Szkolenie

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001)

O szkoleniu

Szkolenie objęte walidacją IMQ-CSQ

Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przaz IMQ S.A oraz TQMsoft.

Szkolenie warsztatowe z zakresu wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze systemu i obszarze komunikowania się w trakcie auditu
z wykorzystaniem wybranych technik NLP (programowania neurolingwistycznego). Zasady auditowania; zarządzanie programem auditów; działania auditowe; kompetencje i ocena auditorów; przygotowanie raportu; planowanie i nadzorowanie działań poauditowych zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, symulacje sytuacji auditowych. Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci:
• kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ,
• auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające,
• osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

Program szkolenia:

Wprowadzenie:

· Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej

· High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

· Znowelizowane zasady zarządzania jakością

· Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

§ Zastosowanie normy ISO 9001

§ Struktura i wymagania normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 (wybrane zagadnienia)

· Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

§ Zastosowanie normy ISO 14001

§ Struktura i wymagania normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 (wybrane zagadnienia)

· Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001 (OHSAS18001), w tym:

· Zastosowanie normy PN-N 18001 (OHSAS18001),

· Struktura i wymagania normy PN-N 18001 (OHSAS18001), (wybrane zagadnienia)

· Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

· Terminologii - Słownik podstawowych pojęć

· Zasad auditowania

· Zarządzania programem auditów

· Działań auditowych

· Zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

· Komunikowania się podczas auditu

· Przeprowadzenie działań poauditowych

· Kompetencji i oceny auditorów

· Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznegoĆwiczenia:

· Zasady zarządzania jakością

· Terminy i definicje

· Identyfikowanie niezgodności

· Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

· Cechy i umiejętności auditora

· Komunikacja w trakcie auditu

· Klasyfikowanie niezgodności

· Audit zgodności vs audit skuteczności

· Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

· Identyfikowania niezgodności

· Klasyfikacji niezgodności

· Formułowania dowodu z auditu

· Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Czas trwania

2 dni x 7 godzin,

TERMINY SZKOLENIA:
19-20.07.2017
09-10.10.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1150 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!