Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2023

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy: podstawy prawne, w tym ustawa o czasie pracy kierowców, definicje związane z czasem pracy kierowców, systemy czasu pracy kierowców, normy i wymiar czasu pracy kierowców, czas pracy w godzinach nocnych, czas pracy a czas prowadzenia pojazdu - różnice, przerwy i odpoczynki kierowcy, prawidłowe użytkowanie tachografu, rozporządzenie w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, załączniki do ustawy transporcie drogowym, zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie, rozliczanie kierowców, projektowane zmiany w przepisach.

Cel szkolenia:

 • omówienie aktualnych regulacji w zakresie czasu pracy kierowców i użytkowania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie, w tym najnowsze zmiany w przepisach,
 • przekazanie praktycznych informacji, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku ewentualnej kontroli.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców,
 • poznanie zasad prawidłowego użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografów),
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z omawianymi zagadnieniami,
 • wypracowanie zasad postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są przewoźnicy, spedytorzy, zarządzający pracą kierowców a także kierowcy.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne:
  • Ustawa o czasie pracy kierowców,
  • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r.,
  • Umowa AETR.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020r. (pakiet mobilności) - omówienie rozwiązań dotyczących czasu pracy kierowców oraz użytkowania urządzeń rejestrujących.
 3. Definicje związane z czasem pracy kierowców m.in.:
  • godziny nocne,
  • dyżur, gotowość do pracy,
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 4. Systemy czasu pracy kierowców, normy i wymiar czasu pracy kierowców.
 5. Czas pracy w godzinach nocnych, czas pracy a czas prowadzenia pojazdu - różnice, przerwy i odpoczynki kierowcy.
 6. Wyroki TSUE
 7. Prawidłowe użytkowanie tachografu analogowego/cyfrowego - stosowanie urządzeń rejestrujących. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.
 8. Załączniki do ustawy transporcie drogowym obowiązujące od września 2018 r. – naruszenia z zakresu czasu pracy kierowców oraz użytkowania urządzeń rejestrujących z uwględnieniem zmian i projektów.
 9. Zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie.
 10. Projektowane zmiany w przepisach.
 11. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!