Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-zintegrowanych-systemow-zarzadzania-iso-90012015-iso-140012015-iso-450012018-73826-id1263

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)


  ID szkolenia: 73826
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Mikołów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny / 3 dni
 • Organizator szkolenia:

  Quality Austria - Polska
  Żwirki i wigury 14
  43-190 Mikołów
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Quality Austria - Polska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jest to trzydniowe (24 godziny) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego:

-zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy auditora
-zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie
-nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację
-poznasz zasady efektywnej komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów
-dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osobom, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osobom mającym 2-3 letnie doświadczenie w obszarach zintegrowanych systemów zarządzania, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Tym, którzy posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania BHP zgodnie ze standardami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod ich wdrażania w organizacji
 • Pełnomocnikom ZSZ ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 odpowiedzialnym za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie ze znowelizowanymi normami, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Konsultantom i doradcom chcącym poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie ich wdrażania w organizacji

 

Program szkolenia:

 • 1. Wprowadzenie do systemów zarządzania

 • Wpływ aneksu SL
 • Omówienie koncepcji modeli systemów zarządzania z podejściem praktycznym ISO Canvas
 • Cele systemów zarządzania
 • Zasady zarządzania
 • Podejście procesowe
 • Cykl PDCA
 • Kluczowa terminologia
 • 2. Wprowadzenie do audytowania

 • Kompetencje i ocena auditora
  • Cechy osobiste
  • Wiedza i umiejętności
  • Kryteria i ocena
 • Ocena zgodności - zasady
 • Zarządzanie programem auditów
 • Role i odpowiedzialności
 • Kompetencje
 • Zakres programu
 • Metody auditowe
 • Zespół auditowy
 • Monitorowanie programu przegląd i ocena wykonalności, doskonalenie
 • 3. Wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora.

       (Analiza wymagań wspólnych, analiza wymagań specyficznych, przykłady zastosowań, dowody spełnienia wymagań).

 • kontekst organizacji,
 • strony zainteresowane
 • zakres systemu zarządzania
 • przywództwo i zaangażowanie
 • orientacja na klienta
 • polityki
 • rola, odpowiedzialności i uprawnienia
 • konsultacje i współudział pracowników
 • planowanie
 • aspekty środowiskowe
 • cykl życia
 • identyfikacja zagrożeń
 • podejście do ryzyka i szans
 • zobowiązania zgodności
 • wymagania prawne
 • zarządzanie celami
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie zasobami
 • kompetencje i świadomość
 • komunikacja
 • nadzór nad udokumentowanymi informacjami
 • działania operacyjne
 • zakupy
 • wykonawcy
 • nadzór nad procesami zlecanymi, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
 • informacje dla dostawców
 • wymagania dotyczące wyrobów i usług
 • gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
 • projektowanie i rozwój wyrobów i usług
 • produkcja i dostarczanie usługi
 • identyfikacja i identyfikowalność
 • własność należąca do klientów lub dostawców
 • zabezpieczenie jakości i działania po dostawie
 • nadzór nad zmianami
 • zwolnienie wyrobów i usług
 • nadzór nad niezgodnymi wyjściami
 • ocena efektów działań, monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
 • zadowolenie klienta
 • ocena zgodności
 • audity wewnętrzne
 • przegląd zarządzania
 • incydenty, niezgodności i działania korygujące
 • ciągłe doskonalenie
 • udokumentowane informacje
 • 4. Przeprowadzenie auditu

      (Analiza wytycznych ISO 19011, studium przypadku, ćwiczenia i symulacje, prezentacje)

 • Działania przed rozpoczęciem auditu na miejscu
 • Ocena wykonalności
 • Przygotowanie i planowanie działań audytowych
 • Zarządzanie zespołem
 • Role i odpowiedzialności w audicie
 • Metody auditu
 • Pobieranie próbek
 • Przegląd udokumentowanych informacji
 • Zbieranie i weryfikacja informacji
 • Opracowanie ustaleń z auditu
 • Wnioskowanie
 • Przeprowadzenia spotkania zamykającego
 • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu
 • 5. Egzamin

 • Test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (40 pytań)
 • Zadania problemowe (4 praktyczne opisy zdarzeń auditowych)

Informacje o prelegentach:

.Trener Quality Austria

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1260 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w lipcu
 • 1800 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w sierpniu i wrześniu

Cena zawiera:

Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)