Szkolenie

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

O szkoleniu

Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie szkolenia użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji. Drugi dzień poświęcony będzie omówieniu zasad ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym. W trakcie szkolenia omówione będą różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową. Zaprezentowane zostaną metody amortyzacji, a uczestnicy szkolenia będą również rozwiązywać zadania oraz przeprowadzać zapisy na kontach księgowych.

Więcej na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/310/inwentaryzacja-roczna-srodki-trwale-oraz-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-swietle-polskiego-prawa-bilansowego-i-podatkowego

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

* uczestnictwo,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* serwis kawowy,
* lunch.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:

* główni księgowi,
* pracownicy działów finansowo-księgowych prowadzący ewidencję środków trwałych
i wyposażenia,
* pracownicy działów administracyjnych i magazynów odpowiedzialni za przeprowadzenie inwentaryzacji.

Program szkolenia

DZIEŃ I - Inwentaryzacja roczna

1. Zasady inwentaryzacji składników majątkowych firmy w świetle ustawy o rachunkowości.
2. Prawne i podatkowe uregulowania w zakresie inwentaryzacji.
3. Rodzaje inwentaryzacji.
4. Przygotowanie inwentaryzacji.
5. Organizacja i udokumentowanie inwentaryzacji.
6. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu z natury i innymi metodami.
7. Różnice inwentaryzacyjne i ich rozliczenie.
8. Sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji.
9. Odzwierciedlenie inwentaryzacji w rachunkowości jednostki gospodarczej.
10. Odpowiedzialność materialna pracowników.


DZIEŃ II - Środki trwałe oraz wartości niematerialne

ŚRODKI TRWAŁE
1. Definicja środka trwałego
2. Wartość początkowa środków trwałych (cena nabycia, koszt wytworzenia, wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z ceną nabycia i kosztem wytworzenia a wartość początkowa, środek trwały otrzymany nieodpłatnie i częściowo odpłatnie, dotacja w wartość początkową środka trwałego)
3. Remont a ulepszanie (definicja ulepszenia, modernizacji etc., remont, koszty remontu w rachunku podatkowym)
4. Ewidencja środków trwałych
5. Rozwiązywanie przykładów

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1. Definicja wartości niematerialnej i prawnej
2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i dzień bilansowy
3. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych- licencje, koncesje
4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
5. Rozwiązywanie przykładów

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz wg prawa podatkowego (metody amortyzacji, stawki amortyzacji, optymalizacja amortyzacja podatkowej w czasie niekorzystnych okoliczności gospodarczych, ustalenie wartości końcowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)
2. Rozwiązywanie przykładów

LEASING ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH U UŻYCZAJĄCYCH
1. Leasing finansowy
2. Leasing operacyjny
3. Rozwiązywanie przykładów

LIKWIDACJA, ZBYCIE, ZMIANA CHARAKTERU ŚRODKÓW TRWAŁYCH

STRATY W ŚRODKACH TRWAŁYCH A KOSZTY PODATKOWE

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W BILANSIE

Czas trwania

9.00-14.15

Prelegenci

Cytat
eksperci FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 23 - 24 kwietnia 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
899 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/310/inwentaryzacja-roczna-srodki-trwale-oraz-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-swietle-polskiego-prawa-bilansowego-i-podatkowego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!