Szkolenie

Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

O szkoleniu

Jest to trzydniowe (24 godziny) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego:

-zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy auditora
-zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie
-nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację
-poznasz zasady efektywnej komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów
-dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.
Kto powinien wziąć udział?
 • Osobom, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osobom mającym 2-3 letnie doświadczenie w obszarach zintegrowanych systemów zarządzania, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Tym, którzy posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania BHP zgodnie ze standardami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod ich wdrażania w organizacji
 • Pełnomocnikom ZSZ ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 odpowiedzialnym za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie ze znowelizowanymi normami, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Konsultantom i doradcom chcącym poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie ich wdrażania w organizacji

 

Program szkolenia

 • 1. Wprowadzenie do systemów zarządzania

 • Wpływ aneksu SL
 • Omówienie koncepcji modeli systemów zarządzania z podejściem praktycznym ISO Canvas
 • Cele systemów zarządzania
 • Zasady zarządzania
 • Podejście procesowe
 • Cykl PDCA
 • Kluczowa terminologia
 • 2. Wprowadzenie do audytowania

 • Kompetencje i ocena auditora
  • Cechy osobiste
  • Wiedza i umiejętności
  • Kryteria i ocena
 • Ocena zgodności - zasady
 • Zarządzanie programem auditów
 • Role i odpowiedzialności
 • Kompetencje
 • Zakres programu
 • Metody auditowe
 • Zespół auditowy
 • Monitorowanie programu przegląd i ocena wykonalności, doskonalenie
 • 3. Wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora.

       (Analiza wymagań wspólnych, analiza wymagań specyficznych, przykłady zastosowań, dowody spełnienia wymagań).

 • kontekst organizacji,
 • strony zainteresowane
 • zakres systemu zarządzania
 • przywództwo i zaangażowanie
 • orientacja na klienta
 • polityki
 • rola, odpowiedzialności i uprawnienia
 • konsultacje i współudział pracowników
 • planowanie
 • aspekty środowiskowe
 • cykl życia
 • identyfikacja zagrożeń
 • podejście do ryzyka i szans
 • zobowiązania zgodności
 • wymagania prawne
 • zarządzanie celami
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie zasobami
 • kompetencje i świadomość
 • komunikacja
 • nadzór nad udokumentowanymi informacjami
 • działania operacyjne
 • zakupy
 • wykonawcy
 • nadzór nad procesami zlecanymi, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
 • informacje dla dostawców
 • wymagania dotyczące wyrobów i usług
 • gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
 • projektowanie i rozwój wyrobów i usług
 • produkcja i dostarczanie usługi
 • identyfikacja i identyfikowalność
 • własność należąca do klientów lub dostawców
 • zabezpieczenie jakości i działania po dostawie
 • nadzór nad zmianami
 • zwolnienie wyrobów i usług
 • nadzór nad niezgodnymi wyjściami
 • ocena efektów działań, monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
 • zadowolenie klienta
 • ocena zgodności
 • audity wewnętrzne
 • przegląd zarządzania
 • incydenty, niezgodności i działania korygujące
 • ciągłe doskonalenie
 • udokumentowane informacje
 • 4. Przeprowadzenie auditu

      (Analiza wytycznych ISO 19011, studium przypadku, ćwiczenia i symulacje, prezentacje)

 • Działania przed rozpoczęciem auditu na miejscu
 • Ocena wykonalności
 • Przygotowanie i planowanie działań audytowych
 • Zarządzanie zespołem
 • Role i odpowiedzialności w audicie
 • Metody auditu
 • Pobieranie próbek
 • Przegląd udokumentowanych informacji
 • Zbieranie i weryfikacja informacji
 • Opracowanie ustaleń z auditu
 • Wnioskowanie
 • Przeprowadzenia spotkania zamykającego
 • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu
 • 5. Egzamin

 • Test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (40 pytań)
 • Zadania problemowe (4 praktyczne opisy zdarzeń auditowych)

Czas trwania

24 godziny / 3 dni

Prelegenci

Cytat

.Trener Quality Austria

Gdzie i kiedy

Mikołów 28 - 30 września 2020
brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Mikołów 26 - 28 sierpnia 2020
brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Mikołów 29 - 31 lipca 2020
brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w lipcu
1260 PLN
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu
Weź udział
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w sierpniu i wrześniu
1800 PLN
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu
Weź udział

Organizator

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów
Żwirki i wigury 14
woj. śląskie
Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się certyfikacją, kształceniem i ekspertyzami, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych organizacji działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim. Są nimi ÖQS jednostka c...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów Żwirki i wigury 14
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!