Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-jakosci-wg-iso-90012008-46872-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych i obecnych Specjalistów ds. jakości z metodami i narzędziami zarządzania jakością – metodami rozwiązywania problemów, metodami doskonalenia systemów, podstawami zagadnień statystycznych. Celem jest także przybliżenie zagadnień dotyczących specyficznych wymagań ISO 9001.
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Specjalistów ds. jakości, do praktykujących Specjalistów ds. jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu metod i narzędzi stosowanych na stanowiskach związanych z obszarem jakości w organizacji.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Jakości wg ISO 9001:2008

Program szkolenia:

I Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia

II Podstawowe wytyczne i wymagania normy ISO 9001
Historia jakości,
Podejście procesowe,
Omówienie wymagań systemu ISO 9001

III Metodologia rozwiązywania problemów – G8D
Burza mózgów,
Diagram Ishikawy,
5Why,
Analiza Pareto-Lorenza.

IV Zagadnienia jakościowe w pracy Specjalisty ds. jakości
Nadzorowanie auditów w organizacji,
Badanie zadowolenia klienta,
Nadzór nad dostawcami – kontrola dostaw, monitorowanie,
Nadzór nad reklamacjami.

V Podstawy narzędzi statystycznych
Analiza systemów pomiarowych - MSA,
Statystyczne sterowanie procesem - SPC.

VI Narzędzia doskonalące w jakości
5S
Kaizen

VII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Informacje o prelegentach:

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 393,60 za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, certyfikat (w języku polskim, angielskim, niemieckim), możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Specjalista-ds.-Jakosci-wg-ISO-90012008/164

Wydarzenie: Specjalista ds. Jakości wg ISO 9001:2008