologii - Słownik podstawowych pojęć

· Zasad auditowania

· Zarządzania programem auditów

· Działań auditowych

· Zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

· Komunikowania się podczas auditu

· Przeprowadzenie działań poauditowych

· Kompetencji i oceny auditorów

· Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznegoĆwiczenia:

· Zasady zarządzania jakością

· Terminy i definicje

· Identyfikowanie niezgodności

· Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

· Cechy i umiejętności auditora

· Komunikacja w trakcie auditu

· Klasyfikowanie niezgodności

· Audit zgodności vs audit skuteczności

· Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

· Identyfikowania niezgodności

· Klasyfikacji niezgodności

· Formułowania dowodu z auditu

· Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001)