Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/koordynator-ds-optymalizacji-procesow-czesc-2-warsztaty-wirtualna-fabryka-63378-id127

Informacje o szkoleniu

 • Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"


  ID szkolenia: 63378
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22A
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  Termin:
  18-19.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty praktyczne na bazie symulacji „wirtualna fabryka” uwzględniającej doskonalenie zarządzania programem optymalizacyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Sztuka obserwacji i zrozumienia procesu. Metody i narzędzia zdobywania danych, ich interpretacji i podejmowania decyzji. Definiowanie mapy obszarów do doskonalenia, określenia wskaźników efektywności jak najbardziej spójnych z celami organizacji. Dobór metody optymalizacji i stworzenie sposobu monitorowania programu z punktu widzenia specjalisty ds. doskonalenia/koordynatora i kierownictwa firmy. Stworzenie koncepcji rozwiązań i strategii ich wdrożenia, oceny z punktu widzenia założonych celów, ocena jakości pracy projektowej. Na tej podstawie uczestnicy spróbują wypracować koncepcję monitorowania programu optymalizacji i podnoszenia kompetencji zespołów.

Szkolenie skierowane jest do:

Referenci i specjaliści ds. produkcji. • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji. • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu . • Pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji • Studenci

Program szkolenia:

Sztuka obserwacji
1. Sztuka obserwacji – prowadzenie obserwacji na bazie filmu
2. Waste walk - poszukiwanie potencjału w fabryce – wirtualne przejście przez procesy
3. Zrozumienie procesów – czytanie i interpretacja wskaźników procesowych
4. Poszukiwanie strat w strukturze rozbicia celów – symulacja pracy z działam
5. Dobór tematu projektowego – poszukiwanie tematu, uzasadnienie wyboru i dobór metody prowadzenia projektu
6. Określanie celów projektu dla obszarów w oparciu o narzędzia jakościowe i statystyczne
7. Zmienność procesu a koszty – symulacja problemów w procesie

Sztuka ciągłego doskonalenia
8. Metody ciągłego doskonalenia Kaizen w oparciu o grę procesy wokół nas
9. Weryfikacja jakość rozwiązań – ćwiczenie fedbacku
10. Wnioskowanie na podstawie danych – potwierdzanie poprawy procesu
11. Ocena kompetencji zespołu i jakości rozwiązania – na bazie projektów przykładowych
12. Budowanie programu ciągłego uczenia się w organizacji
13. Tworzenie systemu nadzorowania programu optymalizacji na różnych szczeblach firny
14. Budowanie matrycy umiejętności i sposoby jej weryfikacji

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft

Wydarzenia towarzyszące:

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2400 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"