Szkolenia czas pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy!

 • Poznaj szkolenia czas pracy: planowanie i rozliczenie czasu pracy...
 • Sprawdź program, ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Poszukujesz szkolenia czas pracy lub szkolenia z praktycznego rozliczania czasu pracy? Chcesz nauczyć się rozliczać urlopy pracownicze? Sprawdź nadchodzące szkolenia urlopy pracownicze oraz kursy online z czasu pracy, wybierz ofertę dopasowaną do swoich potrzeb i zarejestruj się na wybrane szkolenie czas pracy lub kurs urlopy pracowicze przez Internet! Zwiń

Szkolenia z czasu pracy: 17

 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 434 zł
434 zł
 • już od 7 900 zł
7 900 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
2 290 zł
 • już od 1 850 zł
1 850 zł
 • już od 500 zł
500 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł

Czas pracy 2023

 • już od 900 zł
900 zł
 • już od 350 zł
350 zł
Artykuł

Szkolenia z czasu pracy: czas pracy i rozliczanie czasu pracy w polskim systemie prawnym.

Czy wiesz, że w połowie XIX wieku średni tydzień pracownika liczył ok. 80-90 godzin, a o normach związanych z regulacją godzin wykonywania obowiązków zawodowych nikt jeszcze nie słyszał? Sytuacja zmieniła się dopiero na początku wieku XX, kiedy na całym świecie stopniowo wprowadzono dobrze znaną 8-godzinną normę i 40-godzinny tydzień pracy. Jednak te zapisy są niewystarczające, zwłaszcza na nowoczesnym rynku pracy. Dlatego obecnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne dają znacznie więcej możliwości zarządzania w tym aspekcie. Sprawdź szkolenia czas pracy i kursy z planowania i rozliczania czasu pracy.

Spis treści:

 1. Czas pracy i jego rozliczanie
 2. Systemy rozliczania czasu pracy
 3. Szkolenia z czasu pracy: planowanie i rozliczanie czasu pracy
 4. Program szkolenia czas pracy
 5. Dlaczego warto zapisać się na szkolenie czas pracy?
 6. Szkolenia urlopy pracownicze, szkolenia naliczanie i rozliczanie urlopów pracowniczych
Czas pracy i jego rozliczanie

Jaki akt prawny reguluje czas pracy? Aktem prawnym, który reguluje wszelkie kwestie, jakie wynikają ze stosunku pracy, jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.). Jest on nieustannie nowelizowany – tak, aby przepisy dostosować do realiów obowiązujących na rynku. Zagadnieniu czasu pracy jest poświęcony cały VI rozdział kodeksu, a znajdujące się w nim zapisy pozwalają dopracować procedury związane z zarządzaniem i rozliczaniem nim w każdej branży. 

Systemy rozliczania czasu pracy obowiązujące w firmach są bardzo zróżnicowane. Zwłaszcza tam, gdzie występuje zjawisko sezonowości, a więc większego zapotrzebowania na siłę roboczą w określonych momentach roku i przestojów w innych, nie jest możliwe trzymanie się sztywnych reguł 8/40 (tj. 8 h pracy dziennie i 40-godzinny tydzień). Problemy z takim systemem występują również w organizacjach, gdzie:

 • pracownicy wykonują powierzone im prace zadaniowo lub częściowo zdalnie,
 • specyfika powierzonych obowiązków wymaga wykroczenia poza przepisowe 8 h (warto spojrzeć choćby na pracę sektora medycznego, kierowców czy służb mundurowych).

Niemniej jednak, bez względu na przyjęty system pracy, organizacja musi przestrzegać podstawowych zasad związanych zarządzaniem czasu pracy. Zgodnie z nimi:

 • pracownik powinien pracować średnio 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo,
 • łączna liczba nadgodzin tygodniowo nie może przekroczyć 8 godzin tygodniowo (tj. łączny czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 48 h),
 • pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin odpoczynku na dobę i 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy,
 • przy dniu wynoszącym co najmniej 6 godzin pracownikowi przysługuje 15 min przerwy, która jest wliczana do czasu pracy.

Jeżeli zaś normy te zostaną z jakichś przyczyn przekroczone, pracodawca musi zrekompensować pracownikowi nadprogramowe godziny. Nie może mu za nie po prostu zapłacić. W kwestii rozliczenia czasu pracy warto również pamiętać, że pracownikowi, dla którego sobota nie jest zwykłym dniem pracy, przysługuje cały dzień wolny za podjęcie działań zawodowych w tym czasie. Dnia wolnego pracodawca musi udzielić również, gdy na sobotę wypadnie święto.

Systemy rozliczania czasu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2013 roku wprowadziła istotne zmiany w sposobie rozliczania czasu pracy – tak, aby dostosować go do zmieniających się realiów biznesowych, a zwłaszcza do specyfiki działania firm, w których występuje sezonowość. Kluczowa nowelizacja dotyczyła umożliwienia rozliczenia czasu pracy w systemie 12-miesięcznym, a nie, jak wcześniej, w maksymalnie 4-miesięcznym.

Obecne rozliczanie czasu pracy jest możliwe w kilku trybach – pod warunkiem spełniania wytycznych ramowych opisanych powyżej. Wyróżniamy zatem:

 • system podstawowy – stosowany przez większość przedsiębiorstw. Czas pracy jest rozliczany w systemie tygodniowym, w standardowym rytmie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w 5-dniowym tygodniu pracy;
 • system równoważny – dający możliwość przedłużania lub skracania wymiaru pracy w poszczególne dni tygodnia, z zachowaniem łącznego tygodniowego wymiaru (np. pracownik jednego dnia pracuje 6 godzin, a drugiego – 10),
 • zadaniowy – to elastyczny tryb, w którym pracownik samodzielnie decyduje o tym, jak rozłoży tygodniowy wymiar pracy, adekwatnie do powierzonych mu zadań, przy założeniu, że wywiąże się z ich wykonania w wyznaczonym terminie,
 • przerywany – kiedy pracownik rozpoczyna pracę dwukrotnie w ciągu jednej doby pracowniczej. Wówczas przerwa (trwająca nie dłużej niż 5h) nie jest wliczana do czasu pracowniczego, ale przysługuje za nią wynagrodzenie (to połowa stawki za czas przestoju),
 • skrócony tydzień pracy – gdy tygodniowy wymiar pracy jest dzielony na mniej niż 5 dni, przez co dobowy czas pracy (np. w ciągu 4 dni) jest wyższy, ale nadal nie przekracza średnio 12 h dziennie w miesięcznym systemie rozliczeń,
 • weekendowy system pracy – zakłada pracę w piątki, soboty, niedziele i święta. Wówczas doba pracownicza również nie może przekroczyć 12 h.
Szkolenia z czasu pracy: planowanie i rozliczanie czasu pracy

Czas pracy od lat przysparza przedsiębiorcom wielu kłopotów, zwłaszcza w kontekście częstych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i dużej ilości naruszeń przepisów stwierdzanych podczas kontroli. Warto na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w prawie, nowelizacje aktów prawnych i orzecznictwo organów publicznych, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania stosowanych rozliczeń. Pomóc w tym mogą profesjonalne szkolenia z czasu pracy organizowane online oraz stacjonarnie w największych miastach w kraju. Prym w kursach i warsztatach z czasu pracy wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Białystok, Katowice i Opole. 

Program szkolenia czas pracy

Szkolenie czas pracyobejmuje najważniejsze aspekty związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w aktualnym systemie prawnym, tj.:

 • Definicja czasu pracy
 • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy
 • Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym
 • Normy czasu pracy: doba pracownicza, tydzień pracowniczy, okres rozliczeniowy
 • Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy
 • Dni wolne w harmonogramie czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych i zasady rekompensaty
 • Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i zasady jej rekompensowania
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Pracownicy niepełnoetatowi
 • Czas pracy w podróży służbowej
 • Szkolenia pracowników a czas pracy
 • Badania lekarskie a czas pracy
 • Ewidencja czasu pracy
Dlaczego warto zapisać się na szkolenie czas pracy?

Uczestnictwo w szkoleniu z czasu pracy pozwala niejednokrotnie uzyskać certyfikat ukończenia kursu i zaświadczenie MEN. Przepisy regulujące czas pracy podlegają ciągłym zmianom i nowelizacjom, dlatego warto jest śledzić prasę specjalistyczną bądź uczestniczyć w okresowych szkoleniach z czasu pracy, które dostępne są we wszystkich większych miastach w Polsce. Pozwalają one odświeżyć wiedzę z zakresu czasu pracy oraz:

 • pozyskać wiedzę o podstawach prawnych czasu pracy i możliwych systemach rozliczania czasu pracy,
 • zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające na prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym,
 • nabyć kompetencje zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników znajdujących się w trakcie podróży służbowych oraz szkoleń zleconych przez pracodawcę,
 • rozwinąć umiejętności rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy,
 • rozwwinąć poziom wiedzy i umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników delegowanych.

Osobne zasady, na jakich prowadzona jest ewidencja czasu pracy, są stosowane m.in. wobec kierowców, dlatego warto zapoznać się z nimi w trakcie specjalistycznych szkoleń z czasu pracy kierowców. Osobnym zagadnieniem jest tematyka urlopów pracowniczych oraz wciąż popularne szkolenia prawo pracy. A dla osób indywidualnych polecamy szkolenia z zarządzania sobą w czasie.

Szkolenia urlopy pracownicze, szkolenia naliczanie i rozliczanie urlopów pracowniczych

Wszystkie osoby zainteresowane poznaniem przepisów prawa pracy w zakresie naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych, nieobecności, urlopów macierzyńskich itp. zapraszamy na kursy i szkolenia urlopy pracownicze. Szkolenia urlopy pracownicze, wypoczynkowe itp. znajdziemy zarówno w postaci kursów online, multimedialnych i e-learning, szkoleń online realizowanych na żywo, jak też w postaci tradycyjnych szkoleń w sali szkoleniowej, które realizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów. Listę szkoleń i kursów poświęconych urlopom pracowniczym znaleźć można na górze strony. Lista zawiera informacje o terminach szkoleń, miejscu i godzinach realizacji zajęć, programie szkolenia, trenerach prowadzących zajęcia oraz o cenach szkoleń. Rejestracji na wybrany przez siebie kurs, warsztaty lub szkolenie dokonać można poprzez bezpłatny formularz rejestracji online.

Szkolenia z czasu pracy: czas pracy i rozliczanie czasu pracy w polskim systemie prawnym.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czas pracy - szkolenia i kursy

Dowiedz się jak działa baza szkoleń, warsztatów i kursów poświęconych czasowi pracy!
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Dla Twojej wygody na jednej stronie zebraliśmy kilkadziesiąt ofert szkoleń, warsztatów i kursów poświęconych czasowi pracy i rozliczaniu czasu pracy. Dzięki temu znalezienie dobrego szkolenia jest tak łatwe jak jeszcze nigdy.
W bazie nie tylko sprawdzisz terminy szkoleń i kursów z czasu pracy, ale również zapoznasz się z ich programem oraz cenami.

To bardzo proste. Wystarczy że wypełnisz formularz rejestracji dostępny na stronie danego szkolenia czy kursu z czasu pracy, a trafi on natychmiast do organizatora. Skontaktuje się on z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i dopełnić wszelkich formalności.
Pamiętaj, korzystanie z serwisu Eventis.pl przy rejestracji na szkolenia i kursy nie wiąże się z żadnymi opłatami - płacisz tylko cenę szkolenia lub kursu dla jego organizatora.

Znajdź szkolenie w ofercie najbardziej odpowiadające twoim potrzebom, a następnie wypełnij formularz kontaktowy na dole strony opisując twoje potrzeby, między innymi dla ilu osób, gdzie i kiedy chcesz zorganizować szkolenie. Organizator skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić ofertę.
Czas pracy szkolenie, urlopy pracownicze szkolenie

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie z czasu pracy lub szkolenie urlopy pracownicze!